Anasayfa » Kamu » DSİ ve OGM Mühendis Kadrolarına Giriş Usulü Değişti

DSİ ve OGM Mühendis Kadrolarına Giriş Usulü Değişti

DSİ ve OGM Mühendis Kadrolarına Giriş Usulü Değişti

Tarih :
DSİ ve OGM Mühendis Kadrolarına Giriş Usulü Değişti

ÖSYM’nin merkezi yerleştirmesi dışında personel alımı yapılan Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis kadrolarına girişte uygulanacak sınavlara ilişkin belirlemede değişiklik yapıldı.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe eklenen ve 05 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giren maddeyle; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün mühendis kadrolarına ÖSYM’nin merkezi yerleştirme yapması uygulaması kaldırılarak, bu kurumlar tarafından KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre Mühendis alımı yapılması sağlanmıştı.

Sözlü sınav kalktı, uygulamalı sınav geldi

OGM ve DSİ Mühendis kadrolarına personel alımında, söz konusu kurumlar; sadece yazılı sınav veya sadece sözlü sınavla ya da her iki sınavı da uygulayabiliyordu.

2016/8942 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikle, sözlü sınav kaldırıldı, uygulamalı sınav usulü getirildi.

Kurumlar, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından; sadece yazılı sınav, sadece uygulamalı sınav veya her iki sınavı birlikte yapmak suretiyle Mühendis kadroları için personel alabilecek.

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine îlk Defa Atanacaklar' îçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 8- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katma kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler