Anasayfa » Kamu » 7 Kurumda Kadro Değişiklikleri Yapıldı

7 Kurumda Kadro Değişiklikleri Yapıldı

7 Kurumda Kadro Değişiklikleri Yapıldı

Tarih :
7 Kurumda Kadro Değişiklikleri Yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğüne ait bazı dolu kadrolarda derece değişikliği ve bazı boş kadrolarda da sınıf, unvan ve derece değişikliği yapıldı.

Yapılan kadro değişikliklerinden bazıları kurumlara ait dolu kadrolarda derece terfilerine yönelik olurken; bazıları ise ilk defa, yeniden, naklen veya görevde yükselme suretiyle atama yapmaya hazırlık şeklinde oldu.

Yapılan boş kadro değişikliklerinden bazıları şöyle:

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı için 30 adet Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı için 9 adet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı için 13 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı için 3 üncü derecede 23 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosu ihdas edildi.

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı için yüksek derecelerdeki (3 ve 4 üncü dereceler gibi) toplam 110 adet VHKİ kadrosu iptal edilirken, düşük derecelerde (5-6-7) toplam 333 VHKİ kadrosu ihdas edildi.

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı için, 4 ve 5 inci derecelerde toplam 81 adet Bölge Amiri kadrosu iptal edilirken, 1 ve 2 nci derecelerde toplam 81 adet Bölge Amiri kadrosu ihdas edildi.

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı için 10-11 derecelerde toplam 50 adet Şoför kadrosu ihdas edildi.

-Spor Genel Müdürlüğü için, 2 ve 4 üncü derecelerdeki toplam 160 adet boş Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü kadrosunun derecesi 1-3 olarak belirlendi.

Değişiklik yapılan kadroların tamamını görmek için tıklayınız …

 

Bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2016/8948

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/6/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

13/6/2016 TARİHLİ VE 2016/8948 SAYILI KARARNAMENİN EKİ-KARAR

MADDE 1 ? (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ? (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. <

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler