Anasayfa » İşveren » Zorunluluk sayısı 5 işçiye düşürüldü

Zorunluluk sayısı 5 işçiye düşürüldü

Zorunluluk sayısı 5 işçiye düşürüldü

Tarih :
Zorunluluk sayısı 5 işçiye düşürüldü

İş Kanununun 32 inci maddesinde ücret, prim ikramiye v.b ödemelerin işyerinde veya banka kanalıyla ödeneceği;  bu ödemelerin banka kanalıyla ödenmesi hususunda işverenleri zorunlu tutmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığının  müştereken yetkili olduğu, ücretlerini banka kanalıyla ödemekle yükümlü tutulan kişilerin banka dışında başka bir yerde ödeme yapamayacaklarına yer verilmiştir.

SGKREHBERİ-YAŞAR AYDIN

Ayrıca yine aynı maddede, işçinin ücret v.b ödemelerinin banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esasların da anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.

…

İlk olarak 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenler zorunluluk kapsamına alınmıştı.

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” ile 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren işçilerin ücret, prim, ikramiye v.b ödemelerini banka kanalıyla yapmakla sorumlu tutulmuşlardı.

…

Zorunluluk sayısı 5 işçiye düşürüldü.

Ücretlerin banka kanalıyla ödenmesinin kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesinde etkili olduğu da dikkate alınarak, sözkonusu Yönetmelikte 21/5/2016 tarihli Resmi Gazete’de yapılan değişiklikle ücretlerin banka kanalıyla ödenmesinde 10 işçi sayısı 5 işçiye düşürüldü.

Dolayısıyla 1 Haziran 2016 tarihinden 5 veya üzerinde işçi çalıştıran işverenler işçilerin ücret, prim, ikramiye v.b ödemelerini banka kanalıyla yapmakla zorunlu hale getirilmiştir.

…

5 işçi sayısının tespitinde  Türkiye genelinde çalıştırılan toplam işçi sayısı dikkate alınacak

Türkiye genelinde birden fazla işyeri bulunan işverenlerin işçi ücretlerini banka kanalıyla ödemekle yükümlü olup olmadıklarının tespitinde, işyerlerinde çalıştırdığı işçi sayısının toplamının 5 veya üzerinde olup olmadığına bakılmaktadır.

Haliyle, İzmit ilindeki işyerinde 3 işçi, İstanbul ilindeki işyerinde 2 işçi çalıştıran bir işverenin toplamda 5 işçi çalıştırıyor olması nedeniyle, 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren işçilerine yapacağı ödemeleri banka kanalıyla yapması gerekecektir.

…

Ödemenin niteliği belirtilecek

Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca işçilerinin ücret, prim, ikramiye v.b ödemelerini banka kanalıyla yapmakla zorunlu tutulan kişiler yaptıkları ödemelerin niteliğini (ödemenin ücret mi, prim mi, yoksa ikramiye mi olduğu hususunu) hesabın açıklamasında belirtmek zorundadır.

Zorunlu tutulan işverenler işçi ücretlerini banka kanalıyla ödemezler ise işçi başına 161 TL İPC ödeyecekler.

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren 5 veya üzerinde işçi çalıştırdığı halde işçilerin ücretini özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için 161 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Örneğin, 8 işçisi olan bir işverenin 2016 yılının Haziran ve Temmuz aylarında işçi ücretlerini elden ödediği düşünüldüğünde,

2016 Haziran ayında yaptığı ödemeler için 161 * 8 = 1.288 TL

2016/Temmuz ayında yaptığı ödemeler için 161 * 8 = 1.288 TL

olmak üzere toplamda, 1.288 + 1.288 = 2.576 TL İdari para cezası uygulanacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler