Anasayfa » İlan » Dokuz Eylül Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Dokuz Eylül Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Dokuz Eylül Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Tarih :
Dokuz Eylül Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

2016-2017 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

KOŞULLARI

Anabilim Dalı ve Öğretim Programı KONTENJAN / KOŞULLAR
İlköğretim Anabilim Dalı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3) 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans programı mezunları başvurabilir.
ALES 
SAYISAL 60
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 15) 
Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olanlar başvurabilir.
ALES 
SAYISAL 55
Fen Bilgisi Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5) 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı yüksek lisans mezunları başvurabilir.
ALES 
SAYISAL 60
Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 9) 
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalları lisans mezunları başvurabilir.
ALES 
SAYISAL 55
Sınıf Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 10) 
Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin herhangi bir bilim dalı yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. 
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans programı mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını almak zorundadır.
ALES 
EŞİT AĞIRLIKLI 60
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 15) 
Eğitim Fakültelerinin herhangi bir bilim dalı lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. 
Sınıf Öğretmenliği mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES 
EŞİT AĞIRLIKLI 55
Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5) 
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, 4 yıllık Çocuk Gelişimi mezunları, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı lisans mezunu olanlar başvurabilir. 
Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES 
EŞİT AĞIRLIKLI 55
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 12) 
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü mezunları, Hukuk Fakültesi, Fakültelerin Siyaset Bilimi, Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji lisans mezunu olanlar başvurabilir.
ALES 
SÖZEL 55
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora (KONTENJAN: 5+2*) 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans mezunları başvurabilir. 
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
ALES 
EŞİT AĞIRLIKLI 60
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10+3*+1**) 
Fakültelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji lisans mezunları başvurabilir. 
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır. 
** İzmir Hava Eğitim Komutanlığı için ayrılmıştır.
ALES 
EŞİT AĞIRLIKLI 55
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) (KONTENJAN: 50) 
Eğitim Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olanlar ve/veya eğitim kurumlarında öğretmen/yönetici/müfettiş/ uzman olarak görev yapıyor olanlar ve/veya Öğretmenlik Formasyon Belgesi olanlar başvurabilir.
ALES 
KOŞULU ARANMAZ
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Doktora (KONTENJAN: 3) 
Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi/İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi yüksek lisans mezunları ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü veya Sosyal Bilimler Enstitülerinin yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun olanlar başvurabilir. 
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği yüksek lisans mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES 
SÖZEL 60
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 15) 
En az Dört Yıllık Fakülte veya Yüksekokul mezunları başvurabilir. 
Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES 
SÖZEL 55
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) (KONTENJAN: 30) 
Eğitim Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olanlar ya da dört yıllık lisans mezunu olup Öğretmenlik Formasyon Belgesi olanlar başvurabilir.
ALES 
KOŞULU ARANMAZ
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Resim-İş Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5) 
Resim-İş Öğretmenliği Yüksek Lisans programından mezun olmak ve pedagojik formasyon almış olmak koşulu ile Güzel Sanatlar Enstitülerinin Resim ve Grafik Tasarım Bölümlerinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
ALES 
YÜKSEK OLAN 60
Resim-İş Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10) 
Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak, pedagojik formasyon almış olmak koşulu ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Grafik Tasarım Bölümlerinden mezun olmak.
ALES 
YÜKSEK OLAN 55
Müzik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3) 
Müzik Eğitimi alanında tezli Yüksek Lisans programından mezun olmak.
ALES 
YÜKSEK OLAN 60
Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 7) 
Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Müziği Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri lisans mezunları başvurabilir. 
Eğitim Fakülteleri mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programı almak zorundadır.
ALES 
YÜKSEK OLAN 55
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
Tarih Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3) 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Türkiyat Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programlarından Mezun Olanlar başvurabilirler.
ALES 
SÖZEL 60
Tarih Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10) 
Eğitim Fakültelerinin Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ile Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Tarih lisans mezunları başvurabilir.
ALES 
SÖZEL 55
Coğrafya Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5) 
Eğitim Bilimleri Enstitülerinin Coğrafya Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Mezunları, Sosyal Bilimler Enstitülerinin Coğrafya Programı Yüksek Lisans Mezunları başvurabilir.
ALES 
SÖZEL 60
Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5) 
Eğitim Fakültelerinin Coğrafya Eğitimi, Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Coğrafya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Jeoloji, Jeofizik, Orman, Ziraat, Meteoroloji, Çevre Mühendislikleri, Haritacılık, CBS, Jeodezi Fotogrometri, Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İstatistik, Arkeoloji Bölümlerinin lisans mezunları başvurabilir.
ALES 
SÖZEL 55
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3) 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği yüksek lisans mezunları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatı yüksek lisans mezunları başvurabilir.
ALES 
SÖZEL 60
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10+1*) 
Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi mezunları ile Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir. 
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
ALES 
SÖZEL 55
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
Fizik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5) 
Fizik Öğretmenliği/Eğitimi Tezli Yüksek Lisans mezunları, Fizik/Fizik Mühendisliği/Nükleer Bilimler/Güneş Enerjisi/Sağlık Bilimleri Tezli Yüksek Lisans mezunları, Fizik Öğretmenliği/Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans mezunları, Fen Bilgisi Öğretmenliği/Eğitimi Tezli Yüksek Lisans mezunları, başvurabilir. 
Fizik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans mezunu olmayanlar bir yıl süreyle bilimsel hazırlık programını izler.
ALES 
SAYISAL 60
Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10) 
Fizik Öğretmenliği/Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans mezunları, Fizik Öğretmenliği/Eğitimi Lisans mezunları, Fen Bilgisi Öğretmenliği/Eğitimi mezunları, Pedagojik formasyon almış Fizik, Fizik Mühendisliği mezunları, başvurabilir.
ALES 
SAYISAL 55
Kimya Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5) 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kimya Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans, Kimya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Fen Bilimleri/Nükleer Bilimler/Güneş Enerjisi/Yüksek Teknoloji vb. Enstitülerin Kimya, Biyokimya Yüksek Lisans mezunları başvurabilir. 
Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES 
SAYISAL 60
Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 3) 
Fakültelerin Kimya Öğretmenliği/Eğitimi, Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Biyokimya Lisans mezunları başvurabilir. 
Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar öğretmenlik formasyonu almamışsa Bilimsel Hazırlık programını izler.
ALES 
SAYISAL 55
Biyoloji Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5) 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans, Biyoloji Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
ALES 
SAYISAL 60
Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5) 
Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği Lisans mezunları, Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans mezunları, Hemşirelik Fakültesi/Yüksekokulu mezunları başvurabilir.
ALES 
SAYISAL 55
Matematik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5) 
Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
ALES 
SAYISAL 60
Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 12) 
Fakültelerin Matematik Öğretmenliği/Eğitimi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği/Eğitimi Lisans mezunları başvurabilir. Fen fakültelerinin Matematik Bölümü veya Mühendislik fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümleri Lisans mezunları başvurabilir. 
Başvuruda bulunan ve kabul edilen Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Mezunları Formasyon Sertifika Programını başarı ile tamamladıkları durumda Bilimsel Hazırlıktan muaf sayılacaktır.
ALES 
SAYISAL 55
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
İngilizce Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3+2*) 
Yüksek lisansını İngilizce Öğretmenliği/ İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmalılar. 
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
ALES 
SÖZEL 60
İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 6+3*+1**) 
Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunları başvurabilir. 
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır. 
** İzmir Hava Eğitim Komutanlığı için ayrılmıştır.
ALES 
SÖZEL 55
Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5) 
Fransız Dili Eğitimi, Fransız Mütercim-Tercümanlık, Fransız Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olanlar başvurabilir.
ALES 
SÖZEL 55
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 6) 
Enstitülerin Türkçe Öğretmenliği/Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği/Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları başvurabilir.
ALES 
SÖZEL 60
Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 15) 
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim Bölümü lisans mezunları başvurabilir.
ALES 
SÖZEL 55
Özel Eğitim Anabilim Dalı
Özel Eğitim Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10) 
Eğitim Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olanlar, Fakültelerin Psikoloji, Çocuk Gelişimi lisans mezunları, Tıp Fakültesi mezunları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi/Yüksekokulu (4 yıllık) mezunları, Hemşirelik Fakültesi/Yüksekokulu (4 yıllık) mezunları başvurabilir. 
Zihin Engelliler Öğretmenliği, Özel Eğitim, İşitme Engellilerin Eğitimi, Görme Engellilerin Eğitimi Bölümü mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES 
SÖZEL 55
Özel Eğitim Doktora (KONTENJAN: 10) 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Özel Eğitim(Zihin, İşitme, Görme ve Üstün Yetenekliler) Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.
ALES 
SÖZEL 60
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10) 
Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Çalışma, Sosyal Hizmetler, Kültürel Çalışmalar, Hukuk, Tıp, Hemşirelik Lisans mezunları ile Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans mezunları başvurabilir.
ALES 
SÖZEL 55
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) (KONTENJAN: 40) 
Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Çalışma, Sosyal Hizmetler, Hukuk, Tıp, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Kültürel Çalışmalar ve Hemşirelik Lisans mezunları, Eğitim Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olanlar ve/veya eğitim kurumlarında öğretmen/yönetici, müfettiş veya uzman olarak görev yapıyor/yapmış olanlar ile Aile ve Çocuk Mahkemelerinde uzman olarak çalışanlar başvurabilir.
ALES 
KOŞULU ARANMAZ
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5+1*+5***) 
Türkiye'deki Üniversitelerin Dil ve Edebiyat Bölümleri, Dil Eğitimi, Dil ve Kültür, Dilbilim, Mütercim Tercümanlık Bölümü ve/veya Anabilim Dalından mezun olanlar; Yabancı Kontenjana kendi ülkesinde herhangi bir lisans programından mezun olanlar başvurabilir. 
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır. 
*** Yabancı Uyruklu adaylar.
ALES 
SÖZEL 55
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 12) 
Fakültelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Özel Eğitim Bölümü, İngilizce Öğretmenliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans mezunları başvurabilir. 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü mezunları dışındakilerin Bilimsel Hazırlık alıp almayacaklarına Anabilim Dalı Kurulu karar verir.
ALES 
SAYISAL 55
Çevre Eğitimi Anabilim Dalı
Çevre Eğitimi Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5) 
Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Orman Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Ziraat Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi lisans mezunları başvurabilir.
ALES 
EŞİT AĞIRLIKLI 55
Çevre Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) (KONTENJAN: 50) 
Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Orman Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Ziraat Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi lisans mezunları başvurabilir.
ALES 
KOŞULU ARANMAZ
Başlangıç Bitiş
Lisansüstü programlarına başvuruların kabul edilmesi 18 Temmuz 2016 29 Temmuz 2016
Yazılı ve sözlü değerlendirmeler
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme 08 Ağustos 2016 Saat:10.00
Tezsiz Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme 08 Ağustos 2016 Saat:14.00
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme 09 Ağustos 2016
Tezsiz Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme 10 Ağustos 2016
Doktora Yazılı Değerlendirme 11 Ağustos 2016
Doktora Sözlü Değerlendirme
Başarılı adayların duyurulması 22 Ağustos 2016 26 Ağustos 2016
Kesin kayıtlar 29 Ağustos 2016 02 Eylül 2016
Yedek kayıtlar 05 Eylül 2016 05 Eylül 2016

2016-2017 GÜZ Dönemi Lisansüstü Başvuruları

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ'ne 2016/2017 Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı "TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA" öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, öğrenci kontenjanları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için mülakat tarihi ve saatleri aşağıda "İlişkili Dosyalar" bölümündeki ilgili dosyalarda duyurulmuştur.

Aşağıda belirtilen belgelere sahip adayların; 08-18 Ağustos 2016 saat 17.00'ye kadar, Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında (http://www.fbe.deu.edu.tr) açıklanacak başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak.

ALES (Sayısal); Yüksek Lisans için 55 puan, Doktora için 60 puan (Son üç yıl içinde alınmış olmak koşulu ile)

İngilizce Yeterlik Belgesi; Yüksek Lisans için Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereği başvuracak Adayların ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 50 puan (Son 5 yıl içinde ) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden (son 3 yıl içinde) bu puan muadili bir puanı aldığını belgelendirmesi, belgelendiremeyenlerin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir.

Doktora için ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 60 puan (Son 5 yıl içinde ) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı (Son 3 yıl içinde ) aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Doktora için Yüksek Lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 (Yüz) üzerinden en az 80 (Seksen), 4.00 (Dört) üzerinden en az 3.00 (Üç) veya bunların eşdeğeri olması gerekmektedir.

Kontenjanlar için TIKLAYINIZ


T.C

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ÖNKOŞULLARI

2016-2017 GÜZ YARIYILI

ANABİLİM DALI

PROGRAM

ALES

Puan Türü

ALES Puanı

(en az)

KONTENJAN

DİPLOMA

ANATOMİ

Anatomi YL

SAY

55

Öğrenci Alınmayacak

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Fen Fakültesi, Fen-Ed. Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Biyoloji, Zooloji

Anatomi DR

SAY

60

Öğrenci Alınmayacak

Tıp Fakültesi, Anatomi Yüksek Lisans

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Hareket Ve Antrenman Bilimi YL

EA/SAY/SÖZ

55

4+

1 adet Maltepe As.Lisesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu mezunları

Sporda Psiko-Sosyal Alanlar YL

EA/SAY/SÖZ

55

Öğrenci Alınmayacak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu mezunları

BİYOFİZİK

Biyofizik YL

SAY

55

2

Dört yıllık lisans mezunu olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek.

Biyofizik DR

SAY

60

2

4 Yıllık fakülte mezunu ve herhangi bir dalda yüksek lisans yapmış olmak, 5 ya da 6 yıllık fakülte mezunu olmak veya Tıp Doktoru olmak, Fizik, Biyoloji, Psikoloji, Mühendislik Bilimleri, Matematik, İstatistik, Biyomedikal, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Biyokimya Yüksek Lisansı olmak.

BİYOKİMYA

Biyokimya YL

SAY/EA

55

3

Biyoteknoloji, biyomühendislik, biyokimya, biyoloji, kimya, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik ve tıp fakültelerinden mezun olanlar. Ayrıca tam gün devam mecburiyeti vardır.

Biyokimya DR

SAY/EA

60

3

Tıp Fakültesi, Biyokimya Yüksek Lisans, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, biyokimya, Moleküler Tıp programlarında Yüksek lisans yapmış olmak

BİYOMEKANİK

Biyomekanik YL

EA/SAY/SÖZ

55

4

En az 4 yıllık bir fakülteden mezun olanlar.

Biyomekanik DR

EA/SAY/SÖZ

60

2

Biyomekanik yüksek lisans derecesine sahip adaylar, Tıp fakültesi mezunu adaylar, fen bölümleri, (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) mühendislik bölümleri, (Makina, Bilgisayar, Metalurji ve Malzeme, Mekatronik, Elektrik ve Elektronik) yüksek lisans derecesine sahip adaylar başvuru yapabilir.

Biyomühendislik DR

EA/SAY/SÖZ

60

2

Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri alanından alınmış olan Yüksek lisans derecesine sahip olmak veya Tıp Fakültelerinden mezun olmak. Programın eğitim dili tümüyle İngilizce olup, dolayısıyla adayların (YDS/ KPDS/ÜDS'den en az 70) puan almış olması veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alındığına dair belge getirmesi.

FARMAKOLOJİ

Farmakoloji YL

SAY

55

2

Diş Hekimliği, Tıbbi Biyoloji, Eczacılık, Tıp Fakültesi ya da Veteriner Fakültesi, Biyokimya Lisans, Biyolojik Bilimler Lisans, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans, Biyoloji Lisans mezunu, Hemşirelik ve Ebelik lisans diploması olanlar

Farmakoloji DR

SAY

60

1

Eczacılık Fakültesi mezunu, Tıp Doktoru veya DEÜ Tıp Fakültesi Dönem I.sinin ön koşulsuz alınması., Farmakoloji veya Toksikoloji Yüksek lisans mezunları başvurabilir.

Toksikoloji YL

SAY

55

2

Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Eczacılık Fak., Fen Fak., Biyomühendislik Fak., Çevre Mühendisliği Fak., Kimya Mühendisliği Fak. Mezunu ve ilgili dallarda lisans mezunu olmak.

Toksikoloji DR

SAY

60

1

Farmakoloji veya Toksikoloji veya Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Diploması ya da Tıp Fakültesi Diploması

Klinik İlaç Araştırmaları YL

SAY

55

5

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi lisans programı mezunları, Fen Fakültesinin Biyokimya, Kimya ve Biyoloji mezunları, Farmakoloji Yüksek Lisans ve doktora programları mezunları ile uzman hekimler başvurabilir.

FİZİK TEDAVİ

VE

REHABİLİTASYON

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YL

SAY

55

3

Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak

Fizik Tedavi ve Rehabilitas. (İng) YL

SAY

55

Öğrenci Alınmayacak

Yurtdışında minimum 3 yıl / tam zamanlı lisans eğitimi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programından, Türkiye'de 4 yıl / tam zamanlı lisans eğitimi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans programından veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'ndan mezun olmak, lisans diplomasını İngilizce dilinde veren bir üniversiteden almış olmak ve/veya Amerikan, İngiliz Kültür Merkezlerince verilen uluslararası düzeyde geçerli (TOEFL, Cambridge gibi) bir yeterlilik belgesine veya merkezi sistemle yapılan kamu personeli yabancı dil sınavında en az %70 başarı notuna sahip olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon DR

SAY

60

4

Fizyoterapi alanında yüksek lisans programlarından birini tamamlamış olanlar, Fizyoterapist ünvanı veren lisans programlarından mezun olmak şartı ile, ilgili başka yüksek lisans programlarını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler programa başvurabilirler

FİZYOTERAPİ

VE

REHABİLİTASYON

Nörolojik Fizyoterapi - Rehabilitasyon YL

SAY

55

3

Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak

Muskuloskeletal Fizyoterapi YL

SAY

55

2

Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak

Ortopedik Fizyoterapi YL

SAY

55

4

Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak

Protez-Ortez YL

SAY

55

2

Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak

Geriatrik Fizyoterapi YL

SAY

55

2

Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak

FİZYOLOJİ

Egzersiz Fizyolojisi YL

EA/SAY/SÖZ

55

3

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO mezunları ya da Fakülte mezunları, Tıp Fakültesi mezunları veya herhangi bir spor dalında antrenörlük belgesine sahip olan diğer 4 yıllık lisans programları mezunları, Hemşirelik Yüksek Okulu ya da Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Okulu mezunları

Egzersiz Fizyolojisi (Tezsiz) II. Öğretim YL

EA/SAY/SÖZ

55

15*

(sayfa sonundaki açıklamayı okuyunuz)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO mezunları ya da Fakülte mezunları, Tıp Fakültesi mezunları veya herhangi bir spor dalında antrenörlük belgesine sahip olan diğer 4 yıllık lisans programları mezunları, Hemşirelik Yüksek Okulu ya da Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Okulu mezunları

Egzersiz Fizyolojisi DR

EA/SAY/SÖZ

60

2

Spor fizyolojisi yüksek lisans, spor bilimleri ile ilişkili her hangi bir alanda yüksek lisans, fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek lisans, fizyoloji yüksek lisans tıp fakültesi mezunları adaylar arasından kabul edilir.

Fizyoloji YL

SAY

55

3

Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Mühendislik Bilimleri alanlarından ve Psikoloji Bölümünden lisans derecesine sahip adaylar arasından kabul edilir.

Fizyoloji DR

SAY

60

2

Tıp Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak yada Fizyoloji Yüksek Lisans yapmış olmak

HALK SAĞLIĞI

Halk Sağlığı YL

EA/SAY/SÖZ

55

10

En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak, Yurt dışından başvurular için en az 5 yıllık fakülte mezunu olmak,

Halk Sağlığı DR

EA/SAY/SÖZ

60

1

Tıp Fakültesi mezunları, en az 4 yıllık fakülte mezunu olup halk sağlığı, iş sağlığı ya da iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisansı yapanlar

İş Sağlığı DR

EA/SAY/SÖZ

60

1

Tıp Fakültesi mezunları, en az 4 yıllık fakülte mezunu olup halk sağlığı, iş sağlığı ya da iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisansı yapanlar

HEMŞİRELİK

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği YL

EA/SAY/SÖZ

55

3

Hemşirelikte lisans programından mezun olmak

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği DR

EA/SAY/SÖZ

60

1

Hemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği YL

EA/SAY/SÖZ

55

3

Hemşirelikte lisans programından mezun olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği DR

EA/SAY/SÖZ

60

Öğrenci Alınmayacak

Hemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği YL

EA/SAY/SÖZ

55

4

Hemşirelikte lisans programından mezun olmak

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği DR

EA/SAY/SÖZ

60

Öğrenci Alınmayacak

Hemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak

Halk Sağlığı Hemşireliği YL

EA/SAY/SÖZ

55

4

Hemşirelikte lisans programından mezun olmak

Halk Sağlığı Hemşireliği DR

EA/SAY/SÖZ

60

3

Hemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak

Hemşirelik Esasları YL

EA/SAY/SÖZ

55

4

Hemşirelikte lisans programından mezun olmak

Hemşirelik Esasları DR

EA/SAY/SÖZ

60

Öğrenci Alınmayacak

Hemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak

Hemşirelikte Yönetim YL

EA/SAY/SÖZ

55

4

Hemşirelikte lisans programından mezun olmak

Hemşirelikte Yönetim DR

EA/SAY/SÖZ

60

Öğrenci Alınmayacak

Hemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak

İç Hastalıkları Hemşireliği YL

EA/SAY/SÖZ

55

16

Hemşirelikte lisans programından mezun olmak

İç Hastalıkları Hemşireliği DR

EA/SAY/SÖZ

60

1

Hemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak

İş Sağlığı Hemşireliği YL

EA/SAY/SÖZ

55

Öğrenci Alınmayacak

Hemşirelikte lisans programından mezun olmak

Onkoloji Hemşireliği YL

EA/SAY/SÖZ

55

4

Hemşirelikte lisans programından mezun olmak

Psikiyatri Hemşireliği YL

EA/SAY/SÖZ

55

5

Hemşirelikte lisans programından mezun olmak

Psikiyatri Hemşireliği DR

EA/SAY/SÖZ

60

3

Hemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

Histoloji-Embriyoloji YL

SAY

55

2+

1 adet KKTC

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Fen Fakültesi, Fen-Ed. Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Biyoloji, Zooloji (5 yıllık lisans mezunu)

Histoloji-Embriyoloji DR

SAY

60

Öğrenci Alınmayacak

Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Yüksek Lisans

KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİ

Kardiyopulmoner Fizyoterapi YL

SAY

55

3

Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak

KULAK BURUN BOĞAZ

Odyoloji YL

SAY

55

4

Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikoloji, Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fen Fakültesi Fizik Bölümü, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Odyoloji Bölümü, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü mezunu

Odyoloji DR

SAY

60

Öğrenci Alınmayacak

Odyoloji Yüksek Lisans mezunu olmak.

LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ

Laboratuvar Hayvanları Bilimi YL

EA

55

3

Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği, Eczacılık, Biyoloji mezunu olmak

Laboratuvar Hayvanları Bilimi DR

EA

60

Öğrenci Alınmayacak

Veteriner, Tıp, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ya da Fen veya Sağlık Bilimlerinde yüksek lisans yapmış olmak.

MEDİKAL FİZİK

Medikal Fizik YL

SAY

55

4

Fen Fakülteleri Fizik Bölümü, Mühendislik Fakültelerinden Fizik Mühendisliği ve Nükleer Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisliği, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunları.

Medikal Fizik DR

SAY

60

1

Fizik, Medikal Fizik, Radyoterapi Fiziği, Sağlık Fiziği, Biyofizik alanlarında ya da Mühendislik Fakültelerinden Bilgisayar Mühendisliği, Nükleer Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisliği, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Moleküler Tıp, Biyokimya Yüksek Lisansı yapmış olmak.

MEDİKAL İNFORMATİK

Tıbbi Bilişim YL

SAY

55

5

Tıp doktoru (MD) derecesine sahip olmak. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendislik ya da eşdeğer bir lisans derecesine sahip olmak. Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyoinformatik ya da eşdeğer bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak. Hemşirelik Yüksekokulu lisans derecesine sahip olmak. Bilgisayar bilimi ile ilgili giriş sınavında başarılı olmak.

MİKROBİYOLOJİ

VE

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyoloji YL

SAY

55

8

Fen Fakültelerinin Mikrobiyoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri mezunu. Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunu, Mühendislik Fakültelerinin Biyomühendislik Bölümü mezunu, Tıp Fakültesi mezunu, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, Veterinerlik Fakültesi mezunu, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

Mikrobiyoloji DR

SAY

60

2

Mikrobiyoloji veya Klinik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans mezunu, Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans mezunu.

MOLEKÜLER TIP

Moleküler Tıp YL

SAY/EA

55

6

En az dört yıllık fakülte mezunu olmak

Moleküler Tıp DR

EA - SAY

60

4

Tıp Fakültesi mezunu olmak, ya da Fen Veteriner Diş hekimliği Eczacılık ve Mühendislik Fakültesi Mezunu olup Sağlık Bilimlerinde ya da Fen Bilimlerinde Yüksek Lisans yapmış olmak.

ONKOLOJİ

Temel Onkoloji YL

SAY

55

10

Tıp Doktoru, Veteriner Hekimler, Diş Hekimleri, Eczacılık, Genetik ve Moleküler Genetik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Biyomühendislik bölümleri mezunları.

Temel Onkoloji DR

SAY

60

8

Tıp Fakültesi mezunu veya Temel Onkoloji Yüksek Lisans Mezunları

Kanser Epidemiyolojisi YL

SAY

55

5

Sağlık bilimleri alanında Lisans mezunu olmak (Tıp Fakültesi, Hemşirelik Bölüm/Yüksekokulu/Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Fizyoterapi Yüksek Okul ve/veya bölümleri )

Translasyonel Onkoloji YL

SAY

55

5

Fen Fakültesi (Biyoteknoloji), Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hemşirelik ve Fizyoterapi Lisans, Tıp Fakültelerinden lisans mezunları ve tüm mühendislik dalları.

PARAZİTOLOJİ

Tıbbi Parazitoloji YL

SAY/EA

55

3

Dört yıllık üniversite mezunu olmak.

Tıbbi Parazitoloji DR

SAY/EA

60

2

Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans, Mikrobiyoloji ve/veya Klinik Mikrobiyoloji yüksek lisans mezunu olmak

PERFÜZYON TEKNİKLERİ

Perfüzyon Teknikleri YL

SAY/EA

55

5

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan 'Perfüzyonist Eğitim Programları'na katılarak, yapılmış olan yazılı ve uygulama sınavlarından başarılı olup "Perfüzyonistlik Yetki Belgesi" ne sahip lisans mezunu olanlar veya Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile ilgili lisans mezunlarından Tıp, Veterinerlik, Eczacılık Fakülte mezunları, ile Moleküler Biyoloji, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Kimya, Fizik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Genetik, hemşirelik lisans mezunları başvurabilirler.

RADYOFARMASÖTİK BİLİMLER

Radyofarmasötik Bilimler YL

SAY

55

Öğrenci Alınmayacak

Eczacılık, Fizik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Kimya Mühendisliği lisans mezunları ya da eşdeğeri bir lisans programından mezun olanlar ile tıp fakültesi mezunları kabul edilir.

SAĞLIKTA KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON

Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon YL

EA/SAY/SÖZ

55

10

Sağlıkta Kalite Yönetimi yönelimi için en az dört yıllık lisans mezunları bu programa başvurabilirler.

SİNİRBİLİMLER

Temel Sinirbilimler YL

SAY

55

2

Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. mezunu olmak.

Temel Sinirbilimler DR

SAY

60

6

Tıp Doktoru olmak veya sinirbilimler (Temel ve Klinik) Yüksek Lisans mezunu olmak.

Klinik Sinirbilimler YL

SAY

55

6

Tıp Fakültesi, Psikoloji, Yüksek Hemşirelik, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu olmak.

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

Tıbbi Biyoloji ve Genetik YL

SAY/EA

55

22

En az dört yıllık bir Fakülteden mezun olanlar

Tıbbi Biyoloji ve Genetik DR

SAY/EA

60

8

En az bir Yüksek Lisans, Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği ya da eşdeğeri diploma sahibi olmak.

TIP EĞİTİMİ

Tıp Eğitimi YL

EA

55

Öğrenci Alınmayacak

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Tıp Eğitimi DR

EA

60

Öğrenci Alınmayacak

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

TRANSLASYONEL TIP

Translasyonel Tıp YL

SAY/EA

55

10

Temel bilimlerden (Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyofizik, Biyokimya, Tıbbi Genetik) lisans sahibi olmak, Sağlık bilimleri fakülteleri ve yüksekokullarından (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Veterinerlik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon), Mühendislik Fakültelerinden lisans sahibi olmak

UYKU VE BİLİNÇ DURUMLARI

Temel Uyku ve Bilinç Durumları YL

EA

55

Öğrenci Alınmayacak

Tıp, Fizik, Biyoloji, Genetik, Psikoloji, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunları ya da eşdeğeri bir lisans programından mezun olanlar kabul edilir.

Klinik Uyku ve Bilinç Durumları YL

EA

55

Öğrenci Alınmayacak

Tıp Fakültesi lisans mezunu olup anestezi, biyofizik, göğüs hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi veya doktora yapmış olanlar kabul edilir.


Sosyal Bilimler Enstitüsü Başvuru takvimi için TIKLAYINIZ


 

Kaynak : Memurlar.Net
Annesi çöpe atmıştı! Yürekleri sızlatan olay...
Sağlık'ta lisans tamamlama başvuruları başladı
AYM'den YÖK başkanının soruşturma açma yetkisine iptal
Diyarbakır Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 59 İşçi Alacak
Ünlü iş adamlarına FETÖ'den hapis cezası
2019 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
İş arayanlara müjde! Sosyal yardım verilecek! İşte tüm detaylar
Genç kızın otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay
Ankara'dan ABD'ye S-400 ve F-35 yanıtı
Memurlardan zam tepkisi! 5+4 kabul edilemez
Yargıtay son noktayı koydu! İstifa eden işçiye ihbar tazminatı yok
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Varlık barışı ve yedek akçe düzenlemesi Meclis'ten geçti
İzmir Menderes Belediyesi 50 İşçi Alacak
Mansur Yavaş, gelir için, arsa satacak
Uyarı geldi! Yeni zamlar yolda...
Motorine 18 kuruş, benzine 20 kuruş zam
Karaya oturan gemi Yargıtay'ı bekliyor
Altın fiyatları el yakıyor!
Eygi’nin cenaze namazında o fotoğraf!
CHP'li Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu!
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Belediye başkanı elinde süpürge ile kentin sokaklarını süpürdü
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararları protesto edildi
Varlık Barışı'nın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak
Bankada parası olanlar dikkat! 5 katı ücret kesiliyor
Cep telefonuna gelen mesajla hayatı kabusa döndü
AYM’den flaş Atilla Taş kararı!
TUS ve STS başvuruları başladı
TBMM Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek
Çankırı Merkez SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Düşen kızın babası acı gerçeği açıkladı!
Ahmet Davutoğlu bugün TV'ye çıkıyor!
Afyonkarahisar Çobanlar Turizm Geçici 15 İşçi Alacak
Aydos ormanlarında kadın cesedi bulundu
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Altın'da gün sonu fiyatları
Milyonları ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi
İzmir Urit Urla Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Kadro alan taşerona şok! Maaşlar düşüyor
Borcu yok belgesi bir kez daha ertelensin' talebi
Diyarbakır Ambar Kazı Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
SGK, kişisel verileri kamu idareleri ile paylaşabilecek
Erbil'de suikast: Şehit diplomatın adı belli oldu
Polis Akademisi'nden ilk derece amirlik eğitimine ilişkin duyuru
Eski Başbakan tutuklandı
İstabul Yeditepe Yapı 2 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fındık işçileri sigortalı oluyor
Hükümet harekete geçti: 6 ilde 2 bin aile taşınacak
İBB'nin imar yönetimine atamalar yapıldı
Toroslar Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alım İlanı
Salıncaklar Ağustosta kaldırılacak
POMEM eğitim sonu sınavı bu tarihlerde yapılacak
Ardahan Damal Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çalışan anne babalara yarım gün müjdesi!
Kuzey Irak'ta 1 asker şehit
Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak yeniden hakim karşısına çıkacak
Engelli emekliliğinde dikkat! Oran yükseltilebilir
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Balıkesir Sinjet Jeotermal 3 İşçi Alacak
İcralık fabrika satıldı, mağdurlar ortada kaldı
İmamoğlu, o üç kaharamanı ödüllendirdi
Eski AK Parti'li Bakan'dan sürpriz yeni parti açıklaması
TÜVASAŞ 'sürekli işçi' alımı yapacak
Kahraman engelli bir aileyi kurtardı
Yolcu minibüsü takla attı! En az 14 ölü, 27 yaralı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Türkiye'nin yüksek öğretimi masaya yatırıldı
İcradan yarı fiyatına çeyrek altın
'Işığın yok olduğu kara bir boşluk var!'
Sözleşmeli personele yargıdan müjdeli haber!
İddia: Celal Uzunkaya’yı O Bakan görevden aldırdı!
Bu yıl faizde tek haneyi göreceğiz
Yeni iddia;Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Bu sineğe dikkat! İstanbul'da ilk kez görüldü
Fındıkta üreticiyi kurtaracak fiyat belli oldu!
FETÖ'den gözaltına alınan 8 havacı itirafçı oldu
Vali Yerlikaya'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret
Yeniden Refah Partisi, tabelasını astı
500 bin atık toplayıcısı belediye ile çalışacak
Araç hasar kayıt bilgilerinin silindiği iddiasına yalanlama
Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma
Kamuda o işçilere ara formül bulundu! TİS devam ediyor
11. Kalkınma Planı, TBMM'de kabul edildi
Bakanlıktan 'müze ve ören yerleri gişe ihalesi' açıklaması
Bu gece Ay tutulması gerçekleşecek
İmam minareden düştü! Ağır yaralı
Dünya borç batağında
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ABD: Türkiye'nin F-35 programı askıya alındı
Yaklaşık 15 bin aday YKS'den sıfır çekti
İzmir Tire Belediyesi 5 İşçi Alacak
CNN Türk'e sert tepki
Babacan ile Davutoğlu görüştü! İşte detaylar...
Ticari faaliyet yapanlar dikkat! İşte vergide bilinmesi gerekenler...
Asgari ücret saat başına 15 dolara yükseltildi
4 yıllık liselerden mezun memura bir kademe verilir mi?
Mersin Tarsus İmar Geçici 4 İşçi Alacak
Perinçek FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladı!
Fark yiyen belediye başkanı, Bahçeli'ye danışman oldu
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi
Çalışan kadınlara evlenme tazminatı!
Ünlü spor giyim firması personel alımına başladı
Balıkesir Sinjet 1 İşçi Alacak
İstanbul için korkutan deprem senaryosu
Merkez Bankası sinyali verdi! Kullanmaya başlayacak
Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatımı, yapılandırma, yeni prim...
Başka kuruma geçersem ek göstergem değişir mi?
Okul kantinlerinde yeni dönem
Büyük zam haberi geldi: % 200
İBB şirket müdürlerinin tamamı istifa etti
Ne zaman, kaç yaşında emekli olurum?
Üniversiteli işçilere Meclis'te yeni adım!
Evlenecek çiftler internetten en çok bu eşyaları alıyor
Düzce'de yaşanan sel sonrası deniz iki renk oldu
Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 tepkisi
21 günlük eğitimle 3 bin 500 TL maaşlı iş
Dolar günü 5,69 TL'den tamamladı
17 Temmuz 2019'dan önemli gündem başlıkları
Tutuklu vali yardımcısının eşine ‘Bylock’ gözaltısı
Bilet alacak param yok' dedi, üzerinden çıkanlar şaşırttı
FaceApp: Veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor
Bütün çalışanları ilgilendiriyor!Maaş eksik yatıyorsa...
Aydın Tralles Kazı Başkanlığı Geçici 15 İşçi Alacak
4. kattan düşen sevgilisinin başında böyle ağlamıştı! Yeni gelişme
Nöbetçi Bakan geliyor! 4 başlıkta revizyon
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Köpeği dereye atan işçiye alkışlanacak ceza
Çalışanlar dikkat! Yıllık izin yapmayan...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
20 yıl 47 yaş ve 5450 gün şartlarına tabisiniz
Sosyal medyada FETÖ'nün 10 taktiği
'Bir milyon konut fona alınırsa sorun çözülür'
Meclis son gününde 3600 ek göstergeyi böyle gördü!
İŞKUR, acil 46 bin işçi arıyor'! İşte meslek ve sayılar...