Anasayfa » Kamu » Memurun Tayın Bedeli Artacak

Memurun Tayın Bedeli Artacak

Memurun Tayın Bedeli Artacak

Tarih :
Memurun Tayın Bedeli Artacak

Tayın bedelinden yararlanan kamu görevlilerine ödenen yardımın miktarı 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren aylık net 5,82 TL artacak.

Meclise sunulan 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında, 2017 yılında tayın yardımı miktarının nasıl belirleneceği de yer aldı.

Tayın bedelinden yararlananlar

Kamu görevlilerinin bazılarına yemek yardımı yapılırken, bazılarına ise yemek yardımı yerine Tayın Bedeli ödenmektedir.

Mevcut düzenlemelere göre;

-Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı kadrolarda görev yapan; subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli,

-Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeli,

-Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli; subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığı personeli,

-Emniyet Genel Müdürlüğünün her sınıftaki personeli,

-Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlar,

-Gümrük muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurlar ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamları,

-Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurları ve bunlara refakat eden şoförler,

-Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden yararlanma imkanı bulunmayanlar,

-T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan posta başdağıtıcı ve dağıtıcılarından merkez nüfusu 50.000’i aşan yerleşim yerlerinde mobil hizmet verenler

tayın bedelinden yararlanabilmektedir.

Tayın bedeli ödenenlere Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında yiyecek yardımı yapılmamakla birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat ve çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ile bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personelden tayın bedeli almakta olanlar yiyecek yardımından yararlanabiliyor.

Tayın bedelinin miktarı

Maaşla birlikte ödenen tayın bedelinin aylık üst sınırı bütçe kanunlarıyla belirlenmekte olup, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında da tayın bedelinin aylık en çok tutarının 2.100 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile belirlenecek miktarda olacağına hükmedilmiştir (gösterge rakamı 2016 yılı ile aynı).

Öte yandan, ödenecek tayın bedelinin miktarı ise, belirlenen tavanı aşmamak kaydıyla, Ankara mahalli rayici esas alınmak suretiyle Milli Savunma, İçişleri, Maliye, Orman ve Su İşleri bakanlıkları tarafından birlikte belirlenmektedir.

Ödenen tayın bedeli üzerinden sadece damga vergisi kesilmektedir.

Halen aylık net 194,36 TL tutarında olan tayın bedelinin miktarı, 2017 yılı ilk altı aylık döneminde aylık net "200,18 TL"ye yükselmiş olacak.

Benzer Haberler