Anasayfa » Borçlanma » 5510 Sayılı Kanuna Göre Borçlanmalarda Hizmetin Başlangıcı

5510 Sayılı Kanuna Göre Borçlanmalarda Hizmetin Başlangıcı

5510 Sayılı Kanuna Göre Borçlanmalarda Hizmetin Başlangıcı

Tarih :
5510 Sayılı Kanuna Göre Borçlanmalarda Hizmetin Başlangıcı
5510 Sayılı Kanuna Göre Borçlanmalarda Hizmetin Başlangıcı

Hizmet Borçlanması 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Sigortalıların borçlanabileceği süreler başlıklı 41 inci maddesinde düzenlenmiştir. Borçlanmanın usul ve esasları ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 70 inci maddesinde belirtilmiştir.
5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince; Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye gidilmek suretiyle tespit edilir.
Örnek : 1/1/2006-1/7/2007 tarihleri arasında askerlik hizmetini yapan ve 12/05/2009 tarihinde ilk defa çalışmaya başlayan sigortalı 12/7/2030 tarihli talebi ile askerlik hizmetini borçlanmıştır. Sigortalının askerlik yaptığı süre ilk işe giriş tarihinden önce olduğu için sigortalılık süresi başlangıcı, ilk işe giriş tarihinden borçlanılan süre kadar geriye gidilerek belirlenir.
- İlk işe giriş tarihi 12.05.2009
- Askerlik süresi (18 ay) - 6 1
- Sigortalılık süresinin başlangıç tarihi 12.11.2007


3201 sayılı Kanuna göre yapılan borçlanmalarda ise ;
-Bu Kanunun 5 inci maddesinde; sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
Örnek : Sigortalı ilk defa 9/11/2005 tarihinde çalışmaya başlamış olup, bu tarihten önce 1/1/1995-3/8/2000 tarihleri arasında Kanada'da çalışmıştır. Kanada'da geçen 5 yıl 7 ay 2 günlük hizmetini 31/12/2015 tarihinde 3201 sayılı Kanuna göre borçlanmıştır. Sigortalının yurtdışında geçen hizmetleri ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce olduğundan, sigortalılık süresinin başlangıcı;
- İlk İşe Giriş Tarihi 9/11/2005
- Yurt dışı borçlanma - 2 gün 7 ay 5 yıl
- Sigortalılık Süresinin Başlangıç Tarihi 7 / 4 /2000 olur.
-Türkiye'de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayanların sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten, sigortalı ölmüş ise ölüm tarihinden, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir.
Örnek : Sigortalı 1/1/2009-1/1/2029 tarihleri arasında Almanya'da çalışmıştır. 2/4/2035 tarihinde yurtdışında geçen hizmetlerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanmış ve aynı gün borcunu ödemiştir. Sigortalının Türkiye'de herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Bu durumda, sigortalının sigortalılık başlangıç tarihi, borçlanma bedelini ödediği tarihten borçlandığı süre kadar geriye gidilmek suretiyle tespit edilir.
- Borcun ödendiği tarih 2/ 4 /2035
- Borçlanılan süre - 20 yıl
- Sigortalılık Süresinin Başlangıç Tarihi 2/ 4 /2015
- Birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapılması durumunda da sigortalılık süresi başlangıcı, borcun en son ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.
Örnek : Sigortalı 1/2/1990-31/12/2000 tarihleri arasında Almanya'da, 4/5/2003-10/10/2010 tarihleri arasında Fransa'da geçen hizmetlerini 18/5/2015 tarihinde borçlanma talebinde bulunmuş ve borcunu 30/6/2015 tarihinde ödemiştir. Sigortalının Türkiye'de çalışması bulunmamaktadır. Bu durumda, sigortalılık süresinin başlangıcı borcun ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye gidilerek bulunur.
- Borçlanma Süresi: Almanya 30 gün 10 ay 10 yıl
Fransa + 6 gün 5 ay 7 yıl
6 gün 4 ay 18 yıl

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 30. 6. 2015
- 6 gün 4 ay 18 yıl
24. 2. 1997 tarihine götürülür.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler