Anasayfa » İlan » Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Tarih :
Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Anabilim Dalları

Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ


T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARI

ALES PUAN

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

ÜNİP *

PROGRAMLARA MÜRACAAT KOŞULLARI

İlköğretim Fen Bilgisi

Y.Lisans

Sayısal

20

4

2

Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalından mezun olmak.

Bilimsel Hazırlık

4

-

-

Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü mezunu olmak.

Doktora

Sayısal

5

2

2

İlgili Enstitülerin İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Ortaöğretim Fen ve Matematik alanları Eğitimi Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İlköğretim Matematik

Y.Lisans

Sayısal

18

2

2

Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Matematik Eğitimi ve OFMA Bölümü Matematik Eğitimi Dallarından mezun olmak.

Biyoloji

Y.Lisans

Sayısal

15

2

-

Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü mezunu olmak. Eğitim Fakültelerinin OFMA Bölümü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak.

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak.

Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü mezunu olmak.

Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi mezunu olmak.

Ziraat Fakültelerinin Zootekni, Gıda Bilimleri Teknolojisi, Bitki Koruma Bölümü mezunu olmak.

Doktora

Sayısal

5

2

-

İlgili Enstitülerin Biyoloji Anabilim/Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İlgili Enstitülerin OFMA Eğitimi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İlgili Enstitülerin Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim/Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İlgili Enstitülerin Biyoteknoloji Anabilim/Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İlgili Enstitülerin Kimya ve Biyokimya Anabilim/Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Fizik

Y.Lisans

Sayısal

5

2

2

Fen, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümü, Mühendislik Fakültelerinin Fizik Mühendisliği Bölümü ve Eğitim Fakültelerinin OFMA Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak.

Kimya

Y.Lisans

Sayısal

10

2

-

Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Eczacılık ve Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu olmak.

Matematik

Y.Lisans

Sayısal

16

2

2

Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Matematik-Bilgisayar Bölümü mezunu olmak.

Mühendislik Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak.

Doktora

Sayısal

2

2

3

Fen Bilimleri Enstitülerinin Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Y.Lisans

Sayısal

10

2

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak,

Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

İnşaat Mühendisliği

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Y.Lisans

Sayısal

18

3

1

İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

Makine Mühendisliği

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Y.Lisans

Sayısal

15

2

1

Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

*UNİP. Üniversiteler Arası İşbirliği Programı.

*ÜNİP kapsamındaki müracaatlar yurt içi ÜNİP üyesi üniversitelerden olmalıdır.

Not: Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarından o yılda birincilikle mezun olan lisans öğrencileri, mezun oldukları bilim/sanat dallarında yüksek lisans yapmak istediklerinde ilgili ALES puanları en az 55 olmak şartıyla kontenjan harici müracaatları halinde ilgili yüksek lisans programlarına alınacaktır.

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI KABUL KOŞULLARI VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir. (ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.)

Enstitümüz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %60' ı lisans not ortalamasının %40'ı alınarak toplanır, not ortalamasına göre sıralama yapılır.

Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bilimsel Hazırlık programına müracaat edecek adayların ALES sayısal puan türü değerlendirmeye alınacaktır.

Mezuniyet not ortalamalarının 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KABUL KOŞULLARI VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir. (ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.)

İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50'si lisans not ortalamasının %30'u mülakat (yazılı veya sözlü) sınavının % 20' si alınarak toplanır, not ortalamasına göre sıralama yapılır.

İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitimi, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Anabilim Dallarında yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %60' ı lisans not ortalamasının %40'ı alınarak toplanır, not ortalamasına göre sıralama yapılır.

Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Tezli yüksek lisans programlarına müracaat edecek adayların ALES sayısal puan türü değerlendirmeye alınacaktır.

Mezuniyet not ortalamalarının 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

DOKTORA PROGRAMI KABUL KOŞULLARI VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir. (ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.)

Enstitümüzdoktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %60'ı lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %40'ı alınarak toplanır, not ortalamasına göre sıralama yapılır.

Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Doktora programlarına müracaat edecek adayların ALES sayısal puan türü değerlendirmeye alınacaktır.

Lisans mezunu olup doğrudan doktora programına müracaat edeceklerin, başvurdukları programın sayısal puan türünde ALES' ten en az 80 puan almış olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekmektedir.

Doktora programına müracaat edecek adayların, başvurdukları programın ilgili alan türünde Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanların karşılığı puanları almış olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet not ortalamalarının 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu' nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Yüksek Lisans programına başvuran adayların lisans ortalamasının, doktora programına başvuran adayların ise lisans ve yüksek lisans ortalamalarının 4' lük not sisteminde en az 2,50; 100' lük not sisteminde en az 65 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması gerekir.

2) Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70' i, Türkçe dil belgesi puanının % 30' u değerlendirmeye alınır.

3) Doktora başvurularında lisans not ortalamasının % 35' i, yüksek lisans not ortalamasının % 35' i Türkçe dil belgesi puanının % 30' u değerlendirmeye alınır.

4)Dil belgesi olmayan adayların dil belgesi puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

5)Puanlar 100' lük sisteme çevrilerek değerlendirilir.

6)Hesaplanan puanlara göre sıralama yapılır ve adaylar kontenjan dahilinde ilgili programa yerleştirilir.

7)Mezuniyet not ortalamalarının 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

8) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylar, lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı notları (Transkript) ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri içeren dosya ile ilgili olarak Anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü eğitime kabul edilir.

BİLİMSEL HAZIRLIK, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

Başvuru Tarihi

11 Temmuz 2016

19 Temmuz 2016

Yüksek Lisans

Mülakat Sınav Tarihi ve Saati

21 Temmuz 2016 Saat: 10:00

Mülakat Yapacak Anabilim Dalları:

İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Mülakat Yerleri:

Eğitim Fakültesi A4-145 nolu Toplantı Salonu

Mühendislik Fakültesi C2-105 nolu derslik

Mühendislik Fakültesi C2-102 nolu derslik

Mühendislik Fakültesi C2-111 nolu derslik

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

22 Temmuz 2016 Mesai bitiminden sonra

Kesin Kayıt Tarihi

25 Temmuz 2016

29 Temmuz 2016

Yedek Kontenjan İlanı

29 Temmuz 2016 Mesai bitiminden sonra

Yedek Kontenjan Kesin Kayıt

01 Ağustos 2016

03 Ağustos 2016

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

Başvuru Tarihi

11 Temmuz 2016

19 Temmuz 2016

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

22 Temmuz 2016 Mesai bitiminden sonra

Kesin Kayıt Tarihi

25 Temmuz 2016

29 Temmuz 2016

Yedek Kontenjan İlanı

29 Temmuz 2016 Mesai bitiminden sonra

Yedek Kontenjan Kesin Kayıt Tarihi

01 Ağustos 2016

03 Ağustos 2016

Türkçe Dil Sınavı Tarihi

Saat /Yer

Daha sonra ilan edilecektir.

SONUÇLAR:http://fenbilimleri.erzincan.edu.tr adresinden açıklanacaktır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1.1 adet yarım kapaklı dosya

2.1 Adet 4,5x6 cm fotoğraf. ( Fotoğraflar son 6 ay)

3.Bilimsel Hazırlık Programı için Lisans, Yüksek Lisans için Lisans,Doktora için Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesiveya Diplomanın onaylı sureti.

4.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi. (Onaylı)

5.Lisans / Yüksek Lisans not ortalamasını gösteren Transkript Belgesi (Onaylı)

6.Doktora programına müracaat edecek adayların, başvurdukları programın ilgili alan türünde Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya muadili puan aldığını gösteren bir belge.

7.Başvuru Formu (Enstitümüzün web sayfasından temin edilebilir)

Başvuru formu için tıklayınız

LİSANSÜSTÜPROGRAMLARA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1. 2 Adet 4,5x6 cm fotoğraf. ( Fotoğraflar son 6 ay)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)

3. Erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (Askerlik görevini yapmayanlar)

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN DİKKATİNE

ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1.1 Adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak)

2.Yüksek lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi ile lisans ve yüksek lisansnot dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,

3.Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağıdiplomadenklik belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve yüksek lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge. (bu belge Yükseköğretim Kurulu'ndan alınacak)

4.Yurt dışında ikamet eden Türk Uyruklu adayların ilgili ALES puanının en az 55 olduğunu gösterir belge.

5.Doktora programına müracaat edecek adaylar için ana dilleri dışında eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 veya muadili puan aldığını gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunan yabancı uyruklu adaylar, lisans veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı notları (Transkript) ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri içeren dosya ile ilgili olarak Anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kabul edilirler.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1. 4 Adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak)

2. "Öğrenim vizesi" bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,

3. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi,

4. Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı dekontu.

Adayların Dikkatine (Yabancı Uyruklu)

1.Başvurular Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

2. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

3. Adaylar mezun oldukları alanlarla ilgili programlardan birine müracaat edebilirler.

4. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde;

a) Lisansüstü programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Ayrıca yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 olması şartı aranır.

5. Yüksek lisansa başvuran adayların lisans ortalamasının, doktoraya başvuran adayların ise lisans ve yüksek lisans ortalamalarının 4'lük not sisteminde en az 2,50; 100'lük not sisteminde en az 65 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması gerekir. Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70'i, Türkçe dil belgesi puanının %30'u değerlendirmeye alınır. Doktora başvurularında lisans not ortalamasının % 35' i, yüksek lisans not ortalamasının % 35' i Türkçe dil belgesi puanının % 30' u değerlendirmeye alınır. Dil belgesi olmayan adayların dil belgesi puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilir.

Puanlar 100'lük sisteme çevrilerek değerlendirilir. Hesaplanan puanlara göre sıralama yapılır ve adaylar kontenjan dahilinde ilgili programa yerleştirilir.

6. Kayıtlar her yıl ilgili birimin lisansüstü öğrenci alımı için belirlediği takvime göre diğer öğrenciler ile aynı sürelerde yapılır.

Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri Türkçe dil belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılırlar. Bu durumda olanlar doğrudan lisansüstü derslere kayıt yaptırabilir.

7. Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyinin altında Türkçe Dil belgesine sahip olanlar ve dil belgesi bulunmayanlar için Üniversite Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi veya ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından Türkçe Dil Sınavı uygulanır. Bu sınavdan başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

8. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için izinli sayılır. Takip eden yıllarda aynı şekilde yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olan veya B2 düzeyde Türkçe Dil Belgesini Enstitüye teslim eden öğrenciler ilgili lisansüstü programın derslerine kayıt yaptırabilir.

9. Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

10. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine Lisansüstü Yönetmeliğe göre devam eder.

11. Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin, mezun oldukları yükseköğretim okulları YÖK tarafından tanınan bir üniversiteden mezun olmuşlarsa asıl kayıtları, eğer tanınıp tanınmadığı enstitümüzce bilinmeyen bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa geçici kayıtları enstitümüzce yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumu YÖK tarafından tanındığı belirlendikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.

T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARI

ALES PUAN

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

PROGRAMLARA MÜRACAAT KOŞULLARI

İlköğretim Fen Bilgisi

Y.Lisans

Sayısal

2

-

Yüksek Lisans Programına Müracaat Koşulları

Müracaat edeceklerin ilgili anabilim dalında en az bir yarıyılı başarıyla

(Not ortalaması en az CC) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz.

Tezli ve tezsiz programlar arasında yatay geçiş yapılmaz.

Yurt dışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde kontenjandan fazla müracaat olması durumunda

adaylar arasında değerlendirme yapılırken öncelik yüksek lisans derslerinin not ortalaması dikkate alınacaktır.

Doktora Programına Müracaat Koşulları

Müracaat edeceklerin ilgili anabilim dalında en az bir yarıyılı başarıyla

(Not ortalaması en az CB) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik sınavına girmemiş ve tez önerisi vermemiş olmak.

Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz.

Tezli ve tezsiz doktora programları arasında yatay geçiş yapılmaz.

Yurt dışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde kontenjandan fazla müracaat olması durumunda adaylar arasında değerlendirme yapılırken öncelik doktora derslerinin not ortalaması dikkate alınacaktır.

Doktora

Sayısal

2

-

İlköğretim Matematik

Y.Lisans

Sayısal

2

-

Biyoloji

Y.Lisans

Sayısal

1

-

Doktora

Sayısal

1

-

Fizik

Y.Lisans

Sayısal

2

-

Kimya

Y.Lisans

Sayısal

-

-

Matematik

Y.Lisans

Sayısal

1

-

Doktora

Sayısal

1

-

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Y.Lisans

Sayısal

2

-

İnşaat Mühendisliği

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Y.Lisans

Sayısal

2

-

Makine Mühendisliği

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Y.Lisans

Sayısal

2

-

Dilekçe (Enstitümüzün web sayfasından temin edilebilir.)

2.Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış Transkript Belgesi (Onaylı)

3.Ders içerikleri (onaylı)

4.Halen Lisansüstü eğitimi gördüğü kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge.

5.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin çıktısı.

(ALES notu en az 55 olması)

Adayların Dikkatine

1. 20 Nisan 2016 tarihli ve 26990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliğinin 35. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince, Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

2. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. Başvuru ve kesin kayıt süreleri uzatılmayacaktır.

4. Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir.

5. Başvurular Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Kat: 2' e yapılacaktır.

İletişim : 0446 224 26 10 - 42356

T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARI

ALES PUAN TÜRÜ

T.C. Uyruklu

ÜNİP *

DEĞERLENDİRME %

PROGRAMA MÜRACAAT KOŞULLARI

ALES PUANI

MEZUNİYET NOT ORTALAMASI

MÜLAKAT

Türk Dili ve Edebiyatı

Y.Lisans

(Tezli)

Sözel

20

-

60

40

-

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak.

Doktora

Sözel

1

-

50

30

20

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans, Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans mezunu olmak.

1

50

30

20

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans, Türk Dili alanında yüksek lisans mezunu olmak.

İşletme

Y.Lisans

(Tezli)

Eşit Ağırlık

7

-

60

40

-

Fakültelerin İşletme Bölümünden mezun olmak.

3

60

40

-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin diğer bölümleri, İşletme ve Endüstri Mühendisliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümlerinden mezun olmak.

(Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacaktır.)

Y.Lisans

(Tezsiz)

-

20

-

-

100

-

Lisans mezunu olmak.

Temel İslam Bilimleri

Y.Lisans

(Tezli)

Sözel

15

-

60

40

-

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak.

Doktora

Sözel

3

-

50

30

20

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri alanında veya alt bilim dallarından yüksek lisans mezunu olmak.

İlköğretim

(Sosyal Bilgiler Eğitimi)

Y.Lisans

(Tezli)

Sözel

15

1

50

30

20

İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi veya Coğrafya Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak.

Doktora

Sözel

5

1

50

30

20

İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi veya Coğrafya Eğitimi Bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak.

İlköğretim

(Sınıf Öğretmenliği)

Y.Lisans

(Tezli)

Eşit Ağırlık

15

1

50

30

20

Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

Kamu Hukuku

Y.Lisans

(Tezli)

Eşit Ağırlık

5

1

50

30

20

Hukuk Fakültesi veya Fakültelerin Kamu Yönetimi mezunu Olmak.

Y.Lisans

(Tezsiz)

-

20

-

-

100

-

Lisans mezunu olmak.

Doktora

Eşit Ağırlık

2

1

50

30

20

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Kamu Hukuku Programında tezli yüksek lisans veya 06-02-2013 Şubat öncesi başlamış olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans yapmış olmak.

Özel Hukuk

Y.Lisans

(Tezli)

Eşit Ağırlık

10

1

50

30

20

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Y.Lisans

(Tezsiz)

-

30

-

-

100

-

Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Bölümlerinden mezun olmak.

Doktora

Eşit Ağırlık

5

1

50

30

20

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk Programında tezli yüksek lisans veya

06-02-2013 Şubat öncesi başlamış olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Y.Lisans

(Tezli)

Eşit Ağırlık

6

-

50

30

20

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden mezun olmak.

Türkçe Eğitimi

Y.Lisans

(Tezli)

Sözel

12

-

60

40

-

Türkçe Eğitimi Bölümünden mezun olmak.

İktisat

Y.Lisans

(Tezli)

Eşit Ağırlık

8

1

60

40

-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ya da İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmak.

4

60

40

-

Hukuk, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisat Bölümleri hariç diğer İktisadi ve İdari Bilimler mezunları veya Yüksek Okul mezunları arasından seçilir.

(Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacaktır.)

İktisat (Ekonomi-Finans)

Y.Lisans

(Tezsiz)

-

30

100

Lisans mezunu olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

(Resim İş Öğretmenliği)

Y.Lisans

(Tezli)

Sözel

3

1

60

40

-

Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi Bölümünden veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim Bölümünden mezun olmak.

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Tarih

Y.Lisans

(Tezli)

Sözel

15

-

50

30

20

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmak.

10

50

30

20

Lisans mezunu olmak. (Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacaktır.)

ÜNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programı

ÜNİP kapsamındaki müracaatlar yurt içi ÜNİP üyesi üniversitelerden olmalıdır.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

Başvuru Tarihi

11 Temmuz 2016

19 Temmuz 2016

Mülakat Sınav Tarihi ve Saati

21 Temmuz 2016 Saat: 10.00

Mülakat Yapacak Anabilim Dalları:

İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (Y.Lisans-Doktora)

İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği (Y.Lisans)

Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Y.Lisans-Doktora)

Özel Hukuk Anabilim Dalı (Y.Lisans-Doktora)

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (PDR) (Y.Lisans)

Tarih Anabilim Dalı (Y.Lisans)

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Doktora)

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ( Doktora)

Mülakat Yerleri:

İlgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında

(Fakültelerin İlgili Bölümlerinde) Yapılacaktır.

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

22 Temmuz 2016 Mesai Bitiminden Sonra

Kesin Kayıt Tarihi

25 Temmuz 2016

29 Temmuz 2016

Yedek Kontenjan İlanı

29 Temmuz 2016 Mesai bitiminden sonra

Yedek Kontenjan Kesin Kayıt

01 Ağustos 2016

03 Ağustos 2016

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHİ

KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

Başvuru Tarihi

11 Temmuz 2016

19 Temmuz 2016

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

22 Temmuz 2016 Mesai Bitiminden Sonra

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL KOŞULLARINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim Dalı Programlarından o yılda birincilikle mezun olan lisans öğrencileri, mezun oldukları bilim/sanat dallarında yüksek lisans yapmak istediklerinde ilgili ALES puanları en az 55 olmak şartıyla kontenjan harici müracaatları halinde ilgili yüksek lisans programlarına alınacaktır.

2. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim Dalı Programlarına Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir.

(ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.)

3. Lisans mezunu olup doğrudan doktora programına müracaat edeceklerin, başvurdukları programın puan türünde ALES' ten en az 80 puan almış olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekmektedir. Lisans mezunu olup doğrudan doktora programlarına başvuruda bulunan adayların, değerlendirme sonucundaki ortalamalarının en az 90 olması gerekmektedir.

4. Doktora programına müracaat edecek adayların, başvurdukları programın ilgili alan türünde Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan en az 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanların karşılığı puanları almış olmaları gerekmektedir.

5. Mezuniyet not ortalamalarının 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır. (Enstitü web sayfasından temin edilebilir.) Lisans tamamlama yapan adaylar her iki programdan almış oldukları diploma ve transkriptlerin asıllarını Enstitümüze ibraz edeceklerdir. Mezuniyet not ortalaması hesaplanırken her iki transkript de dikkate alınacaktır.

6.Öğrenci alımındapuanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

7. Mülakat sınavına ALES ilgili alan puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30'u hesaplandıktan sonra kontenjan sayısının üç katı kadar aday çağırılacaktır.

8. Mülakat sınavı uygulanan programlarda değerlendirme sonucunda 70 ortalamayı sağlayamayan adaylar başarısız sayılacaktır.

9. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının (II. Öğretim) açılabilmesi için yeterli müracaat olmaması durumunda Enstitü, ilgili programın açılmamasına karar verebilir. Bu durumda adaylara; boş kontenjan bulunması, adayların talebi ve başvuru koşullarını taşımaları şartıyla diğer programlara kayıt hakkı tanınabilir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Yüksek Lisans programına başvuran adayların lisans ortalamasının, doktora programına başvuran adayların ise lisans ve yüksek lisans ortalamalarının 4' lük not sisteminde en az 2,50; 100' lük not sisteminde en az 65 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması gerekir.

2.Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70'i, Türkçe dil belgesi puanının % 30'u değerlendirmeye alınır.

3.Doktora başvurularında lisans not ortalamasının % 35'i, yüksek lisans not ortalamasının % 35'i Türkçe dil belgesi puanının % 30'u değerlendirmeye alınır.

4.Dil belgesi olmayan adayların dil belgesi puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

5.Puanlar 100' lük sisteme çevrilerek değerlendirilir.

6.Hesaplanan puanlara göre sıralama yapılır ve adaylar kontenjan dahilinde ilgili programa yerleştirilir.

7.Mezuniyet not ortalamalarının 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

8.Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylar, lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı notları (Transkript) ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri içeren dosya ile ilgili olarak Anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü eğitime kabul edilir. Lisansüstü programlarına müracaat edecek adaylar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1.1 adet yarım kapaklı dosya,

2.1 Adet 4,5x6 cm fotoğraf, ( Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş olmak)

3.Yüksek Lisans için Lisans,Doktora için Yüksek Lisans ve Lisans Mezuniyet Belgesi veya Diplomanın onaylı sureti,

4.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi,

5.Yüksek Lisans için Lisans,Doktora için Yüksek Lisans ve Lisans not ortalamasını gösteren Transkript Belgesi, (Onaylı)

6.Doktora programına müracaat edecek adayların, başvurdukları programın ilgili alan türünde Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya muadili puan aldığını gösteren bir belge,

7.Başvuru Formu (Enstitümüzün web sayfasından temin edilebilir.).

LİSANSÜSTÜPROGRAMLARA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu, (Enstitümüzün web sayfasından temin edilebilir.)

2. 2 Adet 4,5x6 cm fotoğraf, (Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş olmak)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Onaylı)

4. Erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi,

(Askerlik görevini yapmayanlar için)

5.Banka Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim Harcının I. Taksiti 1.750,00TL).

Tezsiz Yüksek Lisans Harçlarının Yatırılacağı Hesap Numarası

T.HALKBANK AŞ. ERZİNCAN ŞUBESİ TR59 0001 2009 3440 0006 0001 70

TEZSİZ YÜKSEK LİSANSA KESİN KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN HARÇ BEDELLERİ KESİNLİKLE GERİYE İADE EDİLMEYECEKTİR.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN İÇİN ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1.1 adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak)

2.Yüksek lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi ile lisans ve yüksek lisansnot dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi.

3.Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağıdiplomadenklik belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve yüksek lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge. (Bu belge Yükseköğretim Kurulundan alınacak)

4.Doktora programına müracaat edecek adaylar için ana dilleri dışında eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 veya muadili puan aldığını gösterir belge.

5.Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adayların ilgili ALES puanının en az 55 olduğunu gösterir belge.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN İÇİN KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1. 4 Adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak)

2. "Öğrenim vizesi" bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,

3. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi,

4. Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı dekontu.

Adayların Dikkatine (Yabancı Uyruklu)

1.Başvurular Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

2. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

3. Adaylar mezun oldukları alanlarla ilgili programlardan birine müracaat edebilirler.

4. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde;

a) Lisansüstü programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Ayrıca yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 olması şartı aranır.

5. Yüksek lisansa başvuran adayların lisans ortalamasının, doktoraya başvuran adayların ise lisans ve yüksek lisans ortalamalarının 4'lük not sisteminde en az 2,50; 100'lük not sisteminde en az 65 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması gerekir. Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70'i, Türkçe dil belgesi puanının %30'u değerlendirmeye alınır. Doktora başvurularında lisans not ortalamasının % 35'i, yüksek lisans not ortalamasının % 35'i Türkçe dil belgesi puanının % 30'u değerlendirmeye alınır. Dil belgesi olmayan adayların dil belgesi puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilir.

Puanlar 100'lük sisteme çevrilerek değerlendirilir. Hesaplanan puanlara göre sıralama yapılır ve adaylar kontenjan dahilinde ilgili programa yerleştirilir.

6. Kayıtlar her yıl ilgili birimin lisansüstü öğrenci alımı için belirlediği takvime göre diğer öğrenciler ile aynı sürelerde yapılır.

7.Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri Türkçe dil belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılırlar. Bu durumda olanlar doğrudan lisansüstü derslere kayıt yaptırabilir.

8. Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyinde altında Türkçe Dil belgesine sahip olanlar ve dil belgesi bulunmayanlar için Üniversite Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi veya ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından Türkçe Dil Sınavı uygulanır. Bu sınavdan başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

9. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için izinli sayılır. Takip eden yıllarda aynı şekilde yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olan veya B2 düzeyde Türkçe Dil Belgesini Enstitüye teslim eden öğrenciler ilgili lisansüstü programın derslerine kayıt yaptırabilir.

10. Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

11. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine Lisansüstü Yönetmeliğe göre devam eder.

12. Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin, mezun oldukları yükseköğretim okulları YÖK tarafından tanınan bir üniversiteden mezun olmuşlarsa asıl kayıtları, eğer tanınıp tanınmadığı Enstitümüzce bilinmeyen bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa geçici kayıtları enstitümüzce yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumu YÖK tarafından tanındığı belirlendikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARI

ALES PUAN

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

PROGRAMA MÜRACAAT KOŞULLARI

Temel İslam Bilimleri

Y.Lisans

(Tezli)

-

1

Temel İslam Bilimleri veya Alt Bilim Dallarında yüksek lisans yapıyor olmak.

Türkçe

Y.Lisans

-

1

-

Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

İşletme

Y.Lisans

(Tezli)

1

İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

Doktora

1

Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans bitirmiş olmak. İşletme Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

İlköğretim

(Sosyal Bilgiler Eğitimi)

Y.Lisans

(Tezli)

1

İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi veya Coğrafya Eğitimi Bölümlerinde yüksek lisans yapıyor olmak.

Doktora

1

İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi veya Coğrafya Eğitimi Bölümlerinde

doktora yapıyor olmak.

İlköğretim

(Sınıf Öğretmenliği)

Y.Lisans

(Tezli)

1

Sınıf Öğretmenliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Kamu Hukuku

Y.Lisans

(Tezli)

1

Hukuk Fakültesi veya Fakültelerin Kamu Yönetimi mezunu Olmak. Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Özel Hukuk

Y.Lisans
(Tezli)

-

1

-

Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Y.Lisans
(Tezli)

1

Halk Edebiyatı alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisat

Y.Lisans

(Tezli)

2

İktisat Anabilim Dalı, İktisat Bölümü, Ekonometri Anabilim Dalı, Ekonometri ve İstatistik Anabilim Dalı, İktisat Politikası Anabilim Dalı, İktisat Teorisi Anabilim Dalı, İktisadi Gelişme Uluslar arası İktisat Anabilim Dalı, İktisat Tarihi Anabilim Dallarında yüksek lisans yapıyor olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

(Resim İş Öğretmenliği)

Y.Lisans

(Tezli)

1

Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi Bölümünde veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim Bölümünde yüksek lisans yapıyor olmak..

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Eğitim Bilimleri

Y.Lisans

(Tezli)

1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

Tarih

Y.Lisans

(Tezli)

2

Tarih Anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

Lisansüstü Programına Müracaat Koşulları 
Müracaat edeceklerin ilgili anabilim dalında en az bir yarıyılı başarıyla (Not ortalaması yüksek lisans için en az CC , doktora için CB) tamamlamış olmaları gerekmektedir. 
Tez döneminde yatay geçiş yapılamaz. 
Yurt dışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz. 
Not: Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adaylar, lisansüstü programlarda aldıkları dersler ve başarı notları (Transkript) ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri içeren dosyaları, ilgili anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile değerlendirilerek kabul edilirler.

T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARI

Yabancı Uyruklu

PROGRAMA MÜRACAAT KOŞULLARI

İlköğretim

(Sosyal Bilgiler Eğitimi)

Y.Lisans

(Tezli)

2

Lisans mezunu olmak.

Doktora

2

Yüksek lisans mezunu olmak.

İlköğretim

(Sınıf Öğretmenliği)

Y.Lisans

(Tezli)

2

Lisans mezunu olmak.

Temel İslam Bilimleri

Y.Lisans

(Tezli)

1

Lisans mezunu olmak.

Doktora

1

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü mezunu olmak ve Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisans mezunu olmak.

Kamu Hukuku

Y.Lisans

(Tezli)

2

Hukuk, İktisat , İşletme , Kamu Yönetimi veya Siyasal Bilimler alanında lisans mezunu olmak

Doktora

2

Hukuk Lisans ve Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilimler alanında yüksek lisans mezunu olmak.

Özel Hukuk

Y.Lisans

(Tezli)

2

Hukuk, İktisat , Kamu Yönetimi veya Siyasal Bilimler alanında lisans mezunu olmak *

Doktora

1

Hukuk Lisans ve Hukuk, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler alanında yüksek lisans mezunu olmak.*

İktisat

Y.Lisans

(Tezli)

2

Dil Yeterliğine sahip İktisat Bölümü mezunu olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

(Resim İş Öğretmenliği)

Y.Lisans

(Tezli)

1

Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi mezunu olmak veya Güzel Sanatlar

Fakülteleri Resim Bölümü mezunu olmak.

Eğitim Bilimleri

Y.Lisans

(Tezli)

1

Lisans mezunu olmak.

Türkçe Eğitimi

Y.Lisans

(Tezli)

5

Lisans mezunu olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Y.Lisans

(Tezli)

5

Lisans mezunu olmak.

Tarih

Y.Lisans

(Tezli)

5

Türk Cumhuriyetlerindeki Üniversitelerin birinden lisans mezunu olmak.

T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Kurum İçi Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARI

T.C. Uyruklu

PROGRAMA MÜRACAAT KOŞULLARI

İktisat

Y.Lisans

2

En az 4 dersten başarılı olmak, ALES ten en az 55 almak ve tezli yüksek lisans programına kayıt için aranan diğer koşulları taşımak.Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler tezli yüksek programından da 4 ders alırlar.

Değerlendirme ALES ilgili alan puanının %70'i, yüksek lisans transkriptinin not ortalamasının %30'una göre yapılacaktır.

Genel Not Ortalaması En az 3.00 olmalıdır.

Özel Hukuk

Y.Lisans

2

En az 4 dersten başarılı olmak, ALES ten en az 55 almak ve tezli yüksek lisans programına kayıt için aranan diğer koşulları taşımak.Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler tezli yüksek programından da 4 ders alırlar.

Değerlendirme ALES ilgili alan puanının %70'i, yüksek lisans transkriptinin not ortalamasının %30'una göre yapılacaktır.

Kamu Hukuku

Y.Lisans

2

En az 4 dersten başarılı olmak, ALES ten en az 55 almak ve tezli yüksek lisans programına kayıt için aranan diğer koşulları taşımak.Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler tezli yüksek programından da 4 ders alırlar.

Değerlendirme ALES ilgili alan puanının %70'i, yüksek lisans transkriptinin not ortalamasının %30'una göre yapılacaktır.

Öğretim Kurumlarından alınmış Transkript Belgesi (Onaylı),

3.Ders içerikleri (Onaylı),

4.Halen Lisansüstü eğitimi gördüğü kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge.

Adayların Dikkatine

1. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2. Başvuru ve kesin kayıt süreleri uzatılmayacaktır.

3. Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir

4. Başvurular Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde yapılacaktır.

İletişim : 0446 224 29 00 - 42379

 

Kaynak : Memurlar.Net
Teknisyen, iki bölüm bitirirse maaş unsurları nasıl değişir?
Akaryakıt şirketleri, katkılı yakıtların içeriğini açıklayacak
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
FETÖ'cüler, 50 kişilik liste verdi, Erdoğan kırmızı kart gösterdi
Başka kuruma geçersem ek göstergem değişir mi?
İmam minareden düştü! Ağır yaralı
Ünlü iş adamlarına FETÖ'den hapis cezası
500 bin atık toplayıcısı belediye ile çalışacak
Cep telefonuna gelen mesajla hayatı kabusa döndü
Belediye başkanı elinde süpürge ile kentin sokaklarını süpürdü
Cengiz İnşaat, yargıda kaybetti
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde istifa şoku!
'Nohut dürüm' satarak 11 kişiye istihdam sağladı
İddia: Celal Uzunkaya’yı O Bakan görevden aldırdı!
Büyük zam haberi geldi: % 200
Uzmanlar uyardı! Eğer tatile çıkmazsanız...
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye darbe: 33 gözaltı
2. Ana Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İşçi geçici iş ilişkisi kapsamında ne kadar görevlendirilebilir?
Dört bin yıllık apartman dikkat çekiyor
Muğla'da yağmur yağdı, hastane su altında kaldı
2019 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
EPDK'dan doğal gaz satışında revize
Kriz vurdu! Araçlar yarı fiyatına satılıyor
Yozgat Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çalışanlar dikkat! Yıllık izin yapmayan...
Konut satışının en az olduğu il: Sadece 4 adet satıldı
95 yıllık Türk devi konkordaton çıkıyor
Hakan Atilla'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
CNN Türk'e sert tepki
Çorum Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa İznik Roma Tiyatrosu Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Hükümet harekete geçti: 6 ilde 2 bin aile taşınacak
Yalova Kadbel 5 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
FaceApp: Veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor
İzmir Tire Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kabine değişikliği: İki Bakan'ın görevden alınması isteniyor
Ünlü sunucuya operasyonda gözaltı kararı!
Konut satışları sert düştü!
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Bekçilerin bot rengi değiştirildi
Alış veriş devine soruşturma şoku!
Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı
Diyarbakır Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 59 İşçi Alacak
Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak yeniden hakim karşısına çıkacak
Kuzey Irak'ta 1 asker şehit
İBB şirket müdürlerinin tamamı istifa etti
Erdoğan açıkladı: Yeni reformlar geliyor!
Çalışma Bakanı açıkladı!Her engellinin...
Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 tepkisi
Antalya BB'de 4 bin 589 kişi sendikadan istifa ettirildi
Yaklaşık 15 bin aday YKS'den sıfır çekti
İstanbul Bağcılar SYDV Personel Alım İlanı
Ardahan Damal Belediyesi 4 İşçi Alacak
Yurt dışında noter işlemlerinde yeni dönem
Yeni iddia;Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
Evlenecek çiftler internetten en çok bu eşyaları alıyor
ABD: Türkiye'nin F-35 programı askıya alındı
'Kıdem tazminatının fona devredilmesi' plandan çıkarılsın önerisi
Spor salonlarıyla ilgili önemli karar! 'Hemen durdurun...'
ÖSYM: YKS'de 9 şampiyon var
Dünya borç batağında
Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu
Perakendeciler kira stopajı ve KDV'de indirim istiyor
Varlık Barışı'nın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak
Çalışan anne babalara yarım gün müjdesi!
Genç kızın otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay
Turistlere yüzlerce Euro hamak ve kahve cezası
Ankara Büyükşehir’deki istifa için açıklama geldi
Ekonomiye dair Torba yasa Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM ‘de üç konu;EYT, Af, Ek gösterge...
İstanbul'da 'salgın' paniği! 4 kişide tespit edildi..
Balıkesir Balya Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Ordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
O Bakanlıkta deprem gibi atamalar!
Çankırı Merkez SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Çalışanlar dikkat! Emeklilikte prim şartı...
Davutoğlu'ndan Yavuz Oğhan açıklaması
'Parçalı Ay Tutulması' İstanbul'dan böyle görüntülendi
5 milyon emekli intibak bekliyor! Adım atılsın...
Erbil'de suikast: Şehit diplomatın adı belli oldu
Akçakoca'da 16 kişi helikopterlerle kurtarıldı
İzmir İzenerji 65 İşçi Alacak
Kamalak'tan yeni parti açıklaması
Zuhal Olcay'a Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis
Bakanlıktan 'müze giriş ücretleri'ne zam açıklaması
Sosyal medyada FETÖ'nün 10 taktiği
Düzce Valisi: 7 kişi kayıp ihbarı geldi
BB iştirakleri Genel Müdürleri ortak açıklamayla istifa etti
Devlet Bahçeli'ye 2 sürpriz başdanışman!
İzmir İzbaş Turizm Geçici 50 İşçi Alacak
11. Kalkınma Planı, TBMM'de kabul edildi
Makam aracına roketli saldırı düzenlenen binbaşı şehit düştü
Motorine 18 kuruş, benzine 20 kuruş zam
Kalkınma Planı ile 4 yılda 4 milyon istihdam
TUS ve STS başvuruları başladı
Adli tatil bugün başladı
SGK, kişisel verileri kamu idareleri ile paylaşabilecek
Okul kantinlerinde yeni dönem
Çinliler 4 yıl sonra onun için geliyor
Varlık barışı ve yedek akçe düzenlemesi Meclis'ten geçti
Afyonkarahisar Çobanlar Turizm Geçici 15 İşçi Alacak
Bakanlıklara yeni kararnameler geliyor
Mardin Savur Beşediyesi 1 İşçi Alacak
Çalışan kadınlara evlenme tazminatı!
Ticari faaliyet yapanlar dikkat! İşte vergide bilinmesi gerekenler...
Fındıkta üreticiyi kurtaracak fiyat belli oldu!
İşte S-400'leri üreten Türk
Altın'da gün sonu fiyatları
Hükümet 9 günlük tatil için harekete geçeçek!
Balıkesir Sinjet 1 İşçi Alacak
PTT personel yönetmeliğine Y.D. kararı
Kamuda o işçilere ara formül bulundu! TİS devam ediyor
‘Direnenler’ kazandı
Suriyeli dilencinin üzerinden servet çıktı
Düşen kızın babası acı gerçeği açıkladı!
Dünyayı gezdi ama huzuru memleketinde buldu
Yumurtada kriz: 17 milyon tavuk kesildi 1 milyonu telef edildi!
Başkan korumasını ve eşini müdür olarak atadı!
AYM'den 'çekilmeyen emekli aylığı'na ihlal kararı
Trump’ın ‘Türkiye’ davetiyesi basına sızdı
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bir yıl içinde istifa ederseniz...
Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi
Emekli memur 12 yıldır tartıcılık yapıyor
Erbil'de saldırı... 1 Türk diplomat şehit oldu
Vergide esnaf muaflığı ne anlama geliyor? Esnaf muaflığı sınırı nedir?
“SİSTEM YOK” deyip hastalar tedavi edilmeden geri çevrilemeyecek
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor!
Kırşehir Mucur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İngiliz Times'dan dikkat çeken yorum! Böylesi olmadı...
Bahçelik Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Suriyelilere 'hayat normale döndü, vatana dönün' çağrısı
Toroslar Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alım İlanı
O kurumdan Bayram tatili 9 güne çıkarılmasın teklifi!
Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları...
Gelin, kaynana ve kayınpeder hayatını kaybetti!
Yüzde doksanı yerli 3 boyutlu yazıcı üretti, bütün Türkiye'ye satıyor
EYT'den Meclis’e çağrı '1 saatte bu sorunu çözeriz'
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Kamuya 'Açıktan ve Nakil' ile binlerce yeni kadro! İşte tam liste...
Şener'den Babacan, Gül ve Davutoğlu'na çağrı
Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstifa ettiler
Araç sahipleri dikkat! 2'li zam geldi
TBMM Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek
Ankara Anket 1 İşçi Alacak
Engelli emekliliğinde dikkat! Oran yükseltilebilir
Kadro alan taşerona bayram ikramiyesi şoku! 56 TL
SGK'dan emekli olacak 4/B'li için görüş
Sigortalıların emeklilikle ilgili merak ettiği 33 sorunun cevabı
Ankara'dan ABD'ye S-400 ve F-35 yanıtı
Binlerce kişiye şok! Borçlanma ve emeklilik zorlaşıyor
AYM'den BDP'nin yürüyüşüne katılan memur için önemli karar
Sürpriz atama! Emniyet Genel Müdürü değişti
Dünyanın en iyilerinden biri İstanbul’da
'Bir milyon konut fona alınırsa sorun çözülür'
Yavuz da sondaja başlıyor
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
Bunu yapan memura yüksek emekli maaşı!
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
4 bilezikle girdiği hayvancılık işiyle servetine servet kattı!
İşçinin vefatında 'dul ve yetim aylıkları' nasıl bağlanır?
Köylünün geçim kaynağı oldu! 50 liradan satıyorlar
AYM’den flaş Atilla Taş kararı!
Borçlunun yakınına SMS atan avukata ceza
Her araçta 6 lira zarar!

Benzer Haberler