Anasayfa » Kamu » 10 Kurumun Kadrolarında Değişiklik Yapıldı

10 Kurumun Kadrolarında Değişiklik Yapıldı

10 Kurumun Kadrolarında Değişiklik Yapıldı

Tarih :
10 Kurumun Kadrolarında Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 2016/9114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan kadro değişikliklerinin bazıları derece terfilerine yönelik olurken, bazıları ise ilk defa/naklen/açıktan atamaya ya da görevde yükselme/unvan değişikliği suretiyle atamaya yönelik değişiklikler şeklinde oldu.

Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığına ait boş kadrolarda yapılan değişikliklerle;

-3 ve 5 inci derecelerde toplam 32 adet Şef kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolara görevde yükselme suretiyle veya naklen atama yapılacağı,

-12. derecede 2910 adet Hizmetli kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolara ilk defa alım yapılacağı,

-Çeşitli derecelerde 91 adet Hemşire kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolara ilk defa/naklen/açıktan atama yapılacağı,

-Çeşitli derecelerde toplam 51 adet Tekniker kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolardan bazıları için unvan değişikliği sınavı açılacağı veya naklen atama yapılacağı şeklinde

değerledirildi.

Değişiklik yapılan kadrolar için tıklayınız …

Bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2016/9114

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

15/8/2016 TARİHLİ VE 2016/9114 SAYILI KARARNAMENİN EKİ-KARAR

MADDE 1 ? (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ? (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler