Kredi çeken çalışanlar dikkat! Büyük cezası var...

Kredi çeken çalışanlar dikkat! Büyük cezası var...

Çalışma hayatında sık karşılaşılan sorunlardan birisi de gerçeğe aykırı bordro düzenlemektir. Özellikle bankadan kredi çekmek isteyen çalışanlar, bazen maaşını daha yüksek göstermek için gerçeğe aykırı bordro düzenleyebilmektedirler.

Peki işçinin kredi çekebilmek için bankaya gerçeğe aykırı olarak bordro vermesi suç mudur?

Gerçeğe aykırı bordro düzenlemesi hem işveren hem de işçi açısından bir çok risk oluşturmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu tür usulsüz işlemleri engellemek için 11.11.2015 tarihli ve 2015/25 sayılı genelge ile bankalara, kredi çekilmesi işlemi sırasında işçiler tarafından şubelere ibraz edilen bodroların SGK'ya bildirilmesi yükümlülüğü getirmiştir.

Buna göre, bankalar kredi işlemleri için çalışanlardan tarafından kendilerine verilen bodrolardaki ücret bilgilerini SGK'ya bildirmek zorundadırlar.

ÇAPRAZ DENETİME TABİ TUTULUYORLAR

SGK ise bankalardan çalışanlarla ilgili gelen ücret bilgilerini, denetimlerde kullanıyor. Bankalardan gelen ücret bilgileri sigorta primleri için esas alınan ücret bilgileri ile karşılaştırılıyor.

Bu durumda arada büyük fark çıkması halinde işverenler denetime alınıyor.

Denetim sonucuna göre de işverenlerin büyük tutarlarda idari para cezaları ile karşı karşıya kalması mümkün oluyor.

Bu nedenle işçilerin ve işverenlerin gerçeğe aykırı bodro düzenleme gibi işlemlerinden uzak durmasında büyük fayda var.

 

 
 
Bu makale 12663 kez okundu