İşçi ücretleri 'elden' ödenebilir mi?

İşçi ücretleri 'elden' ödenebilir mi?

Bazı işçiler, çalışmaların karşılığı olan ücretlerini ya da işveren tarafından ödenen ikramiyelerini banka aracılığı ile almak yerine elden almaktadır. Bu durum işveren ile işçileri zaman zaman karşı karşıya getirmektedir. Bir çok işçi de, işini kaybetmemek için bu duruma karşı çıkamamaktadır.

Peki, iş mevzuatı açısından işveren işçinin ücretini elden ödeyebilir mi? Elden maaş almak işçi açısından sorun yatar mı?

TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde net bir açıklamada bulunmuştur.

4857 sayılı İş Kanunu kaynak gösterilerek yapılan açıklama şu şekildedir;

İşçi ücretlerinin ne kadarlık tutarı bankaya yatırılmalıdır?

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişilerin, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olduğu belirtilmektedir.

8 işçi çalıştıran işveren ücretleri banka kanalıyla ödeme yükümlülüğüne tabii midir?

8 işçisi olan işveren ücretleri banka kanalıyla ödeme yükümlülüğüne tabiidir. Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde; en az 5 işçisi olan işverenlerin, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemeyi bankalar aracılığıyla yapmakla yükümlü oldukları belirtilmektedir.

11 işçi çalıştıran işveren, işçilere ücretlerini banka aracılığıyla ödemese ne olur?

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmeliğin 16’ncı maddesi uyarınca İş Kanunu’nun 102’nci maddesinde öngörülen idari para cezası işveren hakkında uygulanır..

 
 
Bu makale 1293 kez okundu