Anasayfa » Kamu » Memur İşe Gitmeden Maaşının %60’ına Kadarını Alabilir

Memur İşe Gitmeden Maaşının %60’ına Kadarını Alabilir

Memur İşe Gitmeden Maaşının %60’ına Kadarını Alabilir

Tarih :
Memur İşe Gitmeden Maaşının %60’ına Kadarını Alabilir

Devlet memurları, maaşlarının %60’ına kadar olan kısmını almak suretiyle, bazı hallerde ve belli sürelerle tamgün izin kullanabilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlar için yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, aylıksız izin, şua izni, yarım zamanlı çalışma gibi izin hakları tanırken, maaşlarının bir kısmını alarak belli sürelerle tamgün izinli sayılabilecekleri halleri de düzenlemiştir.

Tam gün izinli sayılma (genel izin hakları dışında)

Devlet Memurları Kanunu, yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda aile biriminin muhafaza edilmesi bakımından bazı tedbirler getirmektedir.

Kanun, bu çerçevede;

-Atamalarda, kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasını ve memur olan diğer eşin de (isteği halinde), atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere atanmasının esas alınmasına,

-Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması durumunda, eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere atanamayan eş için (isteği halinde) izin verilmesine

hükmetmektedir.

Maaşın bir kısmını alarak izin kullanma

Eşi zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memur, eşinin atandığı yere atanamadığı hallerde, istemesi durumunda eşinin görev süresi boyunca izinli sayılabiliyor.

Bu kapsamda izin alan memura;

*Eşinin olağanüstü hal bölgesine dahil illerde ve bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olması durumunda, aylık maaşının % 60'ı,

*Eşinin kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olması durumunda, aylık maaşının %50'si,

*Eşinin kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olması durumunda, aylık maaşının %25’i

ödenir.

Eşi diğer yörelerde görevli olan memura ise ücret ödenmez ve ücretsiz izinli sayılır.

Maaşın kısmen ödenmesine ilişkin bazı hususlar

Eşi zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, eşinin bulunduğu bazı yerlere atanamadığı için maaşının bir kısmını alarak izinli sayıldığı hallerde, maaşın bir kısmının ödenmesi izinli kullanan memurun kurumunca kadro tasarrufundan ödenir.

Yapılacak ödemelerde, izinli olan memurun aylığı esas alınır. Ödeme; gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, ek gösterge ile zam ve tazminatların kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktarı üzerinden yapılır.memurunyer

Benzer Haberler