Anasayfa » İlan » İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İlan Tarihi                  : 22.08.2016

Son Başvuru Tarihi    : 05.09.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 -  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

                                                                                                 BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                                                                                               İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                                                            Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu      : (232) 4888144

                                                                            İşletme Fakültesi                                                 : (232) 4888113

                                                                            İletişim Fakültesi                                                 : (232) 4888138

                                                                            Fen Edebiyat Fakültesi                                        : (232) 4888139

                                                                            Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi                   : (232) 4885301

                                                                            Hukuk Fakültesi                                                 : (232) 4888145

                                                                            Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi    : (232) 4888122

                                                                            Sağlık Bilimleri Fakültesi                                    : (232) 4888311

Fax: (232) 2792626

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Turizm, Turizm İşletmeciliği, Mutfak Sanatları ve Gastronomi, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, İşletme Anabilim Dallarında  (Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji anabilim dallarından başvuracak olan adayların “Mutfak ve Mutfak Kültürleri” üzerine çalışmaları olmak)

• Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Kimya Anabilim Dallarında (Kimya Mühendisliği ve Kimya anabilim dallarından başvuracak olan adayların “Gıda Kimyası” üzerine çalışmaları olmak)

İşletme Fakültesi

İşletme

Profesör

1

• Muhasebe veya Yönetim Organizasyon

İşletme Fakültesi

İşletme

Doçent

1

• Muhasebe veya Yönetim Organizasyon

İşletme Fakültesi

İşletme

Yardımcı Doçent

3

• Yönetim Organizasyon,  Muhasebe, Yönetim Bilimi veya Yöneylem Araştırması

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Profesör

veya

Doçent

1

• Endüstri Mühendisliği

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Uluslararası Ticaret ve Finans

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yardımcı Doçent

1

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım doktora programından mezun olmak ve “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve “Kurumsal İletişim” alanlarında çalışmaları bulunmak

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim

Profesör

1

• Medya ve İletişim

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

• Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

• Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

• Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Profesör

veya

Doçent

1

• Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Yardımcı Doçent

1

• Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör

veya

Doçent

2

• Yapı, Yapım Bilgisi ve Strüktürel Tasarım

• Hesaplamalı ve Bilgisayar Destekli Tasarım

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

• Dijital Oyun Tasarımı ve Etkileşim Tasarımı alanında

çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Yardımcı Doçent

1

• Yaratıcı Endüstriler ve Yaratıcı Endüstri Kümeleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanında çalışmaları olmak

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Anayasa Hukuku

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Fikri Mülkiyet Hakları alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Endüstri / Endüstri Sistemleri / Sistem Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak 

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Gıda Mühendisliği / Biyoloji alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Mekatronik / Makine / Elektrik Elektronik / Robotik Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Bilgisayar / Yazılım / Bilişim / Teknoloji Mühendisliği ya da Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Elektrik / Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• İnşaat Mühendisliğinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Makine Mühendisliğinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Havacılık / Uzay / Uçak Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Profesör

veya

Doçent

1

• Sağlık Yönetimi doktora programından mezun olmak

Kaynak : SGK Rehberi
Feci olay! Kardeşleri ölüm ayırdı
İŞKUR en az ilköğretim mezunu güvenlik görevlisi alacak!.
AK Parti'li milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı
Kayyum, terör suçlularını görevden uzaklaştırdı
Davutoğlu ve Babacan'a AK Parti'den dikkat çeken destek!
Selvi'den uyarı 'AK Parti'nin alternatifi var'
Konya Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
KYK yurt başvuruları başladı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Benzin ve motorine zam
Gül ve Davutoğlu'ndan kayyum atamasına tepkisi!
Van Valisi, kazanın nasıl yaşandığını açıkladı
Abdullah Gül'den kayyumlarla ilgili açıklama
Kara delik nötron yıldızını yutmuş
Bekçilik sınavı giriş yerleri açıklandı
Bakan Varank'tan Gül ve Davutoğlu'na 'kayyım' tepkisi: Birilerine şirin gözükmek adına...
Eminönü esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor
HDP'nin elinde büyükşehir belediyesi kalmadı
Yeni bir parti daha geliyor!
İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için yarın son gün
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
THY, bayramda 2,4 milyon kişi taşıdı
Memur zam teklifinde kritik ayrıntılar!
Öğretmene 1.171 TL ek ödeme geliyor!
Doğanşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme
Tasarruf odaklı büyüme zamanı
Bisikletiyle Kılıçdaroğlu'na gidecek
Beyşehir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Borç ve faiz sarmalına yapılandırma çözümü!
İşçi olarak gitti patron oldu
İsteğe bağlı sigortalı annelere de erken emeklilik
Kadro alan taşerona Bakanlık'tan şok! Emekli edilecekler
Engelliye çifte destek
16 yaşındaki Timur baltayla bütün aileyi katletti!
Memur zam teklifinde kritik ayrıntılar!
İstifa edene de işsizlik maaşı!

Benzer Haberler