Covid-19 sürecinde 'e-ticaret' ile ilgili çarpıcı sonuçlar! Adeta patladı...

Covid-19 sürecinde 'e-ticaret' ile ilgili çarpıcı sonuçlar! Adeta patladı...

E-ticaret konusundaki güvenlik endişelerinin gelişen finansal teknolojilerle azalması ve lojistikteki gelişmelerle birlikte platformların sayısı ve ticaret hacmi ciddi şekilde artmaktadır.

Pandemi sürecinde online alışveriş ve e-ticaret sektörünün gelişimi daha da hızlanmıştır.

E-ticaret sektörü gelişen ödeme ve dağıtım teknolojisi ile birlikte adeta yerel bir esnaf işletmesini prensipte global bir oyuncuya çevirebilme ve hedef pazar/müşteri potansiyelini katlayabilme gücüne sahiptir.

İşte bu gelişmeler işletmelerin dijitalleşme ve elektronik platformlara adapte olmasının önemini açıkça ortaya koymuştur.

2020 yılı 6 aylık e-ticaret verileri

Bu noktada, Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen önemli projelerden birisi Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)'tir. ETBİS ile e-ticaret verilerimizin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi, istatistik oluşturulması ve verilerle sektörün ihtiyaçlarına karşılık verecek orta ve uzun vadeli e-ticaret politikalarının oluşturulmasıhedefleniyor. ETBİS sisteminde; e-ticaret akademisi, kayıtlı site sorgulama, istatistik ve raporlama gibi fonksiyonlar bulunuyor.

Bu kapsamda ülkemizdeki e-ticarete ilişkin 2020 yılı ilk 6 aylık resmi istatistikler kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre;

2020 yılı ilk altı aylık e-ticaret hacmi 55.9 milyar TL'den 91.7 milyar TL'ye çıkmıştır. Böylece 2019 yılı ilk 6 ayına göre %64'lük ciddi bir artış gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde ödemelerin %63.3'ü kartlı işlemler, %32.7'si havale ve eft, %4'ü kapıda ödeme şeklinde gerçekleşmiştir. Alışverişinin %60'ı İstanbul, Ankara ve İzmir illerindedir.

2019 Ocakta e-ticaret 8.5 milyar TL ve genel ticaret 106.9 Milyar TL iken 2020 Haziranda e-ticaret 18.7 milyar TL ve genel ticaret 104.1 milyar TL olmuştur. 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında genel ticaret dramatik şekilde düşerken e-tcaret artış göstermiştir.

Özellikle %434 ile gıda ve süpermarket, %116 ile yazılım, %95 ile ev ve bahçe ve %90 ile beyaz eşya sektörlerindeki artış dikkat çekicidir. Havayolları, seyahat ve konaklama sektörleri ise %40-50 civarında düşmüştür.
Buradaki veriler Covid 19 kaynaklı pandemi sürecinde sektörlerimizin ve ülkemizin genel ticaretinin durumunu açıkça ortaya koyması açısından değerlidir.

Sonuç ve öneriler

Ticaret Bakanlığımızın e-ticaret bilgi sistemi kapsamında elde ettiği veriler bu alana ilişkin doğru ve veriye dayalı politika geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu kapsamda açıklanan dönemsel veriler işletmelerimiz açısından da yol gösterici niteliktedir.

Pazarlama zorlukları yaşayan KOBİ statüsündeki küçük işletmelerin e-ticaret ile büyümesi, kurumsallaşması ve dijitalleşmesi; yerel üreticilerin ürünlerini etkin şekilde pazarlayabilmeleri açısından dijitalleşme ve e-dönüşüm kaçınılmaz hale gelmiştir.

Daha öncede ifade ettiğimiz gibi özellikle yeni kurulmuş ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin e-pazaryerlerinde daha fazla yer almalarının teşvik edilmesi için kendilerinden talep edilen yüksek oran ve vadelere ilişkin düzenleme yapılması bir zarurettir. Bu oranlar işletmelerin rekabetçiliğini dolayısyla bu platformlarda ticaret yapmalarını olumsuz etkilemektedir. Bu konuda adım atılması çağrımızı yineliyor, atılabilecek adımların çok çeşitli ve kolay olduğunu tekrar ifade etmek istiyoruz.

Ayrıca, 'e-ticarette güven damgası projesi' ve işletmelerin yönlendirilmesi açısından e-ticaret sitelerine üyelik için sağlanan destekler sektörün gelişmesi önündeki engellerin kaldırılması açısından değerli bir projelerdir.

Yürütülen çalışma ve projelerin e-ticaret sektörünün daha fazla gelişmesi ve ülkemizde katkı sağlamasını dileriz.

 
 
Bu makale 288 kez okundu