Anasayfa » Mevzuat » 21 Başbakanlık Genelgesi Yürürlükten Kaldırıldı

21 Başbakanlık Genelgesi Yürürlükten Kaldırıldı

21 Başbakanlık Genelgesi Yürürlükten Kaldırıldı

Tarih :
21 Başbakanlık Genelgesi Yürürlükten Kaldırıldı

Başbakanlık tarafından çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan Genelgelerden 21 adedi yürürlükten kaldırıldı.

Genelgelerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olarak, Başbakanlık tarafından bugün yayımlanan Genelgede; uygulama imkânı kalmayan veya yürürlükte kalmasına lüzum görülmeyen 21 adet Genelgenin yürürlükten kaldırılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Yürürlükten kaldırılan Genelgeler arasında, üst düzey görevlendirmelere süre sınırlaması getiren ve bazı atamaları Başbakanlık iznine bağlayan 2015/13 sayılı Genelge'de yer alıyor.

Başbakanlıktan:

Konu : Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması

GENELGE

2016/5

Başbakanlık Genelgeleri, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine göre yürürlüğe konulmakta ve belli dönemlerde gözden geçirilerek uygulama imkânı kalmayanlar yürürlükten kaldırılmaktadır.

Bu çerçevede, uygulama imkânı kalmayan veya yürürlükte kalmasına lüzum görülmeyen ekli listede yer alan genelgelerin yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

Ek: Liste

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRIUN GENELGENİN
SIRA NO. GENELGE NUMARASI RESMİ GAZETE TARİHİ/SAYISI
1 2007/5 08.02.2007/26428
2 2007/11 11.05.2007/26519
3 2007/15 07.06.2007/26545
4 2007/32 30.11.2007/26716
5 2008/1 15.01.2008/26757
6 2008/2 15.02.2008/26788
7 2008/19 13.08.2008/26966
8 2008/21 06.12.2008/27076
9 2011/5 26.03.2011/27886
10 2011/19 28.10.2011/28098
11 2012/4 11.01.2012/28170
12 2012/14 05.06.2012/28314
13 2013/2 09.03.2013/28582
14 2013/4 25.04.2013/28628
15 2013/14 18.12.2013/28855
16 2014/7 15.05,2014/29001
17 2014/11 27.06.2014/29043
18 2015/2 05.02.2015/29258
19 2015/6 28.08.2015/29459
20 2015/10 02.09.2015/29463
21 2015/13 02.12.2015/29550 (Mükerrer)
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler