Patron değişirse, geçmiş izinler yanar mı?

Patron değişirse, geçmiş izinler yanar mı?

Ekonomide yaşanan sıkıntı bir çok şirketi olumsuz etkiledi. Son bir yılda yüzlerce şirket konkordato ilan ederken bazı şirketlerde de el değiştirdi. Şirketlerin el değiştirmesi yani patronun değişmesi çalışanların özlük haklarını nasıl etkiler. Örneğin, işverinin değişmesi halinde yani işyerinin el değiştirilmesi halinde yıllık izinler yanar mı? Çalışanlardan en çok gelen soruların başında geliyor.

Peki işyeri el değiştirirse ve patron değişirse geçmişten gelen izin alacakları yanar mı?

BİR YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR

İş Kanunu hükümlerine göre, bir işveren işyerinde bir yıldan fazla çalışan kişilere yıllık izin kullandırma zorundadır. Mevzuatımıza göre yıllık izin kullandırmak zorunludur. Ancak çoğu zaman işlerin yoğunluğu gerekçe gösterilerek yıllık izinlerin tamamı kullandırılmaz. Bu izinler ise yıllar itibariyle birikir ve büyük bir izin alacağı haline gelir.

EL DEĞİŞTİRME İZİN ALACAĞINDAN KİM SORUMLU?

İşyerinin satışında ise bu izinlerden kim sorunlu olur? Bir işyerinin satışı halinde çalışan ile işyeri arasında yapılan sözleşme devam eder. Yani, işyeri devredilmesi ve işverenin değişmesi sözleşmenin feshi anlamına gelmez. Aynı yükümlülükler yeni işverene geçer. İzin hakları da böyledir. Eski işveren döneminde doğan izin alacaklarında sorumluluk yeni işverene geçer. İşyerini devralan işveren çalışanların tüm izin alacaklarını kullandırmak zorundadır.

Eğer işyerinin devri ile birlikte çalışan işten ayrılırsa veya ayrılmak zorunda kalırsa çalışanların izin alacakları yine bakidir. Bu durumda ise yeni işveren çalışanların devir tarihine kadar doğan izin alacaklarının bedelini ödemekle mükelleftir. Yıllık izin alacakların tamamını yeni işveren ödeyecektir.

Öte yandan sadece izin alacakları değil çalışanların İş Kanunu ve sözleşmeden kaynaklanan tüm alacakları işyerinin devri halinde de devam etmektedir. Bu alacakların ödenmesinden de yeni işveren sorumludur. Çünkü iş yerinin devrinde iş sözleşmesinin kesintisiz devam ettiği kabul edildiğinden, çalışanın tüm alacakları işe ilk giriş tarihinden hesaplanacaktır. Yani eski işverenin yanında geçen sürelerden kaynaklanan alacakların hesabı yapılır. İzin ve diğer alacaklar iş yerinin devri ile birlikte sıfırlanmaz. Geçmişten gelen izin alacaklarının da yanması veya silinmesi söz konusu olamaz.

Bu alacakların ödenmesinde eski işverenin sorumluluğu var mı? Eski işveren iş yerinin devri ile birlikte sözleşmenin tarafı olmaktan çıkmıştır. Ancak kanun işçilerin haklarının ödenmesinde eski patronları da belirli süre sorumlu tutuyor. Bu süre iki yıl olarak belirlenmiştir. Görüldüğü gibi, kanun işçi alacakların ödenmesinde her iki patronu da sorumlu tutarak bir anlamda alacakları garanti altına almıştır.

 
 
Bu makale 803 kez okundu