Anasayfa » İşveren » BAĞ-KUR’lular Dikkat! Prim İndirimi Başladı

BAĞ-KUR’lular Dikkat! Prim İndirimi Başladı

BAĞ-KUR’lular Dikkat! Prim İndirimi Başladı

İndirim oranı yüzde 5 değil, yüzde 17

Tarih :
BAĞ-KUR’lular Dikkat! Prim İndirimi Başladı

SGKREHBERİ- YAŞAR AYDIN

7/9/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Kanun ile isteğe bağlı sigortalılar dışındaki Bağ-Kur’lulara, ödeme süresi geçmiş prim borcu bulunmamaları ve aylık primlerini süresi içinde ödemeleri kaydıyla 5 puan indirimli ödeme imkanı getirildi.

Yasada indirim her ne kadar 5 puan olarak adlandırılsa da gerçekte yapılan indirim %17,25’e  isabet ediyor.

Yani prime esas kazancının % 34,5’i  üzerinden prim ödeyen Bağ-Kurlu bir vatandaş, prim borcunun bulunmaması kaydıyla 2016 Ekim ayı kazançlarından başlayarak primlerini % 29,5 oranında ödemeye başlayacak. Dolayısıyla yapılacak olan indirim de  bir önceki ayda ödenen primin 34,5 * 5 / 100 = 17,25’i oranında eksik olacak.

Bu da asgari den prim ödeyen bir Bağ-Kur’lu için

1.647 * 34,5 /100  = 568,22 TL yerine

1.647 * 29,5 / 100 = 485,87 TL,

Azamiden prim ödeyen bir Bağ-Kur’lu  için

10.705,50 * 34,5 /100 = 3,693,40 TL yerine

10.705,50 * 29,5 /100 = 3,158,12 TL demek oluyor.

Başka bir anlatımla,  asgariden prim ödeyen bir Bağ-Kur’lu için aylık 568,22 – 485,87 = 82,35 TL, azamiden prim ödeyen bir Bağ-Kur’lu için ise aylık 3.693,40 – 3.158,12 = 535,28 TL eksik ödemek anlamına geliyor.

…

İndirim Ekim ayına ait primlerden başlıyor.

6745 sayılı yasayla yapılan düzenleme, 1/10/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla prim borcu bulunmayan Bağ-Kur’lular açısından ilk indirim 2016/Ekim ayı primlerinden itibaren başlamaktadır.

Ekim ayı prim borcunun her ne kadar Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi mümkün olsa da, Ekim ayı primlerinin Ekim ayı başından Kasım ayının sonuna kadar ödenmesi de mümkündür.

Dolayısıyla primlerini içinde bulunulan ayda ödeyen Bağ-Kur’lular açısından beş puanlık prim indiriminden Ekim ayı içinde yapılacak ödemelerden başlanacaktır.

Başka bir anlatımla Ekim ayı primini Ekim ayı içinde ödeyecekseniz ve asgariden prim ödüyorsanız 568,22 TL değil 485,87 TL ödeyeceksiniz. Yok eğer Ekim ayı içinde Eylül ayı primini ödeyecekseniz, o zaman indirimden bir sonraki aydan itibaren yararlanacağınız için Ekim ayı içinde yinee 568,22 TL ödemeniz gerekecek.

…

Primler süresi içinde ödenmediği takdirde indirim hakkı kaybedilecek.

Yasal ödeme süresi geçmiş Bağ-Kur’lular beş puan düşürülmüş primlerini takip eden ayın sonuna kadar (yasal süresi içinde) ödemedikleri takdirde, primlerini indirimsiz olarak ve ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte ödemek durumunda kalacaklardır.

Örneğin ödeme süresi geçmiş prim borcu bulunmayan ve asgariden prim ödeyen Bağ-Kur’lu bir vatandaş 568,22 TL tutarındaki Ekim ayı primini, Kasım ayının sonuna kadar 82,35 TL indirimli olarak  485, 87 TL olarak ödemediği takdirde, 485,87 + 82,35 = 568,22 TL tutarındaki prim borcunu, ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte ödemek zorunda kacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler