MEVZUAT

Alt Kategorileri » Anayasa » Bakanlar Kurulu Kararları » Genelgeler » Kanun » Kanun Hükmünde Kararname » Tebliğler » Yönetmelikler
SGK'dan iş takipçilerine büyük darbe! O genelge yürürlükte...
I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni
Yeni KHK yayınlandı! 928 kişi kamu görevinden çıkarıldı
SGK'dan öğrencilere sağlanan yeni kolaylıklar
İşveren 'görülen lüzum üzerine' çalışanın maaşını düşürebilir mi?
Yurtdışına Çalışmak Üzere Götürülen Türk İşçileri Yurtdışı Borçlanması Yap(ma)sın!
AR-GE faaliyetlerine sağlanan destekler!
Torba Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı
GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Yeni Ev Alanlar Ve Alacaklar Dikkat Sizde Yapılandırma Kapsamındasınız
OHAL’İN İLK KHK’SI (667 SAYILI) MECLİSTE KABUL EDİLDİ
Yapılandırmada Geri Adım
29 Eylül 2016 Tarihli Atamalar
28 Eylül 2016 Tarihli Atama Kararları
6745 sayılı Torba Kanun Yayınlandı
SGK Yönetmeliği Değişti İşte En Önemli Maddeleri
26 Ağustos 2016 Tarihli Atama Kararları
10 Ağustos 21:51
Banka komisyon ve ücretlerine tırpan
07 Ağustos 01:05
Lojman kiralarını düzenleyen Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı
07 Ağustos 00:52
Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
07 Ağustos 00:49
Sözleşmelinin kadroya geçişi için tebliğ yayınlandı
04 Ağustos 10:54
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
03 Ağustos 04:34
MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişti
03 Ağustos 04:20
Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği
02 Ağustos 02:26
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
02 Ağustos 02:20
Torba Kanun resmi gazetede
01 Ağustos 00:43
Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
01 Ağustos 00:32
Sağlık Uygulama Tebliği yine değişti
31 Temmuz 01:26
Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Yönetmeliği
31 Temmuz 01:13
Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazete'de
31 Temmuz 01:10
Askeri kurumlar, memur sendikaları kurum listesine eklendi
28 Temmuz 12:03
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
27 Temmuz 00:15
Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik değişti
27 Temmuz 00:10
Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar değişti
26 Temmuz 14:48
2013-30 Nolu 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teşviki düzenlemeleri genelgesi
25 Temmuz 11:42
Çifte Müjde İki Sgk Prim Teşviki Birden Uygulanmaya Başladı
25 Temmuz 00:12
Öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de
25 Temmuz 00:07
Spor Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği
24 Temmuz 09:30
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
23 Temmuz 15:32
Torba Kanunun son hali
19 Temmuz 04:10
Mülki Amirlerin atanacağı illerin sınıfları değiştirildi
19 Temmuz 03:40
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişti
19 Temmuz 03:36
Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile 2013 sayılı Başbakanlık Genelgesi
18 Temmuz 03:52
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği
17 Temmuz 00:35
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
16 Temmuz 00:14
Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esasları
16 Temmuz 00:10
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hak.
14 Temmuz 00:45
Sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan hk.
13 Temmuz 03:35
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
İlk Sayfa151617181920212223