Anasayfa » Kamu » Diyanet, üst yönetime atanmada süre şartını değiştirdi

Diyanet, üst yönetime atanmada süre şartını değiştirdi

Diyanet, üst yönetime atanmada süre şartını değiştirdi

Tarih :
Diyanet, üst yönetime atanmada süre şartını değiştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı üst yönetim kadrolarına yapılacak atamalarda süre şartlarında değişikliğe gitti

Değişiklik öncesinde, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Daire Başkanı, Döner Sermaye İşletme Müdürü olabilmek için "10 yıl görev yapmış" olmak şartı aranıyordu.

Yeni düzenlemede, 10 yıl görev yapmış olma şartı, "657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak," şeklinde değiştirilmiştir.

68 madde düzenlemesi; özellikle askerlik, memuriyet öncesi özel sektör sürelerinin sayılmasını, değerlendirmeye alınmasını sağlamaktadır.

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
ç) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için;
1) Dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Üç yılı Başkanlıkta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,
3) Hafız olmak,
4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,
MADDE 1 - 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin 2 numaralı alt bendi, (e) bendinin 2 ve 3 numaralı alt bentleri, (h) bendinin 2 ve 3 numaralı alt bentleri ile (k) bendinin 2 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Başkanlıkta üç yıl hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak,"

e) Genel Müdür olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az beş yılını vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,
3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,
"2) Başkanlıkta en az beş yıl vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde beş yıl öğretim üyesi olarak hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak,

3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak."

h) Daire Başkanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılı ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,
3) Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıkları ile Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığına atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,
"2) Başkanlıkta en az üç yıl ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi veya üstü sayılan görevlerde hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak,

3) Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıkları ile Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığına atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak."

k) Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılı şube müdürlüğü dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,
"2) Başkanlıkta en az üç yıl şube müdürlüğü dengi veya üstü sayılan görevlerde hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak,"
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler