100 Milyar TL'lik paket KOBİ'lere ne getiriyor? Yeni tedbirler neler olabilir?

100 Milyar TL'lik paket KOBİ'lere ne getiriyor? Yeni tedbirler neler olabilir?

Önceki yazımızda KOBİ'lerin ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması için önemini belirtmiş, rekabet güçlerinin artırılmasını teminen hem yapısal anlamda hem de destek ve teşvikler anlamında yapılabilecekleri özetlemiştik.

Bununla birlikte yakın zamanda Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık ve sosyal yaşamda oluşturduğu olumsuzluklarla birlikte ekonomik alanda önemli etkilerinin olacağını değerlendirerek tüm işletmelerimiz ve özellikle KOBİ'lerimiz için tespit ve önerilerimizi belirtmiştik.

Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında ilgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarca yapılan toplantı sonucunda 100 milyar liralık bir kaynak setini içeren 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi açıklandı. Pakette yer alan tedbirlerin genel olarak oldukça önemli ve olumlu olduğunu değerlendiriyorum.

Diğer taraftan açıklamada yer alan 'küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz' şeklindeki ifade içinde bulunduğumuz durumu açıklaması açısından önemli bir tespit.

Pakette yer alan ve KOBİ'lerimizi yakından ilgilendiren bazı tedbirleri şöyle özetleyebiliriz.

1- Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin ertelenmesi: Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6'şar ay ertelenecek.

2- Nakit akışı bozulan firmaların kredi ödemelerinin ertelenmesi: Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara finansman desteği sağlanacak.

3- İhracatçıya stok desteği: İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

4- Esnaf ve Sanatkarın Halkbank'a kredi borcu ertelenmesi: Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf/sanatkârların Halkbank'a kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay ve faizsiz olarak ertelenecek.

5- Kredi Garanti Fonu (KGF) limitinin artırılması: KGF limiti 25'ten 50 milyar liraya çıkacak, kredi önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere verilecek.

6- Mücbir sebep notu düşülmesi: Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesi sağlanacak.

7- Asgari ücret desteği ve esnek-uzaktan çalışma modelleri: Asgari ücret desteği devam edecek, mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek.

8- Kısa Çalışma Ödeneği: Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.

Alınan tedbirlerden ne anlıyoruz?

KOBİ ölçeğindeki işletmelerin özellikle böyle dönemlerde nakit akışı ve finansmana erişim sorunları yaşayacağını belirtmiştik. Tedbirlerin genelde bu merkezde olduğunu görüyoruz.

Birinci maddede belirlenen sektörler dikkate alındığında burada yer alan sektörlerin oluşacak ekonomik sorunlardan görece daha fazla etkileceğinin değerlendirildiğini anlıyoruz.

Tedbirlerdeki erteleme sürelerinden sorunun ağırlıkla Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaşanacağının öngörüldüğü anlaşılıyor.

Bundan sonrası için yeni tedbirlerler alınır mı?

Paket kapsamındaki tedbirlerin bugün için oldukça önemli ve olumlu olduğunu belirtmiştik. Alınan tedbirlerin genel içerikli olduğunu ve salgının gelişme sürecinin oldukça yakından izlendiğini biliyoruz. Bu çerçevede ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulursa aşağıdaki konularda da adım atılabilir.

1- KOBİ'lerin nakit akışının temin edilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması açısından limitleri düşük bile olsa imkanlar nispetinde uzun vadeli kredi programı düzenlenebilir. Zaten ilgili tedbirde kredi ertelenmesi yanında gerektiğinde ilave finansman desteği sağlanacağı belirtilmektedir.

2- Kredi Garanti Fonu (KGF) limitinin 50 milyar liraya çıkarılması ve kredi önceliğinin gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere verilmesi tedbiri kapsamında özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmeler için kota uygulanabilir.

3- İhracat işlemlerinde sipariş iptali ve benzeri nedenlerle oluşabilecek risklere karşı KOBİ'ler koruyucu alacak sigortası benzeri imkanlarından yararlanmaya yönlendirilebilir.

4- Sektörel olarak değerlendirilmesi kaydıyla salgının ekonomik etkilerinin devamlılığı dikkate alınarak belirli alanlarda kira desteği sağlanabilir.

5- Dünya ve özellikle Avrupa Birliği bölgesiyle ticaretimiz kapsamında ithalat ve ihracatımız izlenerek tedarik zincirini bozucu etkilerin oluşması riskini bertaraf edecek sektörel tedbirler alınabilir.

 

 
 
Bu makale 43 kez okundu