Anasayfa » İşveren » Silinen Bağkur Borçları Yapılandırılabilecek Mi

Silinen Bağkur Borçları Yapılandırılabilecek Mi

Silinen Bağkur Borçları Yapılandırılabilecek Mi

Tarih :
Silinen Bağkur Borçları Yapılandırılabilecek Mi

SGKREHBERİ-YAŞAR AYDIN

5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 63 üncü madde ile 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan Bağ-Kur’lu vatandaşların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31/7/2015 tarihine kadar ödememiş veya ilgili kanunlar uyarınca yapılandırmamış yahut 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca taksitlendirmemiş olmaları halinde, bu sürelere ilişkin borçları silinmiş, sigortalılıkları ise durdurulmuştur.

Ancak, yine aynı madde ile daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesinin talep edilmesi ve SPEK alt ve üst sınırları arasından belirlenecek kazanç tutarı üzerinden hesaplanan borcun tebliğ tarihinden itibaren üç aylık süre içinde ödenmesi halinde bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesine de imkan sağlanmıştır.

…

Geçici 63 üncü madde uyarınca silinen Bağ-Kur borçları yapılandırma kapsamına alınmadı.

19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup ödeme vadesi dolmuş prim ve idari para cezası borçlarının enflasyon oranları üzerinden ve 18 eşit taksitte ödenmesi imkanı getirilmiştir.

Ayrıca SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur kapsamındaki  vatandaşlara, bu borçlarını bankadan alacakları krediyle ödeyip emekli olabilmelerine de imkanı sağlanmıştır.

Gerek 6736 sayılı Kanunla getirilen ödeme kolaylığı, gerekse SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle borçlu Bağ’Kur’lu vatandaşlara altın tepsiyle önemli bir fırsat tanınmıştır. Ne var ki, 6736 sayılı Kanun kapsamına Bağ-Kur kapsamındaki prim borçları ile sosyal güvenlik destek primi borçları dahil edilmiş olmasına rağmen, geçici 63 üncü madde kapsamında durdurulmuş sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçları dahil edilmemiştir.

Dolayısıyla, durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçlarının ihya edilerek bu borçların 6736 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılması gibi bir durum sözkonusu değildir.

Ancak durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesinin talep edilmesi ve yaşlılık aylığına da hak kazanılacak olması halinde, SGK ile yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankasından kredi temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

…

30/4/2015 tarihinden önce hem durdurulan sigortalılık süresi bulunan, hem de 1/5/2015 tarihinden sonraki sürelere ilişkin prim borcu bulunan Bağ-Kur’lu vatandaşların 6736 sayılı Kanun kapsamında yalnızca 1/5/2015 tarihinden sonraki prim borçları yapılandırılacaktır.

Dolayısıyla 1/5/2015 tarihinden sonraki prim borçları için yapılandırma başvurusunda bulunan vatandaşlar, isterlerse 30/4/2015 tarihinden önceki durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerini borçlanma yapmak suretiyle ödeyebilecekler, istemezlerse ödemeyeceklerdir.

…

Durdurulan sigortalılık sürelerinin protokol kapsamında Ziraat Bankasından kredi alınmak suretiyle ödenebilmesi için durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilmesi ve borçlanma sorasında  yaşlılık aylığına hak kazanılıyor olması gerekiyor.

Aksi halde her iki şartın birlikte sağlanmaması durumunda SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında kredi temin edilmesi gibi bir durum sözkonusu değildir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler