Anasayfa » Medya Haberleri » SGK'dan gazeteciler genelgesi

SGK'dan gazeteciler genelgesi

SGK'dan gazeteciler genelgesi

Tarih :
SGK'dan gazeteciler genelgesi

SGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 506 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre bazı ağır ve yıpratıcı işler için itibarı hizmet veya fiili hizmet zammı süresi adıyla farklı esas ve sürelerde verilmekte olan fiili hizmet sürelerine ayrıca eklenen sürelerin 5510 sayılı Kanun’un 40'ncı maddesi ile yeniden düzenlendiği bildirildi. 6385 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’un 40'ıncı maddesinde yapılan değişiklik gereğince 2013 yılı Şubat ayı başından itibaren basın kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar, basın kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle TRT'de haber hizmetinde fiilen çalışanların fiili hizmet süresi zammı uygulamasına dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca 6385 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 48'inci madde ile basın ve gazetecilik mesleğinde ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda haber hizmetlerinde çalışanlar, 2008 yılı Ekim ayı başından 2013 Şubat ayı başına kadar geçen sürelerine ait hesaplanacak prim/kesenek ve kurum karşılığı farklarını Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödemeleri durumunda bu sürelerinin de fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır" denildi.

Söz konusu Kanun’un uygulamasına ilişkin Fiili Hizmet Süresinin Uygulamasına İlişkin Uygulama'nın usul ve esaslarının örneklerle açıklandığı genelgenin Kurum Başkanlık makamınca imzalanarak yayımlandığı belirtilen açıklamada, "Buna göre 5510 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışmaya devam edenlerden aylığını her ayın 1'inde alanların 1 Şubat 2013 ve aylığını her ayın 15'inde alanların 15 Şubat 2013 tarihinden itibaren durumlarına uygun belge ile işverenleri tarafından SGK'ya bildirilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Diğer taraftan anılan Kanun'la 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 48'inci madde gereğince basın ve gazetecilik mesleğinde ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda haber hizmetlerinde çalışanlardan talepte bulunanların ödeyecekleri 2008 yılı Ekim ayı başından yapılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2013 yılı Şubat ayı başına kadar geçen sürelerine ait prim/karşılık farklarının hesaplanarak sigortalılardan tahsil edilebilmesi için söz konusu sürelere ait belgelerin işverenler tarafından Kanun’un 4’üncü maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılardan aylığını her ayın 1'inde alanlar için 1 Mayıs 2013, aylığını her ayın 15'inde alanlar için 15 Mayıs 2013 tarihine kadar bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne, Kanun’un 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan aylığını her ayın 1’inde alanlar için 1 Mayıs 2013, aylığını her ayın 15'inde alanlar için 15 Mayıs 2013 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’na verilmesi gerektiği belirtildi. İdari para cezası uygulanmaması için söz konusu belgelerin üç ay içinde SGK'ya verilmesi gerektiği bildirildi.

Sürecin 3 ay beklenmeden sonuçlandırılması için belgeleri verecek işveren temsilcileri ile Sigorta Primleri Genel Müdürü başkanlığında bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçici 48'inci madde ile sağlanan bu imkandan faydalanabilmek için Kanun’un 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların en son çalışmalarının geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne, Kanun’un 4 üncü maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na 2013 yılı Şubat ayı başından itibaren 6 ay içinde başvurmaları ve hesaplanacak tutarları da bu sürede ödemeleri gerekir. 6 aylık süreyi geçirdikten sonra başvurulması halinde fiili hizmet süresi zammı prim farkı yasal sürenin bitim tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmak sureti ile tahsil edilecektir."

Kaynak : İhlas Haber Ajansı

Benzer Haberler