Anasayfa » İşveren » Borçlarını Peşin Ödeyenlere Büyük Avantaj

Borçlarını Peşin Ödeyenlere Büyük Avantaj

Borçlarını Peşin Ödeyenlere Büyük Avantaj

Tarih :
Borçlarını Peşin Ödeyenlere Büyük Avantaj

SGKREBERİ- YAŞAR AYDIN

TBMM’nce kabul edilen ve sayın Cumhurbaşkanımızın imzasına sunulan 6736 sayılı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile kamuya ait bazı borçların ve idari para cezalarının enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faizi ile ödenmesine imkan sağlandı.

…

6736 sayılı Kanun ile 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait;

Vergi ve buna bağlı cezalar, askerlik, seçim, nüfus, trafik, karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim borçları  yeniden yapılandırılacak.

Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, beyana dayanan vergiler ve 30 Haziran 2016 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı cezalar yapılandırma kapsamında yer alacak.

…

Yapılandırma kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin bittiği tarihten 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak gecikme faizi ilave edilecektir.

Bu şekilde hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, enflasyon oranları üzerinden hesaplanan gecikme faizinden de ayrıca % 50 oranında indirim yapılacaktır.

Örneğin, SGK’ya 10.000 TL prim ve 8.000 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 18.000 TL borcu bulunan bir vatandaşın, borçlarını  6736 sayılı Kanun kapsamında ödemek için başvuruda bulunduğu ve enflasyon oranları üzerinden hesaplanan borcunun da 10.000 TL prim ve 5.000 TL gecikme faizi olmak üzere toplam 15.000 TL olarak hesaplandığı düşünüldüğünde,

Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde,  enflasyon oranları üzerinden hesaplanan  5.000 TL tutarındaki gecikme faizinin % 50 si kadar ayrıca indirim yapılacağından ödenecek toplam tutar,

10.000 + (5.000/2 = 2.500) = 12.500 TL olacaktır.

…

Hesaplanan borcun taksitler halinde ödenecek olması halinde başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerekiyor.

Bu durumda borç aslı ile enflasyon oranları üzerinden hesaplanan gecikme faizi dahil toplam borç;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Dolayısıyla , enflasyon oranları üzerinden hesaplanan 10.000 TL prim ve 5.000 TL gecikme faizi olmak üzere toplam 15.000 TL tutarındaki  borç,

-Altı taksitte ödenecek olması halinde, 15.000 X 1.045 = 15.675 TL

-Dokuz  taksitte ödenecek olması halinde, 15.000 X 1.083 = 16.245 TL

-On iki taksitte ödenecek olması halinde, 15.000 X 1.105 = 16.575 TL

-On sekiz taksitte ödenecek olması halinde, 15.000 X 1.15 = 17.250 TL’ye

Çıkacaktır.

…

Bundan önce çıkartılan yapılandırma kanunlarında, enflasyon oranları üzerinden hesaplanan gecikme faizinde herhangi bir indirim yapılmaksızın tamamı tahsil edilmişken, borçlarını 6736 sayılı Kanunla getirilen yapılandırma hükümlerine istinaden peşin ödeyecek borçlulara enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak gecikme faizinden de ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

Bu bakımdan kamuya ait borçlarını 6736 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında ödemek isteyen vatandaşlarımıza, peşin ödeme yolunu tercih etmelerini hatırlatmak  yerinde olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler