Anasayfa » İşveren » SGK’ya borçlu işverenlerin dikkatine

SGK’ya borçlu işverenlerin dikkatine

SGK’ya borçlu işverenlerin dikkatine

Tarih :
SGK’ya borçlu işverenlerin dikkatine

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, diğer kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile de işbirliği içinde çalışmakta, esnaf sanatkarlara hizmet adına sağlam diyaloglar kurmaktadır.

İşbirliği altında çeşitli ilçelerde açılan sosyal güvenlik merkezleri, kesimin sıkıntılarının Ankara'da duyurulması konusunda il müdürlüğü yetkililerinin verdiği destekler, SGK'nun il ve ilçelerde yaptığı faaliyetlerin camiaya ve kamuoyuna duyurulması konusunda Birliğimizin katkıları ve daha pek çok benzer girişimler, İzmir'deki iki kurum arasındaki işbirliğini yansıtan çalışmalardan bazılarıdır.

Bu çerçevede bugünkü yazımızda, SGK İl Müdürlüğü'nün borçlu işverenlere yönelik takibine değinmek, bu durumdaki üyelerimizi uyarmak ve tanınan taksitlendirme kolaylığından onları haberdar ederek ileride oluşabilecek olası mağduriyetleri önlemek istiyorum.

İCRA TAKİPLERİ

Bilindiği gibi, SGK'nın vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesi ve sürdürebilir bir sosyal güvenlik sisteminin temin edilmesi, ancak gelir-gider dengesinin sağlanması ile mümkün olabilecektir.

Bu çerçevede SGK il müdürlüğü, işverenlerin yanlarında çalıştırdıkları işçilerin primleri yasal süresi içerisinde ödememeleri durumunda icra takibi başlatmakta ve haciz yoluyla tahsilatları gerçekleştirmektedir.

Daha önce manuel olarak yapılan icra takip işlemleri otomatik icra programının devreye girmesi ile hız kazanmıştır.

İzmir İl Müdürlüğü 2015'de yasal süresinde ödenmeyen alacakların yüzde 68'ini icra yolu tahsil etmiştir. Bu tahsilat tutarı yaklaşık 297 milyon lira olmuştur.

2016 yılı eylem planları kapsamında da borçlu mükelleflerin takibi ve tahsilatı yönünde hızlı bir çalışma sürecine girilmiştir. Ülke genelinde otomatik icra programı aracılığıyla icra havuzuna atılan dosyalardan 800 milyon lira tutarındaki 143 bin dosya İzmir'e aittir.

İlgili borçların tahsilatı için İzmir İl Müdürlüğü, tatil günleri dahil olmak üzere fazla mesai yaparak mükelleflere tebliğat gönderilme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

İzmir İl Müdürlüğü, kente ait yüzde 82 tahsilat oranını %95'in üzerine çıkararak sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine koyulan katkısını artırmayı hedeflemektedir.

TAKSİT İMKANI

Bu nedenle SGK'ya prim borcu bulunan üyelerimizin, herhangi bir icra ve haciz işlemi ile karşılaşmadan borçlarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemeleri menfaatleri icabı olacaktır. SGK tarafından gönderilen ödeme emirlerini tebliğ alan borçlu mükellef, 7 gün içerisinde defaten borçlarını ödemelidir.

Ödeme güçlüğü çeken esnaf sanatkarlar için de taksitlendirme imkanı tanınmıştır.

Buna göre;

Ödeme emirlerini tebliğ alan borçlu, 7 gün içerisinde mal beyanında bulunarak kuruma başvurmalıdır.

Bu şekilde mal beyanında bulunanlar 6183 Sayılı Kanunun 48. Maddesine istinaden;

- 50 bin liraya kadar olan borçlarını teminatsız olarak,

- 50 bin liranın üstündeki borçlarını ise 50 bin lirayı aşan kısmının yarısı kadar teminat göstererek 36 aya kadar taksitlendirilmeleri mümkündür.

Ödeme emirlerine istinaden borçlarını ödemeyen veya taksitlendirmeyen mükelleflerimiz hakkında ise haciz işlemlerine başlanacaktır.

İlgili esnaf sanatkarlarımızın ileride mağdur durumda kalmamaları için borçlarını ödemeleri veya taksitlendirmeleri menfaatleri icabı olacaktır. ZEKERİYA MUTLU

Benzer Haberler