Anasayfa » Yurtdışı » Yurt Dışı Borçlanması Yaparak Emekli Olanlar Çalışmaya Başladıklarında Aylıkları Kesilir Mi?

Yurt Dışı Borçlanması Yaparak Emekli Olanlar Çalışmaya Başladıklarında Aylıkları Kesilir Mi?

Yurt Dışı Borçlanması Yaparak Emekli Olanlar Çalışmaya Başladıklarında Aylıkları Kesilir Mi?

Tarih :
Yurt Dışı Borçlanması Yaparak Emekli Olanlar Çalışmaya Başladıklarında Aylıkları Kesilir Mi?

SGKREHBERİ-YAŞAR AYDIN

Yurt dışında geçen süreleri borçlanarak emekli olan kişiler kimi zaman ülkemizde veya başka bir ülkede yeniden çalışmaya başlayabilmektedirler. Bu durumda olan kişilerin emekli aylıklarının kesilip kesilmeyeceği veya sosyal güvenlik destek primine tabi olarak emekli aylıkları kesilmeden çalışıp çalışmayacakları tereddüt konusu olabilmektedir.

Konuyla ilgili olarak 3201 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tâbi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanlar ile Türkiye’de sigortalı çalışmaya başlayanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primi hakkındaki hükümleri, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlar için uygulanmaz;  hükmü, 5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 19/6/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, “Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. Türkiye'de sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışılmasına ilişkin hükümleri uygulanır.” Olarak değiştirilmiştir.

Dolayısıyla kanunda yer alan bu hükümlere göre yurt dışı borçlanması yapmak suretiyle kendilerine aylık bağlanan kişiler,

- Yurt dışında, yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaları veya ikamete dayalı bir sosyal sigorta/sosyal yardım ödeneği almaları halinde aylıkları; tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilmektedir.

- Yurt içinde çalışmaya başlamaları halinde ise aylıkları kesilmeksizin, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışabilmektedirler.

Nitekim, Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 2016/20 sayılı Genelgede, “3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sigortalılık sürelerini borçlanmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlananların çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmekte iken 3201 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde 5997 sayılı Kanunla 19/6/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle yurtdışında geçen sigortalılık sürelerini borçlanmak suretiyle aylık bağlananların ülkemizde çalışmaya başlamaları halinde Kanunun sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümleri uygulanacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler