Anasayfa » Mevzuat » 6745 sayılı Torba Kanun Yayınlandı

6745 sayılı Torba Kanun Yayınlandı

6745 sayılı Torba Kanun Yayınlandı

Tarih :
6745 sayılı Torba Kanun Yayınlandı

6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” bugün yayımlandı.

Kanun, kamu personelinden bazılarına ilişkin çeşitli düzenlemeler de içeriyor. Bu düzenlemelerden bazıları şöyle:

Makam tazminatı cetveli ile ücret ve tazminat göstergesi cetvellerinde düzenleme yapıldı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan bazı ibareler ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ücret ve tazminat göstergeleriyle ilgili hükümlerinde yer alan bazı ibareler, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeden önceki haliyle yeniden düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi 657 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK’ya ilişkin bazı hükümleri iptal etmiş ve bu iptal kararı, Gelir Uzmanları için diğer merkez kariyer uzmanlarla aynı seviyede maaş alabilme umudu doğurmuştu.

Yapılan düzenlemeyle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı yürürlüğe girmeden, iptal edilen hükümler aynı şekilde yeniden düzenlenmiş oldu.

DSİ’de görevli Maliye personelinin görev süresi uzatıldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten Maliye Bakanlığı personelinin görev süresi 5 yıl uzatıldı.

2/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 662 sayılı KHK hükümleri uyarınca, o tarihte DSİ’nin muhasebe hizmetlerini yürüten personelden Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunanların görev süresi, DSİ’nin talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine ve 2/11/2016 tarihine kadar uzatılabiliyordu. 

Yapılan değişiklikle bu süre 5 yıl uzatıldı. DSİ’nin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan personel tarafından 2/11/2021 tarihine kadar yürütülebilecek.

Rektör yardımcılarının görev süresi belirlendi

Üniversitelerde rektörler tarafından seçilen rektör yardımcılarının görev süresi, kendilerini seçen rektörün görev süresi ile sınırlı olacak.

Üniversite rektörleri, kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçebiliyor.  

Rektör Yardımcısı olarak seçilenlerin görev süresinin en çok ne kadar olacağı konusunda Yükseköğretim Kanununda herhangi bir düzenleme yer almıyordu. Yapılan değişiklik ile, rektör yardımcılarının görev süresinin,  kendilerini seçen rektörün görev süresi ile sınırlı olması sağlandı.

Yurtkur ve Spor Genel Müdürlüğü personeli rotasyona tabi tutulacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının bağlı kuruluşları olan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu” ve “Spor Genel Müdürlüğü”nde görev yapan Devlet memurları rotasyona tabi olacak.

Bakanlık bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında çalışan tüm personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek tüm bölgelerde rotasyona tabi olarak görev yapacak. Bölgelerin tespiti ve buralardaki çalışma süresi ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenecek.

Yeni üniversiteler kuruldu

**İstanbul’da, İstanbul Kent Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kuruldu.

**İstanbul’da,  Beykoz Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kuruldu.

**İzmir’de, İzmir Bakırçay Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu.

**İzmir’de, İzmir Demokrasi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. 

Bazı üniversitelerin adı değişti

**“Celal Bayar Üniversitesi”nin adı “Manisa Celal Bayar Üniversitesi” olarak değiştirildi.

**“Niğde Üniversitesi”nin adı “Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değiştirildi.

**“Tunceli Üniversitesi”nin adı “Munzur Üniversitesi” olarak değiştirildi.

**“Yeni Yüzyıl Üniversitesi”nin adı “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi” olarak değiştirildi.

**“Yıldırım Beyazıt Üniversitesi”nin adı “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” olarak değiştirildi.

**“Gedik Üniversitesi”nin adı “İstanbul Gedik Üniversitesi” olarak değiştirildi.

Kanun metni için tıklayınız … 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler