TEBLİĞLER

Sağlık Uygulama Tebliği yine değişti
Kamu İç Denetim Genel Tebliği
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
SGK Sosyal Güvenlikle ilgili beş tebliği yürürlükten kaldırdı
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe uygulama Tebliği (Sıra No: 5)
Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2013/1)
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2013-3)
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (2 Nolu)
Sağlık Uygulama Tebliği değişti
Lojman kiralarına yüzde 7,5 oranında zam
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (70 Seri Nolu)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (69 Seri Nolu)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (61 Seri Nolu)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (56 Seri Nolu)
2013 yılı asgari ücreti resmi gazetede
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
2013 Yılı Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin tebliğ
07 Mayıs 12:27
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
02 Mayıs 06:25
GSS Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının SGK ya deveri Tebliği
18 Nisan 14:46
Ödeme komisyonunun çalışma usul ve esasları hakkındaki yönerge
01 Mart 14:13
Sağlık Uygulama Tebliğinin son şekli (29.2.2012 itibarıyla)
09 Ocak 11:14
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ
31 Aralık 10:30
Sağlık Uygulama Tebliği değişti
30 Aralık 10:37
2012 yılı için belirlenen asgari ücret
21 Aralık 09:54
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
19 Aralık 11:05
İsteğe bağlı sigorta işlemleri hakkında tebliğ yürürlükten kaldırıldı
19 Aralık 11:01
Hizmet Borçlanmasına İlişkin Tebliğ Yürürlükten Kaldırıldı
19 Aralık 10:57
5510 sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar….Hk. Tebliğ kaldırıldı
19 Aralık 10:51
5510 sayılı Kanun Gereğince GSS li Sayılanlar….Hk. Tebliğ kaldırıldı
19 Aralık 10:47
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
07 Temmuz 00:40
Temmuz İtibarıyla Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayıları
19 Haziran 00:03
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet Kolunda
18 Haziran 23:58
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNA GÖRE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN SEÇİLMELERİNE
12 Haziran 21:48
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK...DAİR TEBLİĞ
12 Haziran 21:44
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR
12 Haziran 21:40
5604 SAYILI MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA
05 Haziran 00:24
Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ
12 Mayıs 22:57
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ
08 Mayıs 02:33
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAP
08 Mayıs 02:31
SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLMESİ SURETİYLE ÖDENMESİ HAKKINDA TE
08 Mayıs 01:51
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ
08 Mayıs 01:43
SİGORTALININ ÖLÜMÜNDE HAK SAHİBİ OLAN ANA VE BABAYA AYLIK BAĞLANMASININ
08 Mayıs 01:41
RUHSAT VERMEYE YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN RUHSATLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİ İLE GEÇİ
08 Mayıs 01:39
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ
08 Mayıs 01:35
KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA
08 Mayıs 01:31
Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ
08 Mayıs 01:28
KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
08 Mayıs 01:25
İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL
08 Mayıs 01:22
İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından Sorumluluk Hk. Tebliğ
12