Anasayfa » Kamu » Memurların Emeklilikleri Yanmadı İşlemler Uzatılıyor

Memurların Emeklilikleri Yanmadı İşlemler Uzatılıyor

Memurların Emeklilikleri Yanmadı İşlemler Uzatılıyor

Tarih :
Memurların Emeklilikleri Yanmadı İşlemler Uzatılıyor

SGKREHBERİ-Akif Hamza TÜRK

Bugün bazı medya organlarında  “emeklilik bekleyenlerin emeklilik işlemleri durudruldu” haberleri yer aldı. Bunun neticesinde çok sayıda kişiden gelen sorularda kafa karışıklığının oluştuğunu görmekteyiz. Sgkrehberi.com olarak konuya açıklık getiriyoruz.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 48.maddesinde;

4  üncü  maddenin  birinci  fıkrasının  (c)  bendi kapsamında olanların yaşlılık, malûllük veya vazife malûllüğü işlemleri;

a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, sigortalının çalıştığı göreve atamasındaki usûle göre atamaya yetkili makamın,

 (1)   Bu değişikliğin, 6663 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 10/2/2016  tarihini takip eden ödeme dönemi başında yürürlüğe gireceği adı geçen Kanunun 35 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

b) İstek üzerine veya yaş haddi, malûllük veya vazife malûllüğü hallerinde kamu idaresinin en yüksek amirinin,

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için Meclis Başkanlığının, belediye başkanları için belediye encümeninin,

illerin  daimi  komisyon  üyeleri  için  il  valiliğinin,  çalıştıkları  kamu  idareleri  ile  ilişikleri  kesilmiş  olup  da  bir  kanunla sigortalılık hakkı devam edenler için daha önce görev yaptıkları son kamu idaresinin en yüksek amirinin,

d)  Kurumların  yönetim  kurulu  üyelerinin  istek,  malûliyet  ve  yaş  haddi  hallerinde,  atanmalarında  atamayı  yapan kurumun en yüksek amirinin,

e) Danıştay Başkanının istek, malûliyet ve  yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Başkanının aynı halleri  için

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, onayı ile tekemmül eder.

Özel  kanun  hükümleri  hariç  olmak  üzere  yetkili  makamın  emekliye  sevk  onayı,  talep  tarihinden  itibaren  bir  ayı geçemez.

Kanunda açıkça yer aldığı haliyle 4/C Sigortalısı kişi emeklilik başvurusunu yaptığından itibaren yetkili makamın onayıyla 1 AY içerisinde emekliye sevk edilmelidir.

Ancak OHAL kapsamında çıkartılan 673 sayılı  KHK’nın 6.maddesinde “20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü halin yürürlüğe girdiği 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 1/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre olağanüstü hal süresince uygulanmaz”

Hükmü yer almakta olup açıkça görüleceği üzere yetkili makamlara emeklilik dilekçelerini durdurma yada reddetme akkı değil 1 aydan fazla süreyle bekletebilme yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla 4/C sigortalıları yani Memurlar emeklilik başvurularını yapmakta önlerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. İkinci bir yasal düzenlemeye kadar yetkili makamların emeklilik işlemlerini uzatma hakkı saklıdır.Nitekim SGK'ya halen emekllik dilekçeleri gelemeye devam etmektedir.

Diğer taraftan 673 sayılı KHK’nın getirdiği bu düzenleme 4-1/A ve 4-1’B sigortalılarını yani BAĞ-KUR ve SSK’lıları kapsamamaktadır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler