Bir çok çalışan bilgi sahibi olmadığı için bu haktan yararlanmıyor!

Bir çok çalışan bilgi sahibi olmadığı için bu haktan yararlanmıyor!

Halk arasında 'rapor parası' olarak bilinen geçici iş görmezlik ödeneği çalışma hayatında büyük önem taşımaktadır.

Bir çok çalışan da bu konuda tam olarak bilgi sahibi olmadığı için bu haktan yararlanamaktadır.

Peki geçici iş görmezlik ödeneği nedir ve yararlanma şartları nelerdir?

Rapor parası veya geçici iş görmezlik ödeneği, geçici iş göremezlik belgesine sahip kişinin çalışmadığı günlerine dair işverenden değil Sosyal Güvenlik Kurumundan hak sahibine ödenen ücrettir.

Söz konusu ücret ile devlet çalışanların sağlık nedeniyle çalışamadığı dönemlerde gelir elde etmesini amaçlamıştır.

İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?

Geçici iş görmezlik ödeneğinden yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 3 çeşit geçici iş göremezlik ödeneği mevcuttur.

- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta olan kişi işyerinde bir kaza geçirmiş ise veya işiyle alakalı olarak meslek hastalığından ötürü rapor almış ise SGK rapor parası alma hakkına sahiptir.

- Hastalık veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı rapor alınmış ise, çalışanın rapor tarihinden önce 90 (doksan gün) ssk primi ödemiş olması şartı ile rapor parası alma hakkına sahiptir.

- Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Rapor parası mevzuattaki adıyla geçici iş göremezlik ücretinden yararlanmanın belirli şartları vardır. Öncelikle çalışanın sigortalı olarak bir işyerinde çalışması ve işinde iş kazası geçirmesi veya çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına yakalanması gerekmektedir. Ayrıca çalışanın rapor tarihinden önce 90 gün prim ödemiş olması şartı aranmaktadır.

SGK geçici iş göremezlik ödeneğini, alınan raporun 3. gününden itibaren ödemeye başlar. 1 veya 2 gün rapor alanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor parası ödenmez. Ödenecek rapor bedellerinin hesaplanmasında ise çalışanın ücreti baz alınır. Geçici iş göremezlik ödeneğinin yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı tutarında, ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 2/3 ‘ ü tutarında ödeme yapılmaktadır.

 

 
 
Bu makale 2733 kez okundu