Anasayfa » İş Sağlığı Güvenliği » İş güvenliği uzmanığında yeni düzenleme NELER DEĞİŞTİ?

İş güvenliği uzmanığında yeni düzenleme NELER DEĞİŞTİ?

İş güvenliği uzmanığında yeni düzenleme NELER DEĞİŞTİ?

Tarih :
İş güvenliği uzmanığında yeni düzenleme NELER DEĞİŞTİ?

Ülkemizde, AB ve ILO normlarına geçiş her alanda düzenlemeleri beraberinde getirmektedir. Son 5 yılda, en ciddi gelişme ve düzenlemeleri ise iş sağlığı ve güvenliği alanında görmekteyiz. İş sağlığı ve güvenliği konusunun, sadece “kaza, bela, işin gereği, kader vb.” anlayıştan çıkarması ve bunu bir kültür olarak çalışma hayatının merkezine koyulması gerekiyor. Ancak bu düzenlemeler yapılırken de, kuşkusuz, çalışma hayatının dinamiklerini köklü şekilde sarsmamak, işveren açısından ciddi bir maliyet de yaratmamak gerekmektedir. 

İş güvenliği uzmanları, A, B ve C sınıfı olmak üzere üçe ayrılmakta ve her sınıf tehlike derecesine göre atanabilmektedir. Genel olarak işverence iş güvenliği uzmanı olarak geçerli bir iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları gerekir. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanlarından;

(C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, 

(B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, 

(A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilmektedirler.

Özellikle çok tehlikeli sınıflarda ve fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, ciddi bir A sınıfı uzman istihdamı gerekmektedir. 15.02.2016 tarih ve 29625 sayılı Resmi Gazete'de İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup, iş güvenliği uzmanları ve eğitim kurumları açısından yapılan değişiklikle, kolaylaştırıcı bir düzenleme yapılmıştır. Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterli sayılacaktır.

Diğer bir ifadeyle daha önce tam süreli olarak istihdam edilen iş güvenliği uzmanlarının tamamının işyeri tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması gerekirken yapılan değişiklikle tam süreli olarak istihdam edilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin işyeri tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterli olacaktır.

Bu da uzun bir süredir bu köşeden dile getirdiğimiz bir uygulamanın hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. Son derece doğru bir düzenlemedir. Ancak iş güvenliğinde özüm bekleyen bir çok konu vardır. Yapılan diğer düzenlemelere göre ise, vize süresi dolan veya süresi 60 günden az kalan iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar 15.02.2016 tarihi itibarıyla 60 gün içerisinde vize işlemlerini tamamlatmak zorundadır. Aksi takdirde vize süresi dolan belgelerin geçerliliği vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınacaktır.

İş güvenliği uzmanlarının görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda denetim başına orta derecede 20 ihtar puanı verilecektir.

Kaynak : Dünya Gazetesi

Benzer Haberler