Anasayfa » İşveren » Bursiyer Çalıştıran İşverenler Dikkat!

Bursiyer Çalıştıran İşverenler Dikkat!

Bursiyer Çalıştıran İşverenler Dikkat!

Tarih :
Bursiyer Çalıştıran İşverenler Dikkat!

18.03.2016 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumunca  yayımlanan duyuruda, "6676 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendinde yapılan düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar ise,  ayrıca genel sağlık sigortası yönünden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılmışlardır.

SGKREHBERİ.COM- Fahrettin DEMİR

Diğer taraftan, sözkonusu duyuru 18/03/2016 tarihinde yayımlanmasına rağmen, 01/03/2016 tarihinden itibaren bursiyerlerin sigortalı bildirimlerinin yapılması zorunluluk haline gelmiş ise de konuyla ilgili sigortalılık yükümlülüklerinin açıklandığı duyurunun 18/03/2016 tarihinde yayımlandığı  gözönünde  bulundurulduğunda işyeri bildirgesi veya işe giriş bildirgesinden dolayı işverenlerin idari para cezasıyla karşılaşmamaları imkansız hale gelmiştir.

Neyseki,  Sosyal Güvenlik Kurumunca  01/04/2016 tarihinde ikinci bir duyuru yapılmak zorunda kalınmıştır.

 Şöyleki, “ 6676 sayılı Kanun, 29/2/2016 tarihinde yayımlanmış olup, yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında, 15/3/2016 tarihinden itibaren çalıştırılacak bursiyerlerin işe giriş bildirgesi, kamu işyerlerince işe başlatılmadan önce verilmesi gerekmektedir. 15/3/2016 tarihinden önce bursiyer çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının sigortalı işe giriş bildirgesini işe başlatılmadan önce vermeleri gerekmekte ise de, bildirgenin kanunun yürürlük tarihinden önce verilmesi mümkün olmadığından, bu kişilere ait işe giriş bildirgesinin bir aylık süre içinde (15/4/2016 tarihi saat 23:59’a kadar) verilmesi halinde, bildirgenin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacağı" açıklanmıştır.

Ancak, yapılan bu ikinci duyuru sadece sigortalı işe giriş bildirgesini kapsarken, işyeri bildirgesi bakımından telafi yönüne gidilmemiştir.

Dolayısıyla işverenlerin geç yapılmış bir duyuru yüzünden bu defa  işyeri bildirgesinden dolayı  idari para cezasına mahkum olmaları kabul edilebilir bir durum olmasa gerek, hali hazırda yapılan uygulamada sigortalı bildirimlerinin bulunduğu bir işyeri dosyası olmayan ve dosya tescil ettirmek zorunda kalan işverenler için de gerekli sürelerin tanınmasıyla birlikte,  01/04/2016 tarihine kadar yapılan bildirimlerden dolayı uygulanan idari para cezalarının iptal edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler