Anasayfa » İlan » Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Tarih :
Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı'na, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular ise ilanın ulusal gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

1 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 6 nüsha başvuru dosyası ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinin b fırkasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Başvuru dilekçesine hangi dilden sınava girileceği belirtilecektir.)

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler; Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

(İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2 - Fotoğraf (6 adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı) (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylardan istenilmektedir.)

5 - Yayın listesi

6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylardan istenilmektedir.)

3 - Yayın Listesi

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

-

Profesör

1

1

Kırgız Türklerinde örf, adet, gelenek ve inançlar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

-

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doçentlik unvanı almış olup, Şiir Mecmuaları, Mesneviler, Divanlar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

-

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi lisans mezunu olup, Nöroloji alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

-

Doçent

1

1

Alanında doçentlik unvanı almış olup, Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Biyomekanik üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Yardımcı Doçent

4

1

GAA ve Göz İçi Basıncı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji ABD

Yardımcı Doçent

5

1

Varikoselli hastalarda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları ABD

Yardımcı Doçent

3

1

KOAH ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları ABD

Yardımcı Doçent

5

1

VCSS ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi ABD

Yardımcı Doçent

4

1

İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olup, Pedagojik Alan Bilgisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olup, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir ABD

Yardımcı Doçent

5

1

Muhyiddin İbnü'l Arabide İşari Tefsir konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku ABD

Yardımcı Doçent

5

1

İslam Ceza Hukukunda Suç ve Ceza üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tasarım MYO

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Prog.

Yardımcı Doçent

4

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi üzerine doktora yapmış ve Elektronik Performans Destek Sistemleri üzerine akademik çalışmaları bulunmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler