Anasayfa » İşveren » İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi Değişti

İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi Değişti

İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi Değişti

Tarih :
İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi Değişti

SGKREHBERİ- YAŞAR AYDIN

25/8/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan işyerlerinde tescil tarihinden itibaren bir aylık süre içinde çalışmaya başlayan ve sözkonusu bir aylık süre içinde işten ayrılan işçiler için düzenlenecek olan işten ayrılış bildirgelerinin SGK’ya verilme süresinde değişiklik yapılmıştır.

…

Tescil tarihinden itibaren bir aylık süre içinde işten ayrılan işçiye ait işe giriş bildirgesi, tescil tarihini izleyen bir aylık sürenin bitimini müteakip 10 gün içinde verilebilecek.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesine ilave edilen sekizinci fıkra ile işverenlerin Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verilen işten ayrılış bildirgelerinin yasal sürede verilmiş sayılmasına imkan sağlanmıştır.

Yapılan bu değişiklikle ilk defa tescil edilen işyerlerinde bir aylık süre içinde işe alınan işçilerin işe giriş bildirgesinin verilme süresinde tanınan ilave bir aylık süre, işten ayrılan işçiler için düzenlenecek işten ayrılış bildirgeleri için de tanınmıştır.

Böylece ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan işyerlerinde tescil tarihinden itibaren bir aylık süre içinde işten ayrılan sigortalıların işten ayrılış bildirgelerinin en geç işyerinin tescil tarihini izleyen bir aylık süreyi takip eden onuncu gün olmuştur.

Örneğin,  ilk defa 12/9/2016 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlanılan bir işyerinde 12/9/2016 ila 12/10 2016 tarihleri arasında işten ayrılan bir işçiye ait sigortalı işten ayrılış bildirgesi  22/10/2016 tarihinin Cumartesine rastlaması neden 24/10/2016 Pazartesi gününe  kadar SGK’ya verilebilecektir.

…

Sözkonusu bir aylık süre geçtikten sonra işten ayrılan işçilerin işten ayrılış bildirgeleri, önceden olduğu gibi işten ayrılış tarihini izleyen 10 gün içinde SGK’ya verilecektir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan sözkonusu değişiklik yalnızca ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir aylık süre içinde işten ayrılan sigortalıların işten ayrılış bildirgeleri için yapılmıştır.

Dolayısıyla sözkonusu bir aylık süre geçtikten sonra işten ayrılan sigortalılar için düzenlenecek olan işten ayrılış bildirgelerinin işten ayrılış tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde SGK’ya verilmesi gerekiyor.

Haliyle ilk defa 12/9/2016 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlanılan bir işyerinde 23/10/2016 ve sonrasında işten ayrılan sigortalılar için düzenlenecek olan işten ayrılış bildirgesinin önceden olduğu gibi en geç işten ayrılış tarihini izleyen 10 uncu güne kadar verilmesi icap etmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler