Ticaret Bakanlığı'nın Önemli Destekleri ve Kolay Destek Platformu

Ticaret Bakanlığı'nın Önemli Destekleri ve Kolay Destek Platformu

Ülkemizde girişimcilere ve KOBİ'lere yönelik çeşitli kurumlar tarafından sağlanan devlet destekleri çerçevesinde; Ticaret Bakanlığı desteklerinin oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından mal ve hizmet ihracatına yönelik olarak sağlanan bu destekler; çeşitli tebliğler çerçevesinde, farklı amaçlar için değişik oran ve miktarlarda sunulmaktadır.

Desteklere ilişkin bilgi, mevzuat ve başvuru belgeleri; kolaydestek.gov.tr adında bir portalda tanıtılmaktadır. Şunu ifade etmeliyiz ki, söz konusu portal; desteklerin, ilgili mevzuatın ve uygulamanın anlaşılması için yardımcı olmaktadır. Mal ve hizmet ihracatı için ayrı içerik sunulmaktadır. Yurt dışına gidip müşteri bulmak istiyorum, müşterimi ve pazarı tanımak istiyorum, ürün tasarlamak istiyorum ve dünya markası olmak istiyorum gibi başlıklar altında ilgili amaçlara yönelik destekler sunulmaktadır.

İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan uygun kredi bulmaya kadar desteklerin yer aldıığı platformdan, işletmelerin kendilerine uygun olanı seçerek buna yönelik desteklerden yararlanması mümkündür.
İşletmelerin yurtdışına açılma sürecinde ihracata yönelik devlet yardımları hem destek olmakta hem de yönlendirme yapmaktadır. Desteklerde; ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesinden bahsedebiliriz. Ticaret Bakanlığı desteklerinden özellikle üzerinde durduğumuz bazılarını şöyle özetleyebiliriz;

" UR-GE Desteği

" Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

" Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

" Yurt Dışı Fuar Desteği

" Yurt İçi Fuar Desteği

" Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

" Tasarım Desteği

" Marka - Turquality Desteği

" Küresel Tedarik Zincirine Giriş Desteği

Burada belirtilen desteklerin amaçları, dayandıkları mevzuat, başvuru koşulları, sağlanan desteğin miktarı ve oranı destek özelinde farklılaşmaktadır. Söz konusu desteklerin her birini ayrı ayrı ilerleyen yazılarda ele alarak bilgi vereceğiz. Şu halde bu kadarıyla yetinelim.

Sestekleri başvurularının online olarak alınması ve sonuçlandırılmasını sağlamak üzere Destek Yönetim Sistemi (DYS) devreye alınmış, yararlanıcıların (şirketler, işbirliği kuruluşları) sisteme kayıtları başlatılmıştır. DYS, mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, vergi resim harç istisnası, belgesiz ihracat kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşmaktadır. Sisteme kaydı yapılan yararlanıcılar, e imza veya e devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak başvurularını online olarak gönderebilecek ve başvuru süreçlerini takip edebilecektir.

Yararlanıcı kayıt işlemleri 1 Ocak 2020 tarihinde başlamıştır. 1 Ekim 2020 tarihinden sonra iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Sisteme kayıt için yararlanıcıların ihracat işlemlerinin gerçekleştirdiği üyesi olduğu İhracatçı Birliğine başvurmaları gerekmektedir. DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (proje, heyet, yurt dışı birim, rapor, danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.

Sonuç olarak;

Ticaret Bakanlığı desteklerinin özellikle ihracata yönelik devlet yardımları anlamında oldukça önemli ve yönlendirici olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle son dönemde yararlanma düzeyi gün geçtikçe artan desteklerin tanıtılması içinde Bakanlık önemli projeler yürütüyor.

İhracat gibi ülkemizin makro ekonomik dengeleri için son derece önemli bir konuda yürütülen gayretler, işletmelerimizin bu desteklerden azami oranda ve verimli bir şekilde istifade eederek ülkemiz ihracatına azami katkıyı sağlaması durumunda amacına ulaşacaktır. Tüm kurumlarımız ve işletmelerimizle birlikte bunun için çalışmaya devam etmeliyiz.

 
 
Bu makale 119 kez okundu