Anasayfa » İlan » Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Tarih :
Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yer alan Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

3 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

5 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

İNEGÖL İŞLETME FAK.

Ticaret Hukuku A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İNEGÖL İŞLETME FAK.

Bilişim Sistemleri A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İNEGÖL İŞLETME FAK.

Uluslararası Ticaret A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Uzmanı olmak

TIP FAKÜLTESİ

Tıp Eğitimi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

 

Kaynak : SGK Rehberi