Anasayfa » Sigortalı » 5 Soruda Yeni Torba Kanunda Neler Var?

5 Soruda Yeni Torba Kanunda Neler Var?

5 Soruda Yeni Torba Kanunda Neler Var?

Tarih :
5 Soruda Yeni Torba Kanunda Neler Var?

SGKREHBERİ- MEHMET ERBEY

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Borçları ve Varlık Barışı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı yeni torba kanun 28.07.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Torba kanunun kısa süre içerisinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki torbada neler var? İşte detaylar:

1-Hangi Borçlar Yapılandırılacak?

Yapılandırma kapsamında olacak borçlar şunlar:

-Vergiler ve vergi cezaları,

-Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,

-Gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri,

Topluluk sigortası primleri,

Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,

-İşsizlik sigortası primi,

-Sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılıyor.

2-Hangi Tarihe Kadar Olan Borçlar Yapılandırma Kapsamında Olacak?

30.06.2016 tarihi öncesinde tahakkuk etmiş borçlar yapılandırma kapsamında olacak. Bu tarihten sonraki vergi ve Sosyal Güvenlik borçları yapılandırma kapsamında yer almayacak.

3-Borçların Ne Kadarı Silinecek?

Borçların ana parası aynen duracak. Gecikme zammı ve faizi silinecek. Ana para üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak yeniden hesap yapılacak.

4-Varlık Barışı Düzenlemesi Geliyor

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile her türlü gemi, yat ve diğer su araçları yıl sonuna kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmelerine imkan tanıyor.

5-Yapılandırma İhlali Sayılacak Durumlar Neler Olacak?

Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla yapılandırma taksidi ya da ikiden fazla cari primin geç ödenmesi ya da hiç ödenmemesi halinde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak ve iptal edilecek.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler