Anasayfa » Sigortalı » Yapılandırma Başvuru Süresi, Yeri Ve Şekli Nasıl Olacak?

Yapılandırma Başvuru Süresi, Yeri Ve Şekli Nasıl Olacak?

Yapılandırma Başvuru Süresi, Yeri Ve Şekli Nasıl Olacak?

Tarih :
Yapılandırma Başvuru Süresi, Yeri Ve Şekli Nasıl Olacak?

SGKREHBERİ- FAHRETTİN DEMİR

6735 sayılı Kanunun  10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarıncakapsama giren borçluların, Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için;  Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; (Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna) 31/10/2016 ya kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmektedir.

Bu duruma göre; Kanunda aksine bir düzenleme olmayan hallerde;

            5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: …. yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: …’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,

a) Emekli keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği Ek:…’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle, e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına,

b)Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için örneği Ek: …’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına,

c) İdari para cezası borçları için örneği Ek: …’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal

güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

d) Ek karşılık prim borçları için örneği Ek: …’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe  Dairesi Başkanlığına,

Sosyal güvenlik destek primi borçlarına ilişkin yapılacak başvurular için bu maddenin aşağıda yer alan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek: …’de, (d) bendinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek:…’de yer alan başvuru formu doldurulacaktır. Bu nitelikteki borçlar için yapılacak başvuruların yeri, borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre farklılık arz etmektedir.

            Buna göre;

            a) Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapmak yeterli olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler