Anasayfa » Soru Cevap » Yıllık izin vermeyen işvereni şikayet edin

Yıllık izin vermeyen işvereni şikayet edin

Yıllık izin vermeyen işvereni şikayet edin

Ali Şerbetçi

Tarih :
Yıllık izin vermeyen işvereni şikayet edin

4 yıldır bir işyerindeçalışıyorum. Hiç yılık izinkullanmadım. Ne yapabilirim? M.Y.

1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil)14 gün, 6 ile 14 yıl arasındaolanlara 20 gün, 15 yıl veyadaha fazla olanlara 26 gün yıllıkücretli izin verilmektedir. İşverenyıl içerisinde yıllıkizin kullandırmakzorundadır. Sizin heryıl için ayrı ayrı 14gün izin kullanmanızgerekir. İşveren yıllıkizin kullandırmıyorsaALO 170'e şikayettebulunabilirsiniz.

İş Kanunu'nagöre zamanaşımıkaç yıl içindedolar? 5...763543

İş Kanunu'nagöre ücretlerdezamanaşımı 5 yıl,tazminatlarda ise 10 yıldır. Ücretlerdekizaman aşımı ücreti hak ettiğiniz tarihtenitibaren başlamaktadır. Tazminatlarda iseiş sözleşmesinin sona erdiği tarihte başlar.Hizmeti 13 yıl olan bir işçiye İş Kanunu'nagöre 20 gün izin verilir. İş Kanunu'na göreemeklilik nedeniyle iş sözleşmesi sonaeren işçiye işverenlikçe kıdem tazminatıödenir. İhbar tazminatı iş sözleşmesininbildirim sürelerine uyulmaması halindeödenecek bir tazminattır. Bunundışında kullandırılmayan yıllık izinler veödenmeyen ücretler varsa aktin feshindebunlarında ödenmesi gerekir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Doğum tarihim 1973, 19ay askerlik yaptım. Sigortabaşlangıcım 01.03.1997, 5600günüm var. Ne zaman emekliolurum? Ayrıca askerlik ödemesiyapmam gerekir mi? 5...262754Nolu SMS

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarınatabi olabilirsiniz. Bu durumda prim günsayınız da tamamlanmış olur ancak55 yaşınız 2028 yılında dolacağındanemekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.Askerliği borçlanmazsanız 2029yılında yani tam bir sene sonra emekliolabilirsiniz.

01.04.1987 girişim, ne zamanemekli olurum? 5...339349 NoluSMS

1987 tarihinde işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidirler. Emekli olup kendilerine emekli aylığı bağlanması için bu üç şartın oluşması gerekiyor. Ayrıca askerliği 1987 tarihinden önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.

Benzer Haberler