Anasayfa » İşveren » SGK'dan Müjde Okul Aile Birliklerine Ait İşyerlerine İşveren Teşvik Geliyor

SGK'dan Müjde Okul Aile Birliklerine Ait İşyerlerine İşveren Teşvik Geliyor

SGK'dan Müjde Okul Aile Birliklerine Ait İşyerlerine İşveren Teşvik Geliyor

Tarih :
SGK'dan Müjde Okul Aile Birliklerine Ait İşyerlerine İşveren Teşvik Geliyor
SGKREHBERİ-İŞVEREN REHBERİ

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığa arzı Bakanlar Kurulu’nca 16/5/2016 tarihinde kararlaştırılan “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile daha önce Kamu İşyeri işvereni statüsünden çıkarılarak işveren teşviklerinden yararlanamama durumlarına son verilecektir. Kanun Yayım tarihinden itibaren İşveren teşviklerinden yararlandırılacaktır. Yersiz yararlandırılan teşviklerle ilgili icra takibi durdurulacak ancak işverenlerden yersiz yararlanılan indirim ve teşvikler kurum tarafın tahsil edilmiş ise bunların iadesi mümkün olmayacaktır. Bu durumda olan işverenlere gönderilen SGK Borçlarını işverenlerin ödememesi gerekmektedir.

Konu ile igili kanun tasarı madde ve ön görüsü“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda kurulmuş olan Okııl-Aile ; Birliklerinin, kamu işyeri statüsünde değerlendirilerek 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi kapsamında özel sektör iş yerlerine tanınan sigorta teşvik primi indiriminden yersiz yararlandığı sonucuna varılmış ve birliklerin yersiz yararlandığı tutarların tahsil edilmesine karar verilmiştir. Zor şartlarda, kendi imkânlarıyla kamu hizmeti vermeye çalışan ve mali sıkıntılar içerisinde bulunan Okul-Aile Birliklerinin bu mali yükün altından kalkamayacakları ve uygulamanın Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bu kurumlann işleyişine telafisi mümkün olmayan zararlar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemlerde Okul-Aile Birliklerinin yersiz olarak yararlandığı teşvik tutarlarına ilişkin asli ve feri borçların takip ve tahsilinden vazgeçilmesi ile aym dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilmiş olan teşvik tutarlarına ilişkin asli ve feri borçların ise iade ve mahsup edilmemesi öngörülmektedir.” Şeklindedir.

Bu durumda olan işverenler kanun yayım tarihinden itibaren teşvik ve indirimlerden yararlana bilecekleridir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler