Türkiye'de Yatırım Yapacaksanız Bunları Bilmelisiniz!

Türkiye'de Yatırım Yapacaksanız Bunları Bilmelisiniz!

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması amacı çerçevesinde tüm ülkeler belirledikleri makro stratejiler çerçevesinde tedbirler geliştirmektedir. Belirlenen stratejlere ulaşılabilmesi için özellikle ekonomik boyutta ellerinde para ve maliye politikaları ile birlikte en önemli müdahale aracı devlet destekleridir. Bu manada devlet destekleri ekonomi politikasının ana unsurlarından birisidir.

Ülkemizdeki devlet destekleri konusunu bu platformda çeşitli vesilelerle ele almış özellikle KOBİ'lerin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla uygulanan programlar hakkında bilgi vermiştik.

Bugün ele alacağımız konu ise yine ülkemizde yatırım yapacak girişimlerin mutlaka bilmesi ve faydalanması gerektiğini düşündüğümüz yatırım teşvik mekanizması ve bu kapsamda yararlanılabilecek destek unsurlarıdır.

Yatırım Teşvikleri ve Amaçları Nedir?

Yatırım teşvikleri, en basit haliyle yerli ve yabancı sermayeli yatırımların makro stratejiler çerçevesine uygun konularda ve bölgelere yapılmasını temin etmek üzere yatırımcılara sağlanan nakdi veya nakdi olmayan desteklerdir. Buradaki temel motivasyon, müteşebbislerin sahip olduğu kaynakların katma değeri daha yüksek, daha verimli ve konum olarak daha uygun veya geliştirilmesi gereken bölgelere yönlendirilmesinin sağlanmasıdır.

Kısaca ifade edilecek olursak; yatırımların ülkemizin geliştirmek istediği sektör, konu ve bölgelere yönlendirilmesi amacıyla sağlanan desteklerdir.

Peki bunun için sağlanan destekler nelerdir?

Yatırım teşviklerinin maddi ve maddi olmayan destekler olduğu belirtmiştik. Bu destekler; vergi, finansman, sigorta primi, yatırım yeri tahsisi, enerji ve personel gibi çeşitli alanlarda olabilmektedir. Genel teşvik, bölgesel teşvik, öncelikli yatırımlar ve stratejik yatırımlar için farklı içerikler sunulmaktadır. Bu alanlarda sunulan teşvikleri ilerleyen yazılarımızda ayrıca ele alacağımız için şimdilik bu kadarla yetinmek istiyoruz.

Yatırım teşvikleri uzun yıllardır uygulanmakta olduğundan belirli bir düzeyde kurumsallaşma sağlanmış olmakla birlikte bazı yönleri zamanla değişmiştir. Son durumda, 2012 yılında çıkarılan "2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" yürürlüğe konulmuş olup destekler bu çerçevede sağlanmaktadır.

2012 yılında yenilenen kararda; kalkınmada öncelikli yöre kavramının yerini bölgesel gelişmişlik düzeyi ve sektörel önceliklendirmeler almıştır. Ayrıca, ''Proje Bazlı Teşvik Sistemi'' adıyla yeni bir yaklaşım getirilmiştir.

Yatırım Teşvikleri İçin Nereye Başvurulur?

Yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, teşvik mevzuatının amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Bu konudaki her türlü iş ve işlem için E-TUYS aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilmesi gerekiyor.

2020 Yılında Yatırım Teşvik Belgeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviklerinin 2020 yılı uygulamalarına ilişkin verilen bilgilere göre; reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, salgın koşullarına rağmen, geçen seneye göre yüzde 30 daha fazladır. Bu dönemde özel sektörün 127 milyar liralık sabit yatırımı için 6 bin 296 teşvik belgesi düzenlenmiş olup 191 bin yeni iş imkânı oluşturulması öngörülüyor. Bu yılın 8 aylık verileri ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında, belge adedinde yüzde 98, öngörülen istihdamda yüzde 54, sabit yatırımda yüzde 32 artış gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, ülkemizdeki yatırımların artırılması, yatırımların ülkemizin genel amaçlarına uygun alan ve bölgelere yönlendirilmesi açısından yatırım teşvik sistemimiz oldukça önemlidir.

Diğer taraftan kuruluş aşamasında ortaya çıkan finansman ihtiyacı ve işletme aşamasında ortaya çıkan maliyetlerin düşürülmesi ve karlılığın artırılması açılarından girişimcilerimiz için sağlanan destekler ciddi katkılar sağlayacaktır.

Yaırım yeri temininden başlayarak vergi, sigorta primi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV ve finansman destekleri gibi her işletmenin ihtiyaç duyacağı bu unsurlardan faydalanılması kuruluş aşamasında ve işletmenin başarılı şekilde devamlılığının sağlanmasında yerinde araçlardır.

Yatırım teşvik sistemimizin detayları ve sağlanan desteklerin içeriklerini izleyen yazılarımızda ele alacağımızı tekrar belirtir, girişimcilerimizin bu imkanlardan azami ölçüde istifade etmesini dileriz.

 
 
Bu makale 451 kez okundu