Anasayfa » Kamu » Açığa Alınan Memurlar İçin Süreç Nasıl İşleyecek?

Açığa Alınan Memurlar İçin Süreç Nasıl İşleyecek?

Açığa Alınan Memurlar İçin Süreç Nasıl İşleyecek?

Tarih :
Açığa Alınan Memurlar İçin Süreç Nasıl İşleyecek?

Darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar dün çıkarılan 667 sayılı KHK'da belirlendi. Peki açığa alınan memurlar için süreç nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar...

Bu KHK'nın 4. maddesinde, açığa alınan kamu personeliyle ilgili sürecin nasıl yürütüleceği ele alınıyor. KHK'deki düzenleme nedeniyle, 657 sayılı Kanununda yer alan disiplin soruşturmalarına dair hükümler uygulanmayacak. 657'nin uygulanmayacak hükümlerinden birisi de, açığa alınanlar hakkında 10 gün içinde soruşturma yapılacağına dair düzenleme.

KHK'nın 4. maddesine göre dört durumda, kamu personelinin görevine son verilecek:

1- FETÖ'ye üyeliği,

2- FETÖ'ye mensubiyeti

3- FETÖ'ye iltisakı

4- FETÖ'yle irtibatı

657'E TABİ KAMU PERSONELİ İÇİN SÜREÇ ŞÖYLE İŞLEYECEK: 

Yukarıda gösterilen kapsama girenlerin durumları, çalıştıkları kurumun en üst yöneticisinin başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği kişiler tarafından oluşturulan bir kurulda değerlendirilecek. Bu kurul ve ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılacaktır.

AÇIĞA ALINAN HERKESİN GÖREVİNE SON VERİLECEK Mİ? 

Hayır, açığa alınan her memur veya öğretmenin görevine son verilmeyecek. Memur ve durumu, oluşturulacak kurulda değerlendirilecek, kurulun değerlendirmesi sonrasında kamu görevinden çıkarma tedbiri uygulanacak.

AÇIĞA ALINANLARIN SAVUNMASI ALINACAK MI?

667 sayılı KHK'da, açığa alınanların savunmasının alınacağına dair bir hüküm yer almamaktadır. Değerlendirmeyi yapacak kurul; FETÖ'ye üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit ettiğinde, kamu görevinden çıkarmayı teklif edecektir. Ancak yapılabilmesi için en temel insan hakkı olan savunmaya başvurulmasında büyük bir ehemmiyet bulunmaktadır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler