Anasayfa » Sigortalı » 14 Soruda Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

14 Soruda Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

14 Soruda Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tarih :
14 Soruda Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kadın memurların hamilelik ve doğumdan kaynaklı izin hakları ile ilgili uygulamada birliğin sağlanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığı Tarafından hazırlanan “KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ Seri No:6 “ 13.04.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni bir düzenleme olan doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren yarı zamanlı çalışma ile ilgili de tereddüt yaşanan konular hakkında ilgili tebliğde ayrıntılı bilgilere yer verilmiş. Tebliğe göre yarı zamanlı çalışma ile ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

SGKREHBERİ-MEHMET ERBEY

1-Yarı Zamanlı İzin Kullanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı memurun dilekçe vererek talepte bulunmasına bağlıdır.

2-Kurum Kadın Memura Analık İzninin Bitiminden İtibaren Yarı Zamanlı Çalışma İzni Vermek Zorunda mı?

Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması kaydıyla kurumca yerine getirilmek zorundadır.

3-Analık İzin Süresinin Bitiminden Sonra Yarı Zamanlı Çalışma İzni Kaç Aydır?

a) Memurun yarım gün izin süresi,  doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır. 

b) Yarım gün izin süresinin tespitinde memurun doğum yapması esas alınacak olup, bu süre memurun yaşayan çocuğunun sayısına göre belirlenmeyecektir.

4-Yarı Zamanlı Çalışmadan Baba Faydalanabilir mi?

Yarım gün izin hakkından sadece kadın memur yararlanır.

5-Yarı Zamanlı Çalışan Memurlara Ayrıca Süt İzni Verilebilir mi?

Yarım gün izin hakkından yararlanan memura ayrıca süt izni verilmeyecektir.

6-Yarı Zamanlı Çalışma İzninde iken Çocuğun Vefat Etmesi Halinde İzin Süresi Devam Eder mi?

Yarım gün izin hakkını kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz.

7-Çalışma Süresi Kim Tarafından Belirlenir?

Memurun çalışacağı sürelerin başlangıç ve bitiş saati kurumu tarafından belirlenecektir.

8-Yarı Zamanlı Çalışma Süresi Kaç Saattir?

 Yarım gün izin hakkından yararlanan memurun günlük çalışma süresi, 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi uyarınca belirlenen günlük çalışma süresinin yarısı kadardır. 

9-Günün 24 Saati Çalışanlar İçin Yarı Zamanlı İzin Nasıl Uygulanacak?

Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan ve yarım gün izin hakkından yararlanan memurun çalışma şekli, haftalık yirmi saatlik çalışma süresinin dikkate alınması suretiyle kurumlarınca düzenlenir.

10-Çoğul Gebelikler İçin Yarı Zamanlı Çalışma Süresi Artıyor mu?

Çoğul (ikiz, üçüz,…)  doğumlarda yarım gün izin süresine birer ay ilave edilecektir.

11-Çocuğun Engelli Olması Halinde Yarı Zamanlı Çalışma Süresi Artıyor mu?

 Çocuğun engelli doğması halinde yarım gün izin süresi doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aydır

12-Yarı Zamanlı Çalışma Yerine Süt İzni ile Çalışmayı Seçenler Tekrar Yarı Zamanlı Çalışmaya Geçebilir mi?

 Doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren süt iznini kullanmayı tercih eden memur, süt izninin kesilerek yarım gün izin hakkını talep etmesi halinde yarım gün izin süresinin kalan kısmı kadar bu izin hakkından yararlanacaktır.

13-Memurluğa Atanmadan Önce Doğum Yapanların Yarı Zamanlı Çalışma Hakları Var mı?

Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişi, çocuğunun hayatta olması kaydıyla yarım gün izin hakkını talep edebilecektir. Ancak, bu memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aylık sürenin kalan kısmı kadardır.

14-10.02.2016 Tarihinden Önce Doğum Yapan Memurların Yarı Zamanlı Çalışma İzin Hakları Var mı?

a)  657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/02/2016 tarihinde analık iznini kullanmakta olan memur,  doğum sonrası analık izni süresinin bitiminde yarım gün izin talep etme hakkına sahiptir.

b) 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce analık izni süresi bitmiş olan ve yürürlük tarihi itibariyle süt iznini kullanmakta olan memur, analık izni süresinin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aylık sürenin kalan kısmı kadar isteği halinde yarım gün izin hakkından yararlanacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler