Kendi İşimi Kurmak İstiyorum! Fakat Param Yok Diyenler.. Bu Yazı Sizin İçin...

Kendi İşimi Kurmak İstiyorum! Fakat Param Yok Diyenler.. Bu Yazı Sizin İçin...

Koronavirüs süreci boyunca girişimci ve işletmelerin ülkemizin kalkınması için önemini belirterek alınması gereken tedbirleri özenle bu platformdan belirttik. Gelinen noktada getirilen bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçilmiş durumdadır. Kontrollü sosyal hayat ve yeni normal olarak adlandırılan bu süreçte ekonomik aktivitenin yeniden başlamasıyla birlikte ''iş kurma ve geliştirme'' için yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır.

İşte bu anlamda iyi bir iş fikrine sahip olduğuna inanan ve kendi işini kurmak isteyen girişimciler için kuruluş ve işletme sermayesi ihtyacının nereden karşılanacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada, kendi işini kurmak için gerekli sermayeyi bulamayacağı düşünen girişimcilerin ve ciddi potansiyel barındıran iş fikirleri çöp olmaktadır.

Böyle olmasında girişimcinin işi yapabilmek için gerekli parası olmazsa işin yapılamayacağı yönündeki genel inanış oldukça etkili olmaktadır. Bu önerme bazı durumlarda doğru olmakla birlikte her durumda geçerli değildir.

Gerçekten iyi bir iş fikriniz varsa işi kurmak için gerekli sermayenin girişimcinin özsermayesi dışındaki bazı kaynaklardan da bulunabileceğini ifade etmek isteriz.

Bu yazımızda söz konusu kaynakların neler olabileceğini değerlendirip özellikle kendi işini kurmak isteyen girişimcilere sağlanan bazı devlet destekleri üzerinde duracağız.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, bu desteklerin ilgilileri tarafından yeterince bilinmediğini düşünüyoruz. Diğer taraftan girişimci ve KOBİ'lere yönelik olarak sağlanan bu destekler hakkında verilen bilgilerin genellikle rakamlardan ibaret olması ve desteğe özel koşulları içermemesi süreç içerisinde girişimcilerde hayal kırıklığı oluşturmaktadır. Başlangıçta şartları bilmeyerek sürece başlayan girişimciler süreç içerisinde koşulları öğrenince sıkıntı yaşamaktadır. Bu nedenle inceleyeceğimiz devlet desteklerini mümkün olduğunca koşul ve süreçlerini içerecek şekilde ifade etmeye gayret edeceğiz.

İyi bir iş fikri bulmak önemli

Kendi işini kurmak için en önemli aşamalardan birisinin iyi bir iş fikrinin tespit edilmesi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki iyi bir iş fikrinden kastımız nedir?

İşletme kurulup faaliyetlerine başladığında, ortalamanın üzerinde kârlılığı ve sürdürülebilirliği sağlayabilecek iş fikirlerine iyi iş fikri diyebiliriz. Bunun için iş fikrinin; olabildiğince teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek, yenilikçi, iş kurma aşaması öncesinde fizibilitesi yapılmış, potansiyel pazar ve müşteri kitlesi geniş, iş ve gelir modeli iyi kurgulanmış olmalısı önemlidir.

İyi bir iş fikri başarının garantisi olmamakla birlikte başarısız bir yönetimle dahi bir süre devam edebilir. Ancak, kötü iş fikrini başarılı bir yönetimle dahi sürdürmek oldukça güçtür.

Kendi İşini kurmak isteyen girişimci nereden sermaye bulabilir?

1. Girişimci için birinci kaynak elbette özsermayesi yani kendi kaynaklarıdır. Ancak genellikle bu kaynak yeterli olmadığı için sermaye ihtiyacı oluşmaktadır. Bu durumda yakın eş-dost-yakınlardan borç para bulma arayışına girilmekte sonra diğer kaynaklara yönelmektedir.

2. Banka kredileri sermaye edinilmesi açısından ikinci bir kaynak çeşididir. Ancak henüz kurulma aşamasında bulunan ve mali tabloları oluşmamış işletmelere kredi kullandırılması açısından bankalar çok istekli olmadığından bu alternatifte çokça kullanılamamaktadır.

3. Yeni bir fikir, buluş veya bir teknoloji geliştirmiş, ancak bunu ticari bir ürün haline getirmek için yeterince parası olmayan girişimleri finanse etmeye dayanan ve tüm dünyada yoğun şekilde kullanılan melek yatırımcılığı da üçüncü sermaye kaynağı olarak ifade edebiliriz. Ancak daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi bu konuya ilişkin yasal altyapı hazırlanmış ve vergi indirimi teşviği getirilmiş olmasına rağmen 2013'ten bugüne 7 yıllık süreçte elde edilen sonuçlar yetersizdir. Ülkemizde melek yatırımcılık sistemine dahil olan ağlar ve melek yatırımcı sayısı yeterli olmadığı gibi gerçekleşen yatırım tutarları da ülkemizin potansiyelini yansıtacak seviyede değildir.

Kendi işini kurmaya yönelik devlet destekleri

Yukarıda ifade edilen üç yol dışında en gerçekçi sermaye edinme yollarından birisi ise girişimcilere yönelik sağlanan devlet destekleridir. Söz konusu desteklerde girişimcilere bazı şartlar dahilinde başvuru yapmaları ve başvurularının ilgili mekanizmalarda değerlendirilerek uygun bulunması halinde finansal destekler sağlanmaktadır. İşletmelere yönelik birçok destekte sağlanmaktadır. Fakat şimdilik bu destekler değil iş kurmaya yönelik destekler hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Bu çerçevede, tüm aşamalarını ve şartlarını ele alacağımız destekler şunlardır;

1. Geleneksel Girişimci Destek Programı (KOSGEB): Bu destek için gerekli eğitimi almış ve belirli sektörde iş kuracak girişimcilere azami 65.000 TL hibe destek sağlanmaktadır.

2. İleri Girişimci Destek Programı (KOSGEB): Bu destek için gerekli eğitimi almış ve belirli sektörde iş kuracak girişimcilere azami 375.000 TL hibe destek sağlanmaktadır.

3. 1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı-BiGG (TÜBİTAK): Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyelli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanan program ile teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla iki yüz bin (200.000) TL'dir.

4. AR-GE ve İnovasyon Destek Programı (KOSGEB): Girişimcilerin, Ar-Ge ve inovasyon proje başvurularının uygun bulunması halinde işletme kurmaları ve projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak hibe ve geri ödemeli destekler sağlanmaktadır.

Burada belirtilen desteklerin çoğu hibe niteliğinde olup yeni kurulan bir işletme için oldukça önemli miktarlarda destekler sağlanmaktadır. Destek süreçlerini biliyorsanız ve şartları taşıyorsanız bu desteklerden yararlanmak sanıldığı kadar zorda değildir.

Devam eden yazılarımızda birinci destekten başlamak üzere bu desteklerden yararlanmak isteyen girişimcilerin neler yapması gerektiğini, destek şartlarını ve özellikle dikkat etmeleri gereken hususları olabildiğince ayrıntılı şekilde ele alacağız.
Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerden bu desteklerle ilgilenenlerin bu konudaki yazılarımızı dikkatle takip etmeleri katkı sağlayacaktır.

Şimdiden faydalı olması dileğiyle...

 
 
Bu makale 209 kez okundu