Anasayfa » İşveren » KDV Mahsubunda 20 Günlük Ek Süre Sizinde Hakkınız

KDV Mahsubunda 20 Günlük Ek Süre Sizinde Hakkınız

KDV Mahsubunda 20 Günlük Ek Süre Sizinde Hakkınız

Tarih :
KDV Mahsubunda 20 Günlük Ek Süre Sizinde Hakkınız

SGKREHBERİ- FAHRETTİN DEMİR

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin 13 üncü maddesi ile İşveren Uygulama Tebliği’nin 6 ncı maddesinde Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi başlıklı maddesinde; prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin en geç ödenmesi gereken yasal süre; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerden; sigortalılara ait ücretleri her ayın 1’i ila sonu arasına ilişkin olarak ödeyen işverenler yönünden, primin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen yirminci, sigortalılara ait ücretlerin her ayın 15’inden, ertesi ayın 14’üne kadarki döneme ilişkin olarak ödendiği işverenler yönünden ise, primin ilişkin olduğu dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden yirminci gün olacağı belirtilmiştir.

              Diğer taraftan toplu iş sözleşmesi imzalayan işyerlerinin toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan prim borçlarını 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin on üçüncü fıkrası kapsamında KDV iadesinden mahsup edilerek ödenmesi mümkün olup olmadığı ile ilgili mevzuat metinlerinde çok açıklayıcı hükümler bulunmamaktadır.

          Bu durum ise, işverenler ile SGK çalışanları arasında fikir ayrılıklarına neden olmakla birlikte bazen mağduriyetlere kapı aralamaktadır.

          Kanunun 88 inci maddesi ile KDV mahsu yöntemiyle prim borçlarının ödenmesine dair meri mevzuata baktığımızda toplu iş sözleşmesi imzalayan işyerleri yönünden, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar olan normal ödeme süresine ayrıca 20 günlük süre eklenip, prim borçlarının KDV iadesinden mahsup işlemi yapılarak ödenmesi halinde, toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmiş sayılması gerekmektedir.

          Örnek: 2013/01 ila 2013/08 dönemine ait geriye yönelik olarak düzenlenen ek aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi (5/9/2013) izleyen ayı takip eden ayın 20 sine kadar (20/11/2013) ödenmiş olması halinde süresinde ödenmiş borç şeklinde kabul edilip buna herhangi bir gecikme cezası ve gecikme zammının uygulanmaması icap etmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler