Anasayfa » İşveren » İşe başlamayan işçinin bildirimi bir sonraki iş günü iptal edilebilecek

İşe başlamayan işçinin bildirimi bir sonraki iş günü iptal edilebilecek

İşe başlamayan işçinin bildirimi bir sonraki iş günü iptal edilebilecek

İşe başlamayan işçinin bildirimi bir sonraki iş günü iptal edilebilecek

Tarih :
İşe başlamayan işçinin bildirimi bir sonraki iş günü iptal edilebilecek

SGKREHBERİ- YAŞAR AYDIN

Sosyal güvenlik mevzuatında işverenler, yeni işe aldıkları işçilerini en geç  sigortalılık başlangıç tarihinden önce;  inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için ise en geç çalışmaya başlatıldıkları gün itibariyle SGK’ya elektronik ortamda bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.

Ne var ki özellikle inşaat, balıkçılık ve tarım dışındaki işyerlerinde işe alınan ve çalışmaya başlamadan bir gün önce işe giriş bildirgeleri SGK’ya gönderilen işçilerin, işe gelmemeleri halinde bir sonraki gün işe giriş bildirgelerinin elektronik ortamda iptal edilmesine izin verilmediğinden, işe başlamayan işçiler için verilmiş olan bu bildirgeler işverenlerin ve meslek mensupların başına dert olmaktaydı.

Meslek mensubu arkadaşlar bu bildirgeleri iptal etmek için SGK’ya başvurmak yerine kimisi bir gün çalışmış gibi gösterip ertesi gün çıkış gösterirken, kimisi gün ve kazanç bildirimini 0 olarak gösterip bir sonraki gün işten çıkış göstermekteydi.

…

Yönetmelik değişikliğiyle işe başlamayan işçiye ait işe giriş bildirgesinin işe başlama tarihini izleyen ilk iş günü içinde iptal edilmesine imkan sağlandı.

25/8/2016 tarihinde yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesine “(7) Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.” şeklinde yeni bir fıkra eklenmiştir.

Bu fıkra ile işe giriş bildirgesi verilen, ancak işe başlamayan işçiye ait işe giriş bildirgesinin sorgusuz, sualsiz ve herhangi bir belge istenilmeksizin işe başlayacağı beyan edilen tarihi izleyen ilk iş günü içinde iptal edilmesine imkan sağlanmıştır.

Böylece, özellikle çalışmaya başlamadan bir gün önce işe giriş bildirgesi verilen ancak bir sonraki gün (çalışmaya başlayacağı gün) işe gelmeyen işçilerin işe giriş bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla iptal edilmesinde yaşanan sorun da giderilmiştir.

...

Dikkat! Yönetmelik değişikliği kayıt dışılığı artırabilir.

Yönetmelik değişikliği her ne kadar meslek mensubu arkadaşların ve işverenlerin işe başlamayan işçilerin bildirgelerinin iptal edilmesinde yaşadıkları sorunlara çare olmuşsa da kayıt dışılığa da yol açabilecektir.

Özellikle inşaat işyerlerinde günü birlik olarak çalışan ve çalışmaya başladıkları gün itibariyle işe giriş bildirgeleri verilen işçilerin bir sonraki gün işe giriş bildirgelerinin iptal edilmesi mümkün olacaktır.

Veya işe başlamadan bir önceki gün işe giriş bildirgeleri verilen, bir sonraki işe başlayıp sonraki gün işe gelmeyen işçiler için bir günlük bildirim yapılmak yerine işe giriş bildirgelerinin bir sonraki gün iptal edilmesine de imkan sağlandığından, bu konuda SGK’nın ayrıca bir önlem alması gerekecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler