Anasayfa » İşveren » FETÖ/PDY İle İlişkisinden Dolayı Kapatılan İşyerlerinde Hangi İşlemler Yapılacak?

FETÖ/PDY İle İlişkisinden Dolayı Kapatılan İşyerlerinde Hangi İşlemler Yapılacak?

FETÖ/PDY İle İlişkisinden Dolayı Kapatılan İşyerlerinde Hangi İşlemler Yapılacak?

Tarih :
FETÖ/PDY İle İlişkisinden Dolayı Kapatılan İşyerlerinde Hangi İşlemler Yapılacak?

SGKREHBERİ- FAHRETTİN DEMİR

Sosyal Güvenlik Kurumumda FETÖ/PDY ile ilişkisi olan işyerleri ve buralarda çalışan sigortalılar ile ilgili yapılacak işlemler hakkında gerekli hazırlıkları ve düzenlemeleri yapmıştır,

Buna göre, 23/7/2016 tarihli, 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin  ikinci maddesi hükmü uyarınca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne çeşitli şekilde destek verip, sosyal ve ekonomik açıdan bağlarını sürdüren ve  listelerde yer alan  kurum, kuruluş, yurt, pansiyon, vakıf,  dernek, yükseköğretim kurumları ile  federasyon ve konfederasyonların kapatıldığına dair gerekli kararlar alınmıştır.

Diğer taraftan, 27/6/2016 tarihli, 29783 sayılı 2 nci mükerrer  Resmi Gazetede yayımlanan 668  sayılı  Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum Ve Kuruluşlarda Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameni eki  2 sayılı listede yer alan özel radyo ve televizyon kuruluşları  ile 3 sayılı listede yer alan gazete,  dergiler ile  yayınevi ve dağıtım kanalları da kapatılmıştır.

Yukarıda belirtilen kanun hükmünde kararnamelerin incelenmesinden, kapatılan  ve mal varlıkları hazine veya vakıflar genel müdürlüğüne devredilen sözkonusu işyerlerinin her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde hazineden bir hak ve talepte bulunulamayacağı hükme bağlanmıştır.

SGK müdürlüklerince,  kapatılan kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde kapatıldığı tarihe kadar   çalıştırılan sigortalılar  için yerine getirilmesi gereken yükümlülükler bakımından ne şekilde işlem  yapılacağı hususunda tereddütler oluştuğundan yürütülecek olan işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi

İşyerlerinin kapatılması sonucunda işyerinde sigortalı vasfında çalışan kişi kalmayacağı  dikkate alınarak işyerinin kapatıldığı tarihten sonraki tarihleri kapsayacak şekilde  işyerinden sigortalı bildirilmesine  izin verilmemesi dolayısıyla işyerlerinin kapatıldıkları tarihler dikkate alınarak kanun kapsamından çıkış işlemlerinin yapılması gerekmekte,  buna karşın işyerlerinin kapatıldığı tarihten önce çalışanların sigortalılık haklarının yerine getirilmesi bakımından işyerlerinin kapatıldığı tarihi de içine alacak şekilde yükümlülüklerin yerine getirilmesine izin verilmesi gerektiğinden, 23 Temmuz tarihi itibariyle kapatılan işyerlerinin e-bildirge şifrelerinin 24/Ağustos tarihine kadar kullanılabilmesine imkan sağlanması,  dolayısıyla 2016/Temmuz ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin e-sigorta üzerinden gönderilmesine izin verilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca bundan böyle işyerlerinin kapatıldığı tarihler dikkate alınarak kapatıldıkları tarihlere kadar çalışan sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgelerinin  internet üzerinden  verilebilmesi bakımından, işyerlerinin kapatıldıkları tarih (dahil) itibariyle işyeri dosyalarının kanun kapsamından çıkış işleme yapılarak  Kurumumuza verilmesi gereken belgeler nedeniyle kapatıldıkları tarihleri takip eden ayın 24 üne kadar şifrelerin kullanılmasına dolayısıyla,  bu süre zarfında  aylık prim ve hizmet belgelerinin e-sigorta üzerinden kurumumuza gönderilmesine izin verilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan,  işyerlerinin kapalı olması  veya şifre verilen yetkili kişilerin tutuklu olması nedeniyle yükümlülüklerin internet üzerinden yerine getirilemediğine  ilişkin başvurularda, bu hususun belgelenmesi koşuluyla işyerlerinin kapatıldığı tarihlere kadar verilmesi gereken  belgelerin bilahare kağıt ortamında verilmesi halinde de belgelerin internet üzerinden verilmemesi  nedeniyle idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kanun hükmünde kararnameler veya bundan sonra çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelere istinaden işyerleri kapatılan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki işten çıkış nedeninin “işyerinin kapatılması” seçeneğinin  işaretlenerek bildirilmesi  gerekmektedir.

Ayrıca, hangi KHK ile ne kadar işyerinin kapatıldığı ve toplamda bu şekilde kaç işyerinin kapatıldığı  hususunda bilgi edinilebilmesi bakımından,  işyerlerinin  kapsamdan çıkış nedenlerinin içine”……sayılı  KHK nedeniyle işyerinin kapatılması” seçeneğinin eklenmesi  hususunda sigorta yazılımları daire başkanlığından program talebinde bulunulmuştur.

İşyerlerinin kapatılmamış olması ancak çalışan sigortalılarının sözkonusu terör örgütü ile ilişkisinin olduğundan şüphelenilmesi nedeniyle görevinden uzaklaştırılmış olması halinde, bu kişilerin  görevden uzaklaştırılmış oldukları dönemde hizmet akitlerinin  askıda olduğu dikkate alınarak kendilerine ücret ödemeyenlerin  soruşturma tamamlanıp görevlerine son verilinceye veya göreve başlatılacakları tarihe  kadar aylık prim ve hizmet belgelerinde   sıfır gün ve sıfır  kazançlı olarak bildirilmeye devam edilmesi, kendilerine ücret ödenmesi durumunda ise gün ve kazançlı olarak bildirilmesi, bu bağlamda ödenen ücretinin tam ücret değil ücretinin ½ si ve 2/3 ü oranında olması durumunda; ödenen ücretinin,  30 günlük  spek aylık alt sınırının üzerinde olması halinde 30 gün ve kendisine ödenen spek tutarı üzerinden,

30 günlük spek alt sınırının altında olması halinde işverence kabul edilmesi koşuluyla alt sınırın altında kalan tutara ilişkin işçi ve işveren sigorta primine esas kazancın sigorta priminin tamamının işverence ödenmesi suretiyle 30 gün ve aylık spek alt sınırı üzerinden, 

30 günlük spek tutarının spek  aylık alt sınırının altında olmasına ve 30 günlük aylık alt sınıra tamamlanmasının işverence kabul edilmemesi halinde ise günlük alt sınırın altında kalmamak koşulu ile kazancının günlük spek alt sınırına bölünmesi suretiyle bulunacak gün sayısı üzerinden, bildirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan,  kanunun 88 inci maddesindeki “ Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. “ hükmü  gereğince kapatılan bu işyerlerinin kurumumuza olan borçlarının  işveren vekilleri, üst düzey yöneticileri, şirket ortakları gibi işvereni, tüzel kişiliği temsile yetkili olan sorumlularından takip ve tahsili hususunda gerekli işlemlerin yapılması şeklinde gerekli tedbir ve kararlar alınmıştır.

Kaynak : SGK Rehberi
79 barodan çağrı: ‘Teklifi geri çekin, müzakereye hazırız’
Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu
Engelli çocuğu olana yaştan indirim yapılır mı?
'15 Temmuz boşluğumuza geldi, istediklerimizi yapamadık' Sevda Noyan'dan geri adım: Özür dilerim
Bozok Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Milli fırkateyn için yerli güç birliği
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni idari izin yazısı: Onlar da dahil edildi
İkinci el araç piyasası yükseldi, galericiler piyasaya yetişemiyor
Bakan Koca uyardı! Sokağa çıkma yasağının kalkması...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 20 günden az olamaz
Kuş uçurtulmayacak! İşte Beştepedeki korona tedbirleri
Sağlık Bakanlığı 28 bin 508 TL ücretle Bilişim Personeli Alacak
Bakan Albayrak: Finansman desteklerimiz hayırlı olsun
MEB açıkladı: Telafi eğitimi nedir? Ne zaman başlayacak?
Kamu bankalarından 'kredi kampanyası' uyarısı
Bankalara çok büyük virüs cezası!
Milli Gazete'den sert tepki: Yıkımda 10 numarasınız!
İdari izinde büyük kolaylık! İşte Bakanlığın yeni yazısı
Çetin Ünsalan'dan kredi desteklerine farklı bakış açısı

Benzer Haberler