Anasayfa » İşveren » Sigorta Primi teşvikinden yararlanma şartları kolaylaştı !

Sigorta Primi teşvikinden yararlanma şartları kolaylaştı !

Sigorta Primi teşvikinden yararlanma şartları kolaylaştı !

Tarih :
Sigorta Primi teşvikinden yararlanma şartları kolaylaştı !

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci maddesine eklenen  fıkra ile, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlandırma, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmişti.

Bakanlar Kurulu'nun 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı kararıyla da, ilave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinin uygulanacağı yerler ve uygulama süresi belirlenmişti.

Teşvik koşulları

İlave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinden yararlanabilmek için aranılan en az 10 sigortalı çalıştırma şartı,  10 Şubat 2016 tarihli, 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesinde yapılan düzenleme ile 1 Mart 2016 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Dolayısıyla, yapılan düzenleme sonucunda, yukarıdaki tabloda belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri, 1 Mart 2016 tarihinden itibaren en az 10 sigortalı şartı olmaksızın bir sigortalı dahi çalıştırmış olsalar aşağıdaki şartları yerine getirmek suretiyle 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak 6 puanlık prim desteğinden de yararlanabileceklerdir.

- Muaccel bir borcun bulunmaması/taksitlendirilmiş olması

- Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik, idari para cezası borcunun bulunmaması/borç tutarının aylık brüt asgari ücreti geçmemesi/taksitlendirilmiş olması,  

- SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal sürede verilmesi,

- Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal sürede ödenmesi,

- e-Borcu Yoktur Aktivasyon işleminin yaptırılmış olması,

Teşvik tutarı

Sigorta primi teşvikinden, öncelikle 5 puanlık prim indiriminden prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık prim indirimi, ardından da prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 6 puan olarak hesaplanan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılacaktır. 

ÖRNEK: Teşvikten yararlanan (A) anonim şirketinin X çalışanının 2016 /Mart ayına ilişkin prime esas kazanç tutarının 2 bin TL ve prim ödeme gün sayısının 30 olduğu varsayıldığında,

    2.000,00 X 5/100  = 100,00 TL (5 puanlık indirim)

    1647,00 X 6/100    = 98,82 TL (6 puanlık ilave indirim)

    100 + 98.82= 198.82 TL (Hazine'ce karşılanacak olan toplam teşvik tutarı)

Teşvik süresi

Buna göre, (I) Sayılı Listede belirtilen yerlerde faaliyette bulunan işyerleri SGK aylık prim hizmet belgesinde 46486 kanun numarasını,( II) Sayılı Listede belirtilen yerlerde faaliyette bulunan işyerleri SGK aylık prim hizmet belgesinde 56486 Kanun numarasını, (III) Sayılı Listede belirtilen yerlerde faaliyette bulunan işyerleri SGK aylık prim hizmet belgesinde 66486 Kanun numarasını seçmeleri durumunda, 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puanlık prim indiriminden de yararlanabileceklerdir.

Kaynak : Dünya Gazetesi

Benzer Haberler