Anasayfa » GSS » GSS Borçları Siliniyor

GSS Borçları Siliniyor

GSS Borçları Siliniyor

Tarih :
GSS Borçları Siliniyor

Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcu bulunan milyonlarca kişi Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesi yönünde müjdeli haberi beklemekteydi. 01 Kasım 2015 seçimlerinde Ak Parti Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının da silineceği taahhüdünde bulunmuş keza bu taahhüdü kısmen yerine getirmiştir. 26.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 26.04.2016 tarihinden önce 25 yaş altı Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesi şeklinde düzenleme de yer aldı.

            Söz konusu kanunun 19. Maddesi ile 5510 Sayılı Kanuna eklenen geçici 69. Maddede Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesi ile ilgili şu hüküm yer almakta:

“Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.”

25 Yaş Altı Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Silindi mi?

Kanunun ilgili maddesine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumuz sistem kayıtlarında yaptığı düzenleme ile 26.04.2016 tarihinden önce 25 yaş altında Genel Sağlık sigortası bulunan tüm kişilerin prim borcunu sildi. Peki merak edilen konulardan bir tanesi de bundan sonra ne olacağı. Tamam borçlar silindi ama devam edecek mi Genel Sağlık Sigortası? Ya da hangi tarihten itibaren devam edecek? İşte bu sorunun cevabı:

25 Yaş Altı Borçlar Silindikten Sonra Genel Sağlık Sigortası Durumu

26.04.2016 tarihine kadar olan 25 yaş altı borçlar silindikten sonra eğer kişinin bu tarihten sonra devam eden bir sosyal güvencesi varsa zaten herhangi bir tescil yapılmıyor. Ancak kişinin herhangi bir güvencesi yoksa en son gelir testi sonucu esas alınarak genel sağlık sigortası tescili 26.04.2016 tarihinden itibaren yeniden başlatılmaktadır. Gelir testi başvurusu yapmamış kişilerin tescilleri ise G-2 gelir seviyesinden resen tescil edilmekte.

2016 Genel Sağlık Sigortası Primleri

Gelir tespiti sonucu gelir seviyesi asgari ücretin üçte birinden fazla asgari ücretin brüt tutarından az olanlar yani G-1 gelir seviyesi çıkanlar: 65,88 T.L.

Gelir tespiti sonucu asgari ücretin brüt tutarı ile asgari ücretin brüt tutarının iki katı arasında çıkanlar yani G-2 gelir seviyesi çıkanlar: 197,71 T.L.

Gelir tespiti sonucu asgari ücretin brüt tutarının iki katından fazla çıkanlar yani G-3 gelir seviyesi çıkanlar: 395,91 T.L.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler