Sokağa çıkması yasakları, işverene haklı fesih hakkı verir mi?

Sokağa çıkması yasakları, işverene haklı fesih hakkı verir mi?

Koronavirüs süreci çalışma hayatında da büyük değişikliklere neden oldu. Kapanan işletmeler, sokağa çıkma yasakları hem işverenleri hem de çalışanları zor durumda bıraktı. Bu durum zaman zaman işçi ve işveren arasında anlmaşmazlıklara da yol açtı. Örneğin, sokağa çıkması yasaklanan işçilerin sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle fesih edilip edilmeyeceği bu konuların başında geliyor.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar ile, 20 yaşın altındakiler ile 65 yaş üstündeki vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu durum sokağa çıkması yasaklanan çalışanların iş sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceğini de gündeme getirdi.

İşyeri devlet tarafından kapatılmamış olmakla birlikte yaş veya kronik hastalık nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan işçilerin iş sözleşmeleri zorlayıcı sebebe dayanılarak işverenin tarafından haklı nedenle derhal feshedilebilir mi?

İşveren, işyeri faaliyetlerinin devlet tarafından durdurulması halinde zorlayıcı sebebe dayanarak iş sözleşmesini haklı sebeple feshedemeyecek, ancak işçi zorlayıcı sebep nedeniyle işyerinde işin 1 haftadan fazla süreyle durması halinde İş Kanunu'nun madde 24/III'ü uyarınca iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilecektir.

İşyeri devlet tarafından kapatılmamış ancak işçinin sokağa çıkma yasağı nedeniyle (örn. 65 yaşın üstünde veya kronik hastalığı olan biri) işyerine gidememesi durumunda işveren için iş sözleşmesini haklı nedenle fesih durumu söz konusu olacak mıdır?

İlk bakışta işçiyi çalışmaktan alıkoyan nedenlerin işçinin çevresinde meydana geldiği ve bu sebeple işverenin iş akdini zorlayıcı sebebe dayanarak (İK m. 25/3) haklı nedenle derhal feshedebileceği kabul edilebilir. Yaygın görüş bu yöndedir.

Özetle sokağa çıkma yasağı işverene iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal fesih hakkı verir. Ancak sürenin bir haftadan fazla sürmesi gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay'ın içtihatlarında da bu yönde kararlar verilmiştir. Örneğin, konuyla ilgili verilen bir işten çıkarma kararında Yargıtay'ın değerlendirmesi şöyle:

"Davacıya elden tebliğ edilen 13.01.2016 tarihli fesih bildiriminde davacının iş sözleşmesi; artan terör olayları ve ilan edilen sokağa çıkma yasağından dolayı davacının fiilen görevini ifa edememesi sebebiyle 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/3 maddesine dayanılarak feshedildiği yazılıdır. Davalı taraf cevap dilekçesinde de ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve bu yasağın Kanun'un aradığı bir haftadan fazla sürmesi sebebiyle davacının sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini beyan etmiştir. Davacının sözleşmesinin feshedilmesine neden olan olaylar, artan terör olayları ve ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilanıdır. Bu sebeplerin zorlayıcı neden olduğunun kabulünde bir isabetsizlik yoktur."

Yapılan düzenleme ile işten çıkarmalar yasaklanmıştır. Ancak iş mevzuatı açısından, sokağa çıkma yasağı işverene iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal fesih hakkı veriyor. Bu durum ileride yeni tartışmalara da yol açabilecektir.

 
 
Bu makale 668 kez okundu