Koronavirüs nedeniyle işten çıkarılanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Koronavirüs nedeniyle işten çıkarılanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

İşveren bütün tedbirleri almasına rağmen koronavirüsün ülke genelinde bütünen yaygınlaşması ve tedbirlerin yetersiz kalması binlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açmıştır.

Peki, koronavirüs nedeniyle işten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatı ve diğer alacakları var mıdır?

İş Kanunu Madde 24 fıkra 3’te ‘’Zorlayıcı Sebepler’’ başlığı altında işçi yönünden zorunlu sebeple haklı fesih, Madde 25 fıkra 3’te ise yine ‘’Zorlayıcı Sebepler’’ başlığı altında işveren yönünden zorlayıcı sebeple haklı fesih hüküm altına alınmıştır.

Madde 24/3 uyarınca ‘’İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa’’ işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanabilir.

İşveren de madde 25/3 uyarınca, ‘’İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde iş sözleşmesini feshedebilir.

Ancak işverenin bu madde kapsamında fesih hakkını kullanması yalnızca ihbar tazminatı ödemesine engel olmakta olup işçiye kıdem tazminatını yine ödemek zorundadır.

Özetle, koronavirüs nedeniyle şayet işçi 1 haftadan sonra isterse işçi sözleşmesini feshedebilir. Ve işçi feshetse dahi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

 

 

 
 
Bu makale 726 kez okundu