Anasayfa » İlan » Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri "Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi"ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak. Çağdaş Türk Şiiri ve Romanı üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Dili

Yrd. Doçent

1

5

Musevi Türkler ve Ermeni Yazılı Metinler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

1

Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanında almış olmak. Osmanlı Siyasi Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme / Bitki Besleme

Profesör

1

1

Topraklarda fosfor fiksasyonu ile bitkilerde ve sularda nitrat üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma / Fitopatoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Bitki Koruma alanında almış olmak. Fungal patojenlerin ürettiği toksinler ve toprak kökenli fungal etmenler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

3

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında almış olmak. Columna Vertebralis konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Meslek Yüksekokulu

Tasarım / Moda Tasarımı

Yrd. Doçent

1

3

Türk Hazır Giyim İşletmeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği/ Balıkçılık Yönetimi

Yrd. Doçent

1

3

Balık ve kabuklularda dip trol ağlarında torba seçiciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler